Stambena strategija Grada Niša

image_pdfimage_print

Imajući u vidu značaj lokalne stambene politike, grad Niš je pristupio izradi Gradske stambene strategije, kao osnovnog strateškog dokumenta za njeno formulisanje, implementaciju i praćenje napretka u sprovođenju. Imajući u vidu širi teritorijalni kontekst, Gradska stambena strategija Niša usklađena je sa nacionalnim, regionalnim i politikama Evropske Unije i obezbeđuje okvir za pristup nacionalnim, regionalnim i Evropskim finansijskim organizacijama.