Vila sa peristilom

image_pdfimage_print

Vila sa peristilom zauzimala je centralni položaj na Medijani. Smeštena u ravnici, vila je zahvatala 6.000m2 (98,6h63m), a uključivala je terme na zapadnoj i jedan manji nimfej na istočnoj strani. Podužnom osom vila se pruža u smeru sever-jug. Čitav severni trakt objekta bio je grejan ispod poda centralne prostorije. Vila je raskošno dekorisana o čemu svedoče stubovi, baze i kapiteli od mermera, različitih razmera, reljefi na kapitelima pilastara i parapetnim pločama, ostaci zidne obloge od raznobojnog, skupocenog mermera, freske i drugo. Dobro su sačuvani podovi u mozaiku koji su prekrivali čitav trem peristila (oko 450m2) i dvoranu za audijencije. Mozaici u tremu su geometrijski. Figuralni mozaici smešteni su na ulazu u dvoranu za audijencije. Središnji deo dvorane pokriven je širokim četvorougaonim poljem sa geometrijskim šarama živih boja.

Nimfej

  • A – ulaz i vilu
  • B – prostrani trem peristila širine tri metra, oivičava unutrašnje dvorište (62,2h35,4m) nizom stubova od belog mermera
  • C – prostorije podjednakih razmera
  • D – prostorija dužine 18,6 i širine 11,6 metara
  • E – naglašen podijum uzdignut tri stepenika
  • F – prostorije
  • G – istočno od dvorane za audijencije smešten je manji nimfej čije veze sa okolinim prostorijama zasada ostaju

nepoznate. Centrani deo ove građevine čini šestougaonik (stranica 3-3,2m) u čijem je centru fontana, takođe rađena u obliku šestougaonika. Olovna cev čiji je izvod vidljiv u središtu fontane snabdevala je vodom ovaj prostor. Oko šestougaonika nižu se manje prostorije čiju jednu stranu čini poligon šestougaonika. Pod u Nimfeju pokriven je mozaikom. Širi spoljni okvir centralnog šestougaonika ispunjavaju stilizovani cvetovi lotosa naizmenično okrenuti, a sa unutrašnje strane naglašeni trostrukom bordurom. Bočne prostorije oko šestougaonika takođe su ukrašene mozaikom.