Akcioni plan održivog energetskog razvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP)

image_pdfimage_print

Akcioni plan održivog energetskog razvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) je ključni dokument, preporučen od strane Evropske komisije, koji pokazuje kako lokalne vlasti treba da dostignu cilj smanjenja CO2  do 2020. god. za najmanje 20% u odnosu na 1990. god.

Cilj izrade SEAP–a  je definisanje konkretnih mera i postupaka za redukciju potrošnje energije i energenata na administrativnom području Grada Niša, kao i vremenske okvire i odgovornosti, koji će dugoročnu strategiju pretvoriti u konkretne realizovane aktivnosti.

Grad Niš se donošenjem Odluke o prihvatanju „Povelje Gradonačelnika“ obavezao da pripremi izveštaj „Popis osnovne emisije“, pripremi i podnese „Akcioni plan održivog energetskog razvoja grada Niša“ (SEAP).

U SEAP–u  se koriste rezultati inventara emisija za izabranu (referentnu 2010.) godinu sa ciljem identifikacije najznačajnijih područja u kojima je moguće preduzeti konkretne akcije i koja daju najviše potencijala za dostizanje ciljane redukcije CO2 od strane lokalnih vlasti. Ciljana vrednost  SEAP–a Grada Niša je smanjenje emisije CO2 za 21% na teritoriji grada Niša u odnosu na 2010. godinu.

SEAP je izradio tim stručnjaka fakulteta Zaštite na radu u saradnji sa Odsekom za energetiku, Uprave za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj.

Skupština Grada Niša je 17.12.2014. god. je donela Odluku o donošenju Akcionog plana održivog energetskog razvoja Grada Niša.

 Grad Niš je prvi grad u Srbiji koji ima ovakav dokument.