Obaveštenja o dezinsekciji na teritoriji Grada Niša 2020. godine

image_pdfimage_print

Obaveštenje  da će se  od 14.04. do 16.04.2020. god. obaviti I  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

 


Obaveštenje da će se od 19.10. do 24.10.2019. g. obaviti III tretman dezinsekcije poslovnog prostora na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 28.10. do 30.10.2019. g. obaviti VII  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 07.10. do 11.10.2019. g. obaviti IV  tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i  IV  tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola


Obaveštenje  da će se  od 01.10. do 02.10.2019. g. obaviti V tretman krpelja na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 03.10. do 04.10.2019. g. obaviti VII tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 01.10. do 04.10.2019. g. obaviti IV  tretman dezinsekcije objekata škola i  IV  tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola


Obaveštenje  da će se  od 25.09. do 27.09.2019. g. obaviti VI  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 18.09. do 19.09.2019. g. obaviti VI tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se od 16.09. do 20.09.2019. g. obaviti III tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica i  III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima


Obaveštenje  da će se od 09.09. do 13.09.2019. g. obaviti III tretman dezinsekcije preostalih objekata škola i  III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola


Obaveštenje  da će se od 02.09. do 06.09.2019. g. obaviti III tretman dezinsekcije objekata škola i  III tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

Obaveštenje  da će se od 03.09. do 04.09.2019. g. obaviti IV tretman krpelja na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se od 12.08. do 13.08.2019. godine obaviti V tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


 

  1. Obaveštenje  da će se  26.07.2019. g. obaviti III tretman dezinsekcije u objektu PU Pčelica
  2. Obaveštenje da će se od 19.07. do 25.07.2019. g. obaviti II tretman dezinsekcije poslovnog prostora na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se od 22.07. do 26.07.2019. g. obaviti II tretman dezinsekcije poslovnog prostora na teritoriji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 17.07. do 19.07.2019. g. obaviti IV tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 15.07. do 17.07.2019. g. obaviti IV  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša

 


  1. Obaveštenje  da će se  od 25.06. do 26.06.2019. g. obaviti III tretman krpelja na teritoriji grada Niša
  2. Obaveštenje da će se od 21.06. do 27.06.2019. g. obaviti I tretman dezinsekcije poslovnog prostora na teritoriji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 20.06. do 22.06.2019. g. obaviti III larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 17.06. do 21.06.2019. g. obaviti II  tretman dezinsekcije preostalih objekata osnovnih škola i  II  tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola


Obaveštenje  da će se  od 14.06. do 16.06.2019. g. obaviti II tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje-da-će-se-od-10-do-14.06.2019.-g.-obaviti-II-tretman-dezinsekcije-objekata-škola-i-II-tretman-dezinsekcije-krpelja-u-dvorištima-škola.pdf


Obaveštenje da će se od 06.06. do 14.06.2019. g. obaviti II tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica


  1. Obaveštenje  da će se od 28.05. do 29.05.2019. g. obaviti IItretman krpelja na teritoriji grada Niša

Obaveštenje  da će se  od 23.05. do 25.05.2019. g. obaviti II  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 13 do 17.05.2019. g. obaviti I  tretman dezinsekcije objekata škola i  I  tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima škola

 


  1. Obaveštenje  da će se  od 08.05. do 10.05.2019. g. obaviti I  larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša
  2. Obaveštenje  da će se  od 09.05. do 17.05.2019. g. obaviti I  tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica i
  3. Obaveštenje  da će se  od 10.05. do 11.05.2019. g. obaviti I  tretman krpelja na teritoriji grada Niša

 

Obaveštenje  da će se  od 17.10.2018. g.  do 18.10.2018. g. obaviti drugi dopunski tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji Grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 15.10.2018. g.  do 17.10.2018. g. obaviti drugi dopunski larvicidni tretman komaraca na teritoriji Grada Niša


Obaveštenje  da će se  od 28.09. do 29.09.2018. g. obaviti dopunski tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje  da će se od 17.09. do 21.09.2018. g. vršiti drugi tretman  dezinsekcije u preostalim objektima osnovnih škola, objektima PU Pčelica, treći tretman  dezinsekcije krpelja u  dvorištima


Obaveštenje da će se od 03.09. do 08.09.2018. g. vršiti drugi tretman dezinsekcije u objektima srednjih i delu objekata osnovnih škola , treći tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se od 03.09. do 05.09.2018.g. obaviti šesti larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se 24.08.2018. g. vršiti tretman dezinsekcije u centralnoj kuhinji „Mladost“


Obaveštenje da će se od 14.08. do 15.08.2018. g. vršiti treći tretman dezinsekcije krpelja na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se 06.08. i 07.08.2018.g. obaviti peti tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se od 02.08. do 04.08.2018.g. obaviti peti larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se od 13.07.2018. do 14.07.2018.g. obaviti četvrti tretman  suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se  od 05.07. do 07.07.2018.g. obaviti  četvrti larvicidni tretman  komaraca  na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će se 25.06. i 26.06.2018.g. obaviti treći tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša

Obaveštenje da će se 25.06.2018. g. vršiti drugi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima objekata osnovnih škola


Obaveštenje da će se od 18. do 22.06.2018. g. vršiti drugi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima objekata osnovnih škola


Obaveštenje da će se od 12.06. do 18.06.2018. g. vršiti drugi tretman dezinsekcije u objektima PU Pčelica i drugi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima


Obaveštenje da će se 07.06. i 09.06.2018.g. obaviti treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša u 2018.godini


Obaveštenje da će u dane 01.06.2018.g. do 02.06.2018.g. obaviti drugi tretman suzbijanja odrslih formi komaraca na teritoriji grada Niša u 2018.godini


Obaveštenje da će se u periodu od 21.05. do 25.05.2018. g. vršiti prvi tretman dezinsekcije preostalog poslovnog prostora grada Niša i mesnim kancelarijama ,a na bazi Programa dezinsekcije na teritoriji Grada Niša u 2018.godini

Obaveštenje da će se u periodu od 21.05. do 28.05.2018. g. vršiti prvi tretman dezinsekcije u preostalim objektima osnovnih škola, objektima PU Pčelica, prvi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima i drugi tretman dezinsekcije u centralnoj kuhinji „Mladost“


Obaveštenje da će se od 14.05. do 18.05.2018. g. vršiti prvi tretman dezinsekcije u delu osnovnih škola, prvi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima i prvi tretman dela prostorija Grada Niša


Obaveštenje da će se u periodu od 15.05.2018.g. do 17.05.2018.g. obaviti drugi larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša u 2018.godini


Obaveštenje da će se od 07.05. do 11.05.2018. god. vršiti prvi tretman dezinsekcije u preostalim objektima srednjih škola, u delu osnovnih škola, prvi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima i prvi tretman dela prostorija Grada Niša


Obaveštenje da će se od 03. do 05.05.2018.g. vršiti prvi tretman dezinsekcije u objektima srednjih škola, prvi tretman dezinsekcije krpelja u dvorištima, prvi tretman dezinsekcije centralne kuhinje „Mladost“ i prvi tretman dela prostorija Grada Niša


Obaveštenje da će se 07.05. i 08.05.2018.g. obaviti prvi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Niša


Obaveštenje da će u periodu od 03.05.2018.g. do 04.05.2018.g. obaviti prvi tretman krpelja na teritoriji grada Niša u 2018.godini


Obaveštenje da će u periodu od 25.04.2018.g. do 27.04.2018.g. obaviti prvi larvicidni tretman komaraca na teritoriji grada Niša u 2018.godini