Agenda 21 za kulturu

image_pdfimage_print

Agenda 21 za kulturu formulisana je i usvojena je na Četvrtom forumu lokalnih vlasti održanom u Barseloni, 8. maja 2004. godine. Udruženje ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava (UCGL), koje predstavlja najveću asocijaciju lokalnih samouprava na svetu, usvojilo je Agendu 21 za kulturu kao referentni dokument za njihove programe posvećene kulturi i preuzelo ulogu koordinatora procesa njene primene nakon usvajanja. Odbor za kulturu Ujedinjenih gradova i lokalnih samouprava, formiran na sastanku u Pekingu juna 2005. godine, predstavlja mesto sretanja za gradove, lokalne samouprave i mreže koje kulturu tretiraju kao osnov svojih razvojnih procesa.

U ovom trenutku je više od 300 gradova, lokalnih samouprava i organizacija iz celog sveta, među kojima i Barselona, Bilbao, Bolonja, Buenos Aires, Ženeva, Geteborg, Helsinki, Keln, Kopenhagen, Lajpcig, Malme, Montevideo, Montreal, Rio de Žanerio, Rim, Sevilja, Stokholm, Štutgart, Torino, Tuluz i Venecija, usvojilo Agendu 21 za kulturu.

Zvanično usvajanje Agende 21 za kulturu od strane lokalnih samouprava je od velikog simboličkog značaja: ona podrazumeva preuzimanje inicijative da se zajedno sa građanima obezbedi da kultura ima ključnu ulogu u urbanim politikama i istovremeno pokazuje solidarnost i spremnost na saradnju sa gradovima i lokalnim samoupravama u svetu.

Usvajanje ovog dokumenta takođe pokazuje spremnost jednog grada – njegovih političkih organa i građana – da se kultura tretira kao temelj njegovog budućeg razvoja.

Skupština grada usvojila je Agendu 21 za kulturu u 2010. godini.

Više informacija o Agendi 21: www.agenda21culture.net

AGENDA 21 ZA KULTURU (usvojena na sednici Skupštine grada od 29.10.2010.)