Strategija za mlade Grada Niša

image_pdfimage_print

Strategija za mlade Grada Niša za period 2021. – 2026. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje predstavlja dokument javne politike kojim se na celovit način utvrđuju strateški pravci delovanja u oblasti omladinske politike i brige za mlade, a koji će biti izrađen u skladu sa Zakonom o planskom sistemu RS (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2018), u partnerstvu sa svim zainteresovanim stranama u cilju održivosti, transparentnosti i demokratičnosti procesa njegovog donošenja.

Izrada  ovog dokumenta se naslanja na prethodnu Strategiju za brigu o mladima Grada Niša 2015 – 2020 ,  sagledavajući sve bitne segmente razvoja omladinske politike.

Na ovoj stranici možete da pročitate sve aktuelnosti vezane za sam proces izrade Strategije, kao i postupak usvajanja, rokove važnosti i sl.


REŠENJE O FORMIRANJU RADNIH GRUPA ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MLADE GRADA NIŠA ZA PERIOD 2021. – 2026. GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE


 1. Inicijativa

OPIS: Inicijativa Gradskog veća upućena prema Skupštini Grada Niša o početku izrade Strategije za mlade Grada Niša za period 2021. – 2026.  godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.

 1. Odluka

Odluka Skupštine Grada Niša o početku izrade Strategije za mlade Grada Niša za period 2021. – 2026.  godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje.


 1. Zapisnik broj 1
  (radna grupa za obrazovanje i zapošljavanje mladih)
 2. Zapisnik broj 1
  (Radna grupa socijalna inkluzija i zdravlje mladih)
 3. Zapisnik broj 1
  (Radna grupa kultura i bezbednost mladih, budućnost nakon Kovida)
 4. Zapisnik broj 1
  (Radna grupa mobilnost i informisanje, slobodno vreme, volonterski rad)

Rešenje o formiranju Koordinacionog tima za izradu Strategije za mlade Grada Niša za period 2021. – 2026. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje. Nakon sednice koordinacionog tima očekuje se javni poziv za sve zainteresovane strane, koje žele da budu uključene u proces izrade Strategije za mlade.


Ankete o potrebama i problemima mladih su počele 20. septembra i traju do 20. oktobra. Popunite ih uz jedan klik.


POZIV ZA UČEŠĆE U IZRADISTRATEGIJE ZA MLADE GRADA NIŠA ZA PERIOD 2021-2026.GODINE I AKCIONOG PLANA ZA NJENO SPROVOĐENJE


Strategija za mlade Grada Niša za period 2021. – 2026. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje – koraci u izradi