Obaveštenja o nazivima ulica na teritoriji Grada Niša

image_pdfimage_print

Nazivi i promene naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaseoka i drugih delova naseljenih mesta


Na osnovu člana 16. Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru („Službeni glasnik RS“, broj 9/2020), Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Odlukom Skupštine Grada Niša o promeni naziva ulica na teritoriji Grada Niša, od 25.08.2021. godine, („Službeni list Grada Niša“, broj 85/2021) – link ka navedenoj Odluci, izvršene su sledeće izmene:

 

 • Naziv postojeće ulice Crkvište, KO Prva Kutina u Gradskoj opštini Niška Banja, menja se u ULICA ANKE PETROVIĆ
 • Naziv postojeće ulice Dejana Mitića, KO Trupale u Gradskoj opštini Crveni Krst, menja se u ULICA VOJISLAVA DEVIĆA
 • Naziv postojeće ulice Železnička, KO Trupale u Gradskoj opštini Crveni Krst, menja se u ULICA VODNIKA DEJANA MITIĆA

 

Na osnovu člana 16. Zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru („Službeni glasnik RS“, broj 9/2020), Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske poslove daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Odlukom Skupštine Grada Niša o promeni naziva ulica na teritoriji Grada Niša, od 18.03.2021. godine, („Službeni list Grada Niša“, broj 18/2021) – link ka navedenoj Odluci, izvršene su sledeće izmene:

 • Naziv dela postojeće ulice Vojislava Ilića, u Gradskoj opštini Medijana, menja se u ULICA DR MIODRAGA LAZIĆA
 • Naziv postojeće ulice Milutina Bojića u Gradskoj opštini Palilula, menja se u ULICA DESIMIRA STANOJEVIĆA
 • Naziv postojeće ulice Sinjska, u Gradskoj opštini Crveni Krst, menja se u ULICA BLAGOJA JOVOVIĆA

Odlukom Skupštine Grada Niša, o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju naziva ulica i zaseoka na teritoriji grada niša, od 18.03.2021. godine („Službeni list Grada Niša“, broj 18/2021) – link ka navedenoj Odluci, izvršene su sledeće izmene:

 • Neimenovanoj ulici u naseljenom mestu Donje Vlase u Gradskoj opštini Palilula, koja je produžetak nastavak Donjovlaške u naseljenom mestu Donje Vlase i kreće od kp 480, proteže se duž kp 2710, 2711, 2723, završava kod kp 2033, u KO Donje Vlase, utvrđuje se naziv DONJOVLAŠKA
 • Neimenovanoj ulici u naseljenom mestu Gabrovac u Gradskoj opštini Palilula, koja je produžetak – nastavak Ulice Pobede u naseljenom mestu Gabrovac i kreće između kp 3703 i kp 3714, prostire se duž kp 3752, završava se između 3750 i kp 3751, u ko Gabrovac, utvrđuje se naziv ULICA POBEDE
 • Ulica koja počinje između kp 3713 i kp 3711/16, ide duž kp 3712 i završava se između kp 3713 i kp 3709, u KO Gabrovac, i zajednička je sa ulicom Slobode u naseljenom mestu Berbatovo, u gradskoj opštini Palilula, utvrđuje se naziv ULICA SLOBODE
 • Ulici u naseljenom mestu Krušce, u gradskoj opštini Palilula, koja počinje između kp 1079 i kp 1123, ide duž kp 2336 i završava se između kp 397/1 i kp 461/11, u KO Krušce, utvrđuje se naziv ULICA ČEGARSKIH JUNAKA
 • Neimenovanoj ulici u naseljenom mestu Lalinac u Gradskoj opštini Palilula, koja je nastavak – produžetak Ulice NIŠKA u naseljenom mestu LALINAC i nastavlja se između kp 6368 i kp 6398, ide duž kp 6755i završava se između kp 6282 i kp 6507, u KO Lalinac, utvrđuje se naziv ULICA NIŠKA
 • Ulici koja počinje između kp 1930/1 i kp 185, ide duž kp 186 i završava se između kp 145 i kp 264, u KO Mramor, utvrđuje se naziv ULICA KOSOVSKOG BOJA
 • Ulici koja počinje od kp 2005/1, ide duž kp 2005/4 i završava se kod 2005/2, u KO Mramor, i koja je zajednička sa ulicom Moravska, u naseljenom mestu Mramorsko brdo, opština Merošina, utvrđuje se naziv MORAVSKA
 • Neimenovanoj ulici u naseljenom mestu Mramorski potok u Gradskoj opštini Palilula koja počinje između kp 936 i kp 1053/1, ide duž kp 2009, 1002 i završava se između kp 1005 i kp 993, u KO Mramor, utvrđuje se naziv ULICA KRALJICE ANE DANDOLO
 • Neimenovanoj ulici u naseljenom mestu Mramorski potok u Gradskoj opštini Palilula koja počinje između kp 506/1 i kp 505 ide duž kp 2009, 2008/1, 1101 i završava se između kp 1102 i kp 1098, u KO Mramor, utvrđuje se naziv ULICA DINASTIJE VLASTIMIROVIĆ
 • Ulici u naseljenom mestu Donja Vrežina u Gradskoj opštini Pantelej, koja je produžetak – nastavak Ulice Dragana Baraća u naseljenom mestu Donji Matejevac i počinje od granice sa naseljenim mestom Gornji Matejevac, od kp 182, ide duž cele kp 1981/1, kp 1981/2, kp 1967/7, duž dela kp 222/2, duž cele kp 216/4 i završava se između kp 333/1 i kp 331/2, KO Donja Vrežina, utvrđuje se naziv ULICA VLADIMIRA VLATKA PETROVIĆA
 • Ulici u naseljenom mestu Donji Matejevac u Gradskoj opštini Pantelej, koja je produžetak – nastavak Ulice Dragana Baraća u naseljenom mestu Donji Matejevac i počinje od granice sa naseljenim mestom Gornji Matejevac, od kp 3128, ide duž cele kp 3886, kp 3887, kp 3645 i završava između kp 3671 i kp 3659, KO Donji Matejevac 1., utvrđuje se naziv ULICA VLADIMIRA VLATKA PETROVIĆA
 • Postojećoj ulici u naseljenom mestu Donji Matejevac pod nazivom Regionalni put Niš-Sokobanja koja ide duž kp 3883 i kp 3869 u KO Donji Matejevac I, menja se naziv u DRAGANA BARAĆA
 • Ulici u naseljenom mestu Gornji Matejevac u Gradskoj opštini Pantelej, koja je produžetak – nastavak Ulice Dragana Baraća u naseljenom mestu Donji Matejevac i počinje od postojeće Vinogradarske ulice, između kp 3729 i kp 7670, ide duž cele kp 7678, prelazi preko kp 7671, duž cele kp 5104 i završava se kod granice sa naseljenim mestom Donji Matejevac, između kp 5103 i kp 5175/1, KO Gornji Matejevac, utvrđuje se naziv ULICA VLADIMIRA VLATKA PETROVIĆA
 • Ulici u naseljenom mestu Gornji Matejevac u Gradskoj opštini Pantelej, koja je produžetak – nastavak Ulice Dragana Baraća u naseljenom mestu Donji Matejevac i počinje od postojeće ulice Dragana Baraća, od kp 7608, ide duž cele kp 7703/1, kp 7703/2 i završava se kod kp 7645/1 KO Gornji Matejevac, utvrđuje se naziv ULICA VLADIMIRA VLATKA PETROVIĆA
 • Postojećoj ulici Beograd – Državni Put – Niš koja počinje između kp 1466/4 i kp 2008, ide duž kp 2012/1 i završava se između kp 1478 i kp 1498/2, sve u ko Čamurlija, utvrđuje se naziv STEVANA SINĐELIĆA
 • Postojećoj ulici Regionalni Beograd-Niš koja počinje između kp 2917 i kp 3099, ide duž kp 3237 i završava se između kp 1513/1 i kp 1510/2, sve u ko Donja Trnava, utvrđuje se naziv STEVANA SINĐELIĆA
 • Ulici sa dva zvanična naziva u naseljenom mestu Trupale u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja prolazi duž kp 5888 u KO Trupale, utvrđuje se jedinstveni naziv STEVANA SINĐELIĆA
 • Neimenovanoj ulici u naseljenom mestu Vele Polje u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja počinje između kp 5504 i kp 5497, ide duž kp 6128, kp 4099/2, kp 4097/1 i završava se kod granice sa naseljenim mestom Kravlje, između kp 388/1 i kp 387/2, sve u KO Vele Polje, utvrđuje se naziv ULICA KRALJICE SIMONIDE NEMANJIĆ
 • Ulici u naseljenom mestu Donja Toponica u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja počinje između kp 1441 i kp 1454, ide duž kp 1453, 1387, 267/1, 1388, 1394 i završava se između kp 1291 i kp 990/90, u KO Donja Toponica, utvrđuje se naziv ULICA MARIČKA
 • Ulici u naseljenom mestu Donja Toponica u Gradskoj opštini Crveni Krst, koja počinje između kp 232/1 i kp 233, ide duž kp 989/1, 232/4, 231/3, 229/3, 21/7, 216/4, 215/4, 214/3, 219/8, 211/2, 212/3, 201/3, 199/4, 197/3, 196/3, 195/3, 194/4, 174/2, 175/3, 176/3, 179/3, 180/3, 103/3, 104/3, 104/3, 105/6, 105/5, 111/5, 112/6, 112/5, 93/4, 94/4, 95/4 i završava se između kp 96/1 i kp 95/1, u KO Donja Toponica, utvrđuje se naziv ULICA SERDARA JANKA VUKOTIĆA
 • Postojećoj ulici Regionalni Beograd-Niš koja počinje između kp 718 i kp 502/2, ide duž kp 985 i završava se između kp 1078 i kp 671, sve u ko Donja Toponica, utvrđuje se naziv STEVANA SINĐELIĆA

 


Na osnovu čalna 16. Uredbe o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru („Službeni glasnik RS“, 9/2020), Gradska uprava za komunalne delatnosti i inspekcijske daje sledeće:

OBAVEŠTENJE

Odlukom Skupštine Grada Niša, o promeni naziva ulice na teritoriji Grada Niša, od 30.12.2020. godine („Službeni list Grada Niša“, broj 123/2020), izvršena je sledeća izmena:

Naziv postojeće ulice Vinkovačka, koja počinje između kp 1236 i kp 1238, ide duž kp 1237 i završava se između kp 1226 i kp 1260, sve u KO NIŠ „PANTELEJ”, mat. br. ulice (792012000116) u naseljenom mestu Niš – deo Pantelej, u Gradskoj opštini Pantelej, promenjen je u ULICA JASENOVAČKIH ŽRTAVA