Lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost i implementaciju UN rezolucije 1325 “Žene, mir i sigurnost” na lokalnom nivou u Gradu Nišu za period 2016 – 2017