Rešenja

image_pdfimage_print

Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava u vidu državne pomoći male vrednosti, predviđena Programom lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2019. godinu, a u skladu sa preporukom Komisije za dodelu finansijskih sredstava i to privrednim subjektima sa teritorije Grada Niša, čije su prijave pristigle u periodu od 20.9. do 07.10.2019. godine (u prvom krugu)  (18.11.2019.)

 

Rešenje o imenovanju direktora JKP Direkcija za javni prevoz

Pešenje o imenovanju direktora JKP Gorica

Rešenje o imenovanju direktora JP Nišstan

Rešenje o prest. f-je vd direktora JKP Direkcija za javni prevoz

Rešenje o prestanku f-je vd direktora JKP Gorica

Rešenje o prestanku f-je vd direktora JP Nišstan

 


Rešenje Gradonačelnika o odobravanju sredstava po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2019. godini


Rešenje o  raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2019. godini pojedinačnim davanjima (25.06.2019.)

 


  1. Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2019. godinu  (16.5.2019.)
  2. Rešenje o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata mobilnosti subjekata u kulturi Grada Niša u oblasti kulture i umetnosti za godinu (16.5.2019.)

Rešenje  o imenovanju članova  stručne komisije za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2019. godini, (04.04.2019.)Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2018. godini, od dana 05.04.2018. godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika od 01.03.2018.godine, počev od 05.03.2018.godine do 12.03.2018.godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika od 30.01.2018.godine, počev od 05.02.2018.godine do 12.02.2018.godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika, počev od dana 30.11.2017. godine do dana 08.12.2017. godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika, od dana 29.11.2017. godine do dana 08.12.2017. godine


Rešenje o postavljanju privremenog zastupnika, od dana 27.11.2017. godine do dana 07.12.2017. godine


REŠENJA O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNIH  I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA GRADA NIŠA

JKP Gradska toplana-Predrag Milačić
JKP Mediana-Dragoslav Pavlović
JKP Naissus-Igor Vučić
JKP Objedinjena naplata-Jelena Stojanović
JKP Parking servis-Dejan Dimitrijević
JKP Tržnica-Goran Đorđević
JP Direkcija za izgradnju Grada Niša-Nebojša Lović
JP GSA-Vladan Stojanović
JP Nisstan-Nenad Hafner
JP Zavod za urbanizam-Miroljub Stanković
Rešenje o prestanku funkcije vd direktora JKP”Gradska toplana” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP ”Mediana” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP Nišstan”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP Objedinjena naplata
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP za pijačne usluge ”Tržnica” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP za vodovod i kanalizaciju ”Naissus”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP”Gradska toplana”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JKP”Parking servis”Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JP ”Gradska stambena agencija” Niš
Rešenje o prestanku mandata direktora JP Direkcija za izgradnju grada
Rešenje o prestanku mandata direktora JP Zavod za urbanizam Niš


Rešenje Gradonačelnika broj 2619/2017-01 od 15.08.2017. godine, doneto po Javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2017. godini, objavljenim na sajtu grada 12.04.2017. godine (skenirani dokument u pdf-u).


Rešenje o finansiranju, odnosno sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2017. godinu


Rešenje  o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 16.01.2017.


Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017.godinu, 28.11.2016.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša za 2016. godinu (po presudi), 20.12.2018. godine.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  na teritoriji  Grada Niša u 2016. godini, 10.08.2016.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. Godini, 19.07.2016. god.            Informacija    Predlog komisije


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata unapređivanja  profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja  na teritoriji  Grada Niša u 2016. godini, 30.06.2016. god.


REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2016. GODINI, 21.06.2016.


Rešenje o poništenju rešenja o izboru članova stručne komisije, 16.05.2016.


Rešenje o poništenju konkursa u oblasti javnog informisanja za 2016. godinu,  13.05.2016.


Rešenje o finansiranju i sufinansiranju projekata za mlade u 2016. godini


Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi 2016. godini


Pešenje o izmeni Rešenja o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2016. godini


Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa-projekata na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Niša


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja   na teritoriji  Grada Niša u 2015. Godini  15.12.2015.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini pojedinačnim davanjima, 09.12.2015.


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata unapređivanja  profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja, 27.11.2015.


Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa-projekata na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog ineteresa koja sprovode udruženja


Rešenje o dodeli sredstava udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini


Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa-projekata na osnovu sprovedenog Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine u 2015. godini


Rešenje o obrazovanju radne grupe za ispitivanje osnovanosti prigovora korisnika na račune za isporučenu toplotnu energiju, 02.07.2015.


Rešenje o dodeli sredstava udruženjima i organizacijama osoba sa invaliditetom po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 18.06.2015.


Rešenje o imenovanju direktora javnog preduzeća za aerodromske usluge “AERODROM NIŠ” Niš, 09.06.2015.


Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora javnog komunalnog preduzeća direkcija za javni prevoz Grada Niša, 20.10.2014.