Obaveštenja

image_pdfimage_print

 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Niš, 23.10.2019.


Zahtev za odobravanje cene toplotne energije broj 4890/5 od 30.09.2019. god.;

Odluka nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 4890/2 od 27.09.2019. god. sa obrazloženjem; Prilog


Obaveštenje da će se od 17.09.2019. Potvrde o proseku primanja po članu domaćinstva za konkurisanje za učeničke i studentske kredite i stipendije i za smeštaj u domove učenika i studenata izdavati u Uslužnom centru 2 Gradske opštine Medijana u ulici IX brigade 


Važno obaveštenje građanima! Plaćanje platnim karticama banaka na POS terminalima u Nišu


Obaveštenje da će se od 12.08. do 13.08.2019. godine obaviti V tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Odluka o poništavanju javnog poziva br.1919/2019-01


Obaveštenje  da će se  od 06.06. do 14.06.2019. g. obaviti II  tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica koja treba postaviti na sajt Grada Niša


Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2019. godini, koju je donela Komisija za ocenu programa u oblasti sporta kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradu


Konačna lista korisnika za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, za nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta


Odluka nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš sa obrazloženjem, broj 791/1 od 11.02.2019. god.

Prilog:


RANG LISTA ZA PERSONALNE ASISTENTE I LIČNU PRATNJU:


Prilog:
          Računi za gas za novembar 2018.

JAVNI KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA ŠKOLSKU 2018/2019, od dana 17.12.2018. godine


Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenoj stručnoj i javnoj raspravi o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša, od dana 11.12.2018. godine


Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta Grada Niša, dana 30.11.2018. godine


Zahtev za objavu Odluke Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana”Niš, kojom je utvrđen fiksni deo cene snabdevanja toplotnom energijom za kupce kod kojih je izvršena obustava isporuke toplotne energije, od dana 21.11.2018. godine.

Odluka Nadzornog odbora JKP “Gradska Toplana”Niš, sa obrazloženjem.


Zahtev za obajvljivanje Odluke o utvrđivanju cena parkiranja JKP Parking servis, od dana 02.11.2018.godine.

OBAVEŠTENJE o održavanju izbora za članove nacionalnih saveta Nacionalnih manjina, koji su raspisani za 04. novembar 2018.godine.


Zahtev za odobravanje cene toplotne energije broj 5418/5-1 od 01.10.2018. god.; Odluka nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 5418/5 od 28.09.2018. god. sa Obrazloženjem.

Prilog:


Konačna rang lista reda prvenstva za davanje na korišćenje 9 stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji Grada Niša.


Jeftiniji, lakši i sigurniji transfer novca iz inostranstva primaocima iz Niša

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.


KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA DODELU POMOĆI U VIDU NABAVKE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ILI KUĆNIH APARATA/NAMEŠTAJA NA TERITORIJI GRADA NIŠA


Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće i dodelom paketa pomoći sa Listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova od 12.06.2018. godine


U skladu sa članom 13. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (”Sl. Glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. Zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018 i 41/2018 – dr. zakon) Grad Niš naručilac je izrade »Strategije bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša, za period od 2017. do 2021. godine, sa predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije».

Predlog tog dokumenta izradio je Automoto savez Srbije – Centar za motorna vozila iz Beograda .

Javni uvid u navedeni dokument može se izvršiti u prostorijama Sekretarijata za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj Gradske uprave Grada Niša, u kancelariji br. 4, ulica Vožda Karađorđa br. 24, u periodu od 19. juna do 25. juna 2018. godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana javnost, organi i organizacije mogu podneti primedbe na izloženi dokumet u pisanom obliku putem pisarnice Gradske uprave Grada Niša ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Niša, Nikole Pašića br.24.

Javna rasprava u vezi “Strategije bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Niša, za period od 2017. do 2021. godine, sa predlogom akcionog plana za sprovođenje strategije” biće održana u prostorijama Gradske uprave Grada Niša (Velika sala), Nikole Pašića br. 24, 26. juna 2018. godine (utorak) sa početkom u 11 časova.


Pomenutim aktom obavešavaju se podnosioci zahteva – izbeglice koje su konkurisale na Javni poziv za dodelu pomoći kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom u okviru Regionalnog stambenog programa u Republici Srbiji da će ODLUKA o rešavanju stambenih potreba sa listom korisnika prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova BITI objavljena 12.juna ove godine onako kako stoju u tekstu.


Obaveštenje

Usled organizacionih promena u okviru Gradske uprave Grada Niša, obaveštavamo Vas da se Kancelarija za mlade, počev od 01.juna 2018.godine,  organizaciono nalazi u okviru Gradske uprave Grada Niša-Sekretarijata za omladinu i sport.

Sve dopise koji se odnose na Kancelariju za mlade,  neophodno je slati na sledeću adresu:

Gradska uprava Grada Niša-Sekretarijat za omladinu i sport-Kancelarija za mlade, ulica Nikole Pašića 24, 18000 Niš.

Zahvalni na razumevanju.


Obaveštenje o pokretanju javne nabavke povodom izgradnje socijalnih stanova (zgrada 1. i zgrada 2. sa parternim uređenjem)  u naselju Branko Bjegović u Nišu na k.p.br. 7787/7 K.O. Kamenica.


Predlog rang liste za izbor korisnika usluga personalnih asistenata, od dana 26.01.2018. godine

Konačna rang lista za izbor korisnika usluga personalnih asistenata, od dana 31.01.2018. godine


Odluka o utvrđivanju cena parkiranja JKP Parking servis br 23/18 od 08.01.2018


Zahtev za odobravanje fiksnog dela cene snabdevanja toplotne energije za kupce kod kojih je izvršene obustava isporuke toplotne energije broj 7691/2 od 31.10.2017. god.

Odluka nadzornog odbora JKP “Gradska toplana“ Niš broj 7691/3 od 30.10.2017. god. sa Obrazloženjem.


Zahtev za odobravanje cene toplotne energije broj 7143/4 od 10.10.2017. god.; Odluka nadzornog odbora JKP“Gradska toplana“Niš broj 7143/20 od 10.10.2017. god. sa Obrazloženjem.

Prilog:


OKVIR POLITIKE RASELJAVANJA ZA EKSPROPRIJACIJU ZA POTREBE OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGE NIŠ-DIMITROVGRAD, dana 12.10.2017. godine – finalni dokument

RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK FOR EXPROPRIATION INTENDED FOR REHABILITATION AND MODERNIZATION OF THE REILWAY LINE NIS-DIMITROVGRAD, on 12. October 2017 – final document


Obaveštnje sportskim organizacijama o prijavljivanju za sufinansiranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradu Nišu za 2018. godinu, dana 26.09.2017. godine.
Obrazac broj 1
Obrazac broj 2
Obrazac broj 4


Lista rangiranja i vrednovanja prijavljenih programa i projekata po konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša, 07.09.2017. godine:

Lista vrednovanja i rangiranja OCD 2017.

Tabelarni prikaz podnetih prijava OCD 2017.


OKVIR POLITIKE RASELJAVANJA ZA EKSPROPRIJACIJU ZA POTREBE OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGE NIŠ-DIMITROVGRAD, dana 31.08.2017. godine

JAVNE KONSULTACIJE POVODOM OKVIRA POLITIKE RASELJAVANJA ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE NIŠ-DIMITROVGRAD


Obaveštenje o konačnoj listi SSZU

Konačna lista SSZU


ODLUKA O  IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2017. GODINI


Obaveštenje i Odluka Komisije za izbor korisnika 15 stambenih jedinica namenjenih za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima


Nacrt Elaborata o opravdanosti otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Grada Niša na lokaciji “Lozni kalem” GO Niška Banja, za izgradnju Akva parka.

Zainteresovani subjekti mogu dostavljati primedbe tokom trajanja javnog uvida na adresu kler@gu.ni.rs


Odluka o usvajanju prigovora

Odluka o izboru kandidata za dodelu stipendija

Odluka o izboru kandidata kojima se ne dodeljuje stipendija


Lista rangiranja i vrednovanja prijavljenih programa po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2017. godini – 30.03.2017 godine


K O N K U R S za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2017. godinu

Na osnovu člana 54. Statuta Grada Niša („Službeni list Grada Niša“ broj 88/2008  i 143/2016) i člana 9. Odluke o osnivanju Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša („Službeni list Grada Niša“ broj 90/2013 i 98/2015)

Gradonačelnik Grada Niša raspisuje

 K O N K U R S

za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2017. godinu

Konkursom se utvrđuju uslovi i način izbora korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj Grada Niša za 2017. godinu u skladu sa Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Niša za 2017. godinu koji je donelo Gradsko veće Grada Niša na sednici od 17.03.2017. godine, pod brojem 363-6/2017-03.

 

REGRES ZA REPRODUKTIVNI MATERIJAL  (VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE)

  • KREDITNA PODRŠKA – SUFINANSIRANJE KAMATA ZA POLJOPRIVREDNE KREDITE –
  • INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA
  • INVESTICIJE ZA PRERADU I MARKETING POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH PROIZVODA
  • UPRAVLJANJE RIZICIMA
  • INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE RURALNE INFRASTRUKTURE
  • EKONOMSKE AKTIVNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA KAO I UVOĐENJE I SERTIFIKACIJA SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA
  • PODSTICAJI ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Komplet teksta možete preuzeti na sledećem linku: Konkurs 2017;

Zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za 2017 za podršku investicijama;

Zahtev za ostvarivanje prava na regres za VO 2017;

Zahtev za regres za premiju osiguranja;


Zahtev za davanje saglasnosti na odluke o promeni cena toplotne energije JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 186/3 od 16.01.2017. godine; Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 186/1 od 11.01.2017. godine sa obrazloženjem; Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 186/2 od 11.01.2017. godine sa obrazloženjem; Mišljenje Savetodavnog tela  broj 187/1 od 11.01.2017. godine; obračun za izračunavanje cene;

kopije računa ”Jugorosgaz” a.d. Beograd  za isporučeni prirodni gas;

kopije računa Euro Motus DOO Beograd za isporučeni mazut i izvršenu uslugu prevoza mazuta;

propratnicu o dostavljenim računima za utrošenu vodu za mesec  decembar 2016. godine.


 

ODLUKA O IZBORU I DODELI NAGRADA ZA NAJBOLJA IDEJNA REŠENJA ZA PLAKAT NA TEMU „PLAKATOM PROTIV DROGE“


 

OBAVEŠTENJE SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLJIVANJU  ZA SUFINANSIRANJE GODIŠNJIH PROGRAMIMA U OBLASTI SPORTA U GRADU NIŠU ZA 2017. GODINU

Izjava o partnerstvu

Obrazac br. 1

Obrazac br. 2

Obrazac br. 4


 

Zahtev za odobravanje cene toplotne energije JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 03-6827/1 od 20.09.2016. godine; Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije BD 55152/2016 od 08.07.2016. godine i Izvod o registraciji privrednog subjekta; Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 6679/3 od 16.09.2016. godine; obrazloženje navedene Odluke;

Tabelu 8. Regulatorni izveštaj; Tabelu 1. Varijabilni troškovi; Tabelu 2. Fiksni troškovi; Tabelu 3. Amortizacija; Tabelu 4. Regulisana sredstva; Tabelu 5a. Stopa prinosa na regulisana sredstva; Tabelu 5b. Pozajmljeni kapital; Tabelu 6. Ostali prihodi; Tabelu 7. Korekcioni element; popunjenu Tabelu 1 iz Odeljka VIII;

Izveštaj o poslovanju JKP „Gradska toplana“ Niš sa Finansijskim izveštajem za 2015. godinu, usvojen Odlukom Nadzornog odbora broj 4506/4 od 22.06.2016. godine.


INFORMACIJA O DOSTAVLJANJU NACRTA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA   02.08.2016.


O D L U K A O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ,02.08.2016.


Spisak praktikanata koji će obavljati praksu tokom avgusta meseca po projektu U-NI praksa 2016


ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA I OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU NIŠU


NIS pomaže razvoj lokalnih zajednica u okviru programa „ Zajednici zajedno“


Zahtev JKP ”Parking servis” Niš za davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora, broj 1301, broj 1309/16 od 07.04.2016. godine,


Odluku o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanje uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila broj 1301/16 od 06.04.2016. godine i Obrazloženje broj 1301/16-1 od 06.04.2016. godine.


ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJE U 2016. GODINI


Predlog liste za dodelu statusa ugroženog kupca toplotne energije


O D L U K U O IZBORU KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODELU STIPENDIJA I IZNOSU STIPENDIJA U 2016. GODINI


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Javnom konkursu za dodelu sredstava za podsticanje programa ili projekata od javnog interesa koja sprovode udruženja


Obaveštenje Uprave za planiranje i izgradnju o oglašavanju planskih dokumenata na rani javni uvid i javni uvid u dnevnom listu ”Danas”


Odluka o izboru kandidata za dodelu stipendija u 2016. godini


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2016. godini


Odluka o budžetu grada Niša za 2016. godinu


Program održavanja javnog osvetljenja sa cenovnikom za 2016. godinu.


ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2016. GODINU


Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu javnog sektora Grada Niša za 2015. Godinu


Obaveštenje Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica o javnom pozivu za dodelu paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja izbeglica


Obaveštenje Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica o Javnom pozivu za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine


ODLUKA O DODELI NAGRADE GRADA NIŠA ”11. JANUAR” ZA 2015. GODINU


Zahtev za davanje saglasnosti na odluke o promeni cene toplotne energije JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 03-10998/1 od 03.12.2015. godine


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Niša


Zaključak o pokretanju inicijative za izgradnju nacionalnog stadiona u Nišu


Nacrt odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Niša za 2015. godinu, 02.11.2015.


Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini pojedinačnim davanjima, 05.10.2015.


Zahtev za odobravanje cene toplotne energije JKP „Gradska toplana“ Niš, 24.08.2015. godine


Rešenje Agencije za privredne registre Republike Srbije BD 130588/2013 od 11.12.2013. godine


Odluku Nadzornog odbora JKP „Gradska toplana“ Niš, broj 7332/1 od 20.08.2015. godine


ENVIRONMENTAL LOCAL AUTHORITIES INTERBALKAN NETWORK, 26.06.2015.


Odluka Nadzornog Odbora JKP “Naissus” kojim su definisane kategorije korisnika i utvrđene prodajne cene za svaku kategoriju korisnika, 05.06.2015.


Lista o izmeni i dopuni Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koja realizuju udruženja – organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 29.05.2015.

Prilog #1


Rešenje o imenovanju članova stručne komisije za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Niša u 2015. godini, 28.05.2015.


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata, 25.05.2015.


Bodovna lista na osnovu bližih merila sa dopunskim kriterijumima


Tabelarni prikaz podnetih prijava sa utvrđenim činjeničnim stanjem


Odluka o dodeli nagrade za toleranciju “CAR KONSTANTIN”, 15.05.2015.


Zaključak sa sastanka sa predstavnicima Skupština stanara, 05.05.2015.


Odgovor skupštinama stanara zgrada, 04.05.2015.


Odluku o izmenima i dopunama odluke o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendije u 2015. godini, 04.05.2015.


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata po Konkursu za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa,koje realizuju udruženja-organizacije osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša u 2015 godini, 04.05.2015.


Bodovna lista na osnovu bližih merila sa dopunskim kriterijumima


Tabelarni prikaz podnetih prijava sa utvrđenim činjeničnim stanjem


Informacija Uprava za finansije, izvorne prihode lokalne samouprave i javne nabavke, 30.04.2015.


Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama


Odluka o izboru kandidata za dodelu stipendija u 2015. godini, 07.04.2015.


Odluka o izboru kandidata koji ostvaruju pravo na dodelu stipendija i iznosu stipendija u 2015. godini, 02.04.2015.


Obaveštenje javnosti o zahtevu iz oblasti upravljanja otpadom operatera “NISSAL” a.d., 09.02.2015.


Tabela slobodnog poslovnog prostora koji se može dati u zakup neposrednom pogodbom, 08.01.2015.