Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša za period od 2017. do 2019. godine

Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji Grada Niša za period od 2017. do 2019. godine