Obaveštenje o izabranim podnosiocima zahteva za besplatna decija autosedišta i terminima podele

image_pdfimage_print

Po sprovedenom Javnom pozivu i nakon pregleda i provere svih pristiglih zahteva, od strane Saveta za bezbednost saobraćaja utvrđeno je da 20 (dvadeset) podnosioca zahteva ne ispunjava uslove utvrđene Javnim pozivom, dok su ostali zahtevi bili predmet razmatranja u skladu sa redosledom, prijavljivanja.

Rešenjem Gradskog veća Grada Niša  dodeljuje se 477 (četiristotinesedamdesetsedam) besplatnih dečijih auto-sedišta za decu rođenu u 2018. godini prema spisaku izabranih podnosioca zahteva – roditelja, odnosno staratelja, sa teritorije Grada Niša čija su deca rodđena u 2018. godini, koji možete pogledati ovde (link do Spiska).

Obaveštavamo Vas da će se podela decijih autosedišta vršiti na sledeći način:

  • od rednog broja 1 do rednog broja 50 – hol Gradske kuće Grada Niša, ul. 7. juli br. 2 – dana 24.04.2019. god u 10:00 časova,
  • od r.b. 51 do r.b. 135 – velika sala Skupštine grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24 – dana 24.04.2019. god u 12:00 časova,
  • od r.b. 136 do r.b. 220 – velika sala Skupštine grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24 – dana 24.04.2019. god u 14:00 časova,
  • od r.b. 221 do r.b. 305 – velika sala Skupštine grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24 – dana 25.04.2019. god u 10:00 časova,
  • od r.b. 306 do r.b. 390 – velika sala Skupštine grada Niša, ul. Nikole Pašića br. 24 – dana 25.04.2019. god u 12:00 časova,
  • od r.b. 391 do r.b. 473 – velika sala Skupštine grada Niša, ul. NIkole Pašića br. 24 – dana 25.04.2019. god u 14:00 časova.

*Važna napomena: redni broj je redni broj sa spiska, ne redni broj pod kojim je podnet zahtev.

Pored podele autosedišta Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije održaće obuku o načinu korišćenja i upotrebe dečijih autosedišta u vozilima. Obavezno je prisustvo jednog od roditelja, staratelja. Sa sobom poneti ličnu kartu ili drugi dokument za identifikaciju, kao i broj pod kojim je zahtev podnet