Nacionalni investicioni plan

image_pdfimage_print

2011. godina

2010. godina

Na osnovu Odluke o rasporedu sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu za realizaciju Nacionalnog investicionog plana od februara 2010. godine, Gradu Nišu su odobrena sredstva za realizaciju sledećih projekata u 2010. godini:

2009. godina

Na osnovu Odluke o rasporedu sredstava predviđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu za realizaciju Nacionalnog investicionog plana 05 broj 401-2535/2009-1 od 07.05.2009. godine, Gradu Nišu su odobrena sredstva za realizaciju sledećih projekata u 2009. godini:

2008. godina

Skupština Grada Niša je, Zaključkom broj 06-169/2008-4-02 od 22.04.2008. godine, utvrdila strateške prioritete Grada:

  • Vodosnabdevanje Ljuberađa-Niš
  • Vodovodni sistem Selova
  • Nastavak izgradnje zgrade Narodnog muzeja u Nišu
  • Sanacija Deponije “Bubanj” u Nišu
  • Gradska infrastruktura (izgradnja Bulevara Mediana, Somborskog Bulevara, Bulevara Petra Aranđelovića, železnički nadvožnjak Niš-Novo selo, atmosferski i fekalni kolektori, kanalizaciona mreža u gradu i selu, zdravstvena stanica “Branko Bjegović”).

Link: www.mnip.gov.rs