strana za vežbanje

image_pdfimage_print

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША, број 9-2-1/2019-03 од 09.01.2019. године

 

napisati ćirilicom


 

vezbati.ž

okaciti linkove

Скупштина Града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти,  утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину чине одборници,  које бирају грађани на непосредним изборима,  тајним гласањем,  у складу са законом и Статутом Града.

Скупштина Града је конституисана избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.  Скупштина Града Ниша има 61  одборника. Састав Скупштине Града Ниша можете видети овде, a питања нишким одборницима можете послати преко следећег формулара.

  • Овлашћења Скупштине Града Ниша

Скупштина Града оснива стална радна тела, као и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности.