Saobraćajna inspekcija Grada Niša

Godišnji plan o radu saobraćajne inspekcije, za 2020. godinu

Godišnji izveštaj o radu saobraćajne inspekcije, za 2019. godinu

Godišnji izveštaj za 2019. godinu – Saobraćajna inspekcija

Godišnji Plan rada saobraćajne inspekcije za 2018.

Plan inspekcijsog nadzora za 2017. godinu – Saobraćajna inspekcija

Godišnji izveštaj za 2016. godinu – Saobraćajna inspekcija

Kontrolna lista javni gradski prevoz – Saobraćajna inspekcija

Kontrolna lista taksi prevoz – Saobraćajna inspekcija

Kontrolna lista JGPPP KL 4