Вила са перистилом

image_pdfimage_print

Вила са перистилом заузимала је централни положај на Медијани. Смештена у равници, вила је захватала 6.000м2 (98,6х63м), а укључивала је терме на западној и један мањи нимфеј на источној страни. Подужном осом вила се пружа у смеру север-југ. Читав северни тракт објекта био је грејан испод пода централне просторије. Вила је раскошно декорисана о чему сведоче стубови, базе и капители од мермера, различитих размера, рељефи на капителима пиластара и парапетним плочама, остаци зидне облоге од разнобојног, скупоценог мермера, фреске и друго. Добро су сачувани подови у мозаику који су прекривали читав трем перистила (око 450м2) и дворану за аудијенције. Мозаици у трему су геометријски. Фигурални мозаици смештени су на улазу у дворану за аудијенције. Средишњи део дворане покривен је широким четвороугаоним пољем са геометријским шарама живих боја.

Nimfej

  • А – улаз и вилу
  • B – пространи трем перистила ширине три метра, оивичава унутрашње двориште (62,2х35,4м) низом стубова од белог мермера
  • C – просторије подједнаких размера
  • D – просторија дужине 18,6 и ширине 11,6 метара
  • E – наглашен подијум уздигнут три степеника
  • F – просторије
  • G – источно од дворане за аудијенције смештен је мањи нимфеј чије везе са околиним просторијама засада остају

непознате. Центрани део ове грађевине чини шестоугаоник (страница 3-3,2м) у чијем је центру фонтана, такође рађена у облику шестоугаоника. Оловна цев чији је извод видљив у средишту фонтане снабдевала је водом овај простор. Око шестоугаоника нижу се мање просторије чију једну страну чини полигон шестоугаоника. Под у Нимфеју покривен је мозаиком. Шири спољни оквир централног шестоугаоника испуњавају стилизовани цветови лотоса наизменично окренути, а са унутрашње стране наглашени троструком бордуром. Бочне просторије око шестоугаоника такође су украшене мозаиком.