Terme

image_pdfimage_print

Terme – kupatilo, smešteno je severozapadno od vile sa peristilom i verovatno je bilo termepovezano sa njom. Ulaz u kupatilo je sa južne strane. Medijanske terme služile su vlasnicima vile koji su do njih dolazili direktno iz svojih odaja. Hodnik je dekorisan podnim mozaikom istog kvaliteta kao u peristilu. Vestibul i apoditerijum su popločani opekom, a središnja prostorija bila je popločana belom opekom, a delom mozaikom od krupnijih pločica bele boje.

  • 1,2 – ulaz u kupatilo
  • 3 – svlačionica
  • 4 – prostorija za vežbanje
  • 5 – tople kade
  • 5a – prostorija za znojenje
  • 6 – hladno kupatilo
  • 7,8 – prostorije koje nisu grejane
  • 9 – ložište