Radna tela Skupštine

image_pdfimage_print

Skupština Grada osniva stalna radna tela, kao i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti.

Radna tela daju obrazloženo mišljenje na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljaju druge poslove utvrđene Statutom Grada.

Članovi radnog tela biraju se iz reda odbornika, kao i iz reda građana afirmisanih u oblasti za koju se radno telo obrazuje.

Mandat članova radnog tela jednak je mandatu Skupštine Grada.

Skupština posebnim aktom može obrazovati i povremena radna tela, radi razmatranja određenih pitanja ili obavljanja određenih zadataka iz njene nadležnosti.

Stalna radna tela Skupštine su:
1.Odbor za imenovanje;
2.Odbor za mandatno-imunitetska pitanja
3.Odbor za administrativna pitanja;
4.Komisija za nazive delova naseljenih mesta i nazive ulica;
5.Komisija za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti;
6.Komisija za zaštitu životne sredine;
7.Komisija za socijalna pitanja;
8.Komisija za praćenje primene etičkog kodeksa;
9. Komisija za stanovništvo, porodicu i decu;
10.Savet za mlade;
11.Savet za pitanja starenja i starosti;
12.Korisnički savet javnih službi.