Oglasi

image_pdfimage_print

Oglas za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grad Niša, objavljen dana 09.12.2019. godine do dana 08.01.2020. godine


USAID SEEA Projekat Nis konkursna objava – The United States Agency for International Development (USAID) Serbia Energy Efficiency Activity – Reconstruction of Two substations – Radko Jovic and Mayakovski for JKP Gradska Toplana Niš, oglas od 17.06.2019. godine


oglas o davanju u zakup poslovnog prostora koji je dana 30.05.2019. godine objavljen u dnevnom listu BLIC


 Oglas za prikupljanje pisanih ponuda radi uzimanja u zakup poslovnog prostora koji je objavljen u dnevnom listu NARODNE NOVINE dana 15.02.2019. godine.


Zapošljavanje državljana Republike Srbije u Slovačkoj Republici


OGLAS ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI JAVNIM NADMETANJEM od 01.02.2019. godine


 Oglas o javnom nadmetanju radi ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, od dana 29.11.2018.godine


Oglas za otuđenje građevinskog zemljišta javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 14.12.2018. godine, sa početkom u 12 časova, u velikoj sali Skupštine grada, na prvom spratu Gradske uprave Grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24, od dana 08.11.2018.godine.


Oglas za pribavljanje nepokretnosti u javnu svojinu grada Niša u postupku prikupljanja pismenih ponuda, od dana 18.10.2018.godine.


Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora grada Niša, objavljen u narodnim Novinama 27.09.2018.godine.


 Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu, od dana 29.05.2018. godine


Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora koji je objavljen u dnevnom listu NARODNE NOVINE NIŠ dana 15.05.2018. godine.


OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda radi uzimanja u zakup poslovnog prostora, od dana 11.05.2018. godine


JAVNI POZIV za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom 30 montažnih kuća, od dana 07.05,2018. godine


Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem 


Obaveštenje o pokretanju javne nabavke povodom izgradnje socijalnih stanova (zgrada 1. i zgrada 2. sa parternim uređenjem)  u naselju Branko Bjegović u Nišu na k.p.br. 7787/7 K.O. Kamenica.


JAVNA  PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA UREĐENJE TRGA KRALJA MILANA U NIŠU


Javni oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Dana 15.01.2018. godine raspisuje se oglas za prikupljanje pisanih ponuda u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu.


Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem, od dana 12.01.2018. godine


OGLAS za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem, od dana 06.11.2017. godine


OGLAS za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Gradu Nišu (PDF), od dana 12.09.2017. godine


OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, od dana 24.08.2017. godine.


OGLAS ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA NIŠA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA od dana 18.07.2017. godine


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 19.06.2017.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 20.03.2017


OGLAS ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI JAVNIM NADMETANJEM, 10.03.2017.


Oglas za javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže i upravlja Grad Niš, 08.03.2016.


Oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini javnim nadmetanjem, 20.01.2016.


Oglas za prodaju robe,15.11.2016.


Oglas o javnom nadmetanju radi zasnivanja zakupa poslovnog prostora, 04.11.2016.


Obaveštenje o poništavanju oglasa. 19.08.2016.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 29.07.2016.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 08.07.2016.god.


OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, 23.06.2016.


Javni oglas za prijavu potraživanja poveriocima Fonda za razvoj i samofinansiranje zajedničkih potreba građana-u likvidaciji


Javni oglas za ZONU PLUS, 08.03.2016.


OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U  POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA, 25.12.2015.


OGLAS O JAVNOM NADMETANJU RADI ZASNIVANJA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA, 03.11.2015


 

OGLAS ZA OTUĐENJE NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA,  02.11.2015.


 

Oglas za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša u postupku javnog nadmetanja, 19.06.2015.


 

Javni oglas za postavljenje načelnika uprave za građanska stanja i opšte poslove, 08.04.2015.


 

Oglas za otuđenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Niša u postupku javnog nadmetanja, 06.02.2015.