Lokalni plan akcije za decu Grada Niša – Niš po meri dece

image_pdfimage_print

Skupština Grada Niša je u decembru 2008. godine donela Odluku o pristupanju izradi Lokalnog plana akcije za decu Grada Niša. Grad Niš je prepoznao značaj zajedničkog planiranja zaštite dece u lokalnoj zajednici, kao mogućnost da unapredi brigu o deci i adekvatnije odgovori na potrebe dece i porodica u zajednici. Kroz Lokalni plan akcije za decu grad će povezati sve socijalne partnere u lokalnoj zajednici i uključiti ih u rešavanje problema dece, i na taj način doprineti lokalizaciji Nacionalnog plana akcije za decu i sprovođenju nacionalne politike za decu.

Lokalni plan akcije za decu Grada Niša predstavlja strateški dokument grada kojim se definiše politika prema deci, a koji je rezultat rada Multisektorskog Saveta za izradu Lokalnog plana akcije za decu Grada Niša i tematskih timova uz aktivno učešće dece i porodica.