1

Стамбена стратегија Града Ниша

Имајући у виду значај локалне стамбене политике, град Ниш је приступио изради Градске стамбене стратегије, као основног стратешког документа за њено формулисање, имплементацију и праћење напретка у спровођењу. Имајући у виду шири територијални контекст, Градска стамбена стратегија Ниша усклађена је са националним, регионалним и политикама Европске Уније и обезбеђује оквир за приступ националним, регионалним и Европским финансијским организацијама.