O Medijani

image_pdfimage_print

KartaMediane

Medijana, predgrađe antičkog Niša

 1. Vila sa peristilom
 2. Terme
 3. Nimfej
 4. Horeum
 5. Vodotoranj
 6. Tvrđava
 7. Vila sa konhama
 8. Vila sa ogradnim zidom
 9. Vila
 10. Vila sa centralnim koridorom
 11. Horeum 2
 12. Sakralni objekat
 13. Sakralni objekat
 14. Vicus
 15. Nekropola

Rezidencija rimskih careva – Medijana je podizana na ravnom terenu, na prostoru koji zahvata preko 40 hektara, na visokoj obali malo dalje od reke, u podnožju južnih bregova koji oivičavaju nišku kotlinu, u blizini izvora termalnih voda. Jedna ulica u smeru istok-zapad vodila je uz južnu stranu vile sa peristilom i žitnice udaljene od nje stotinak metara. Iz ove ulice bio je moguć prilaz kolima do objekata. Središnji prostor zauzimala je vila sa peristilom, nimfejom i termama; zapadno od nje je žitnica, a nešto severnije prostrana zgrada sa oktogonalnom i kružnom prostorijom. Južno od vile su ostaci vodotornja, dok su u međuprostoru registrovani tragovi više vila i privrednih objekata. Karakteristično je da se luksuzne građevine od tvrdog materijala sa stubovima, dekorisane mermernim oblogama, mozaicima i freskama, koncentrišu uglavnom oko centralne vile sa peristilom, dok su privredni objekti smešteni od žitnice na zapad, prema Naisu.