Mlad grad

image_pdfimage_print

Kancelarija za evropske poslove Grada Niša bila je nominovana za nagradu MLAD GRAD 2011 u kategoriji nagrada za lokalnu samoupravu za dodeljeni javni prostor mladima u lokalnoj zajednici.

Grad Niš 2010. godine odlučio je da otvori Evropski kutak – mesto u samom centru Niša gde će mladi sugrađani imati mogućnost da se informišu o evropskoj kulturi, evropskim institucijama, ekonomiji, pravima, i mnogim drugim temama. Glavni cilj i vizija ovog projekta su da se mladi građani Niša zainteresuju za razvoj jednog modernog civilnog društva, da se stvori aktivna građanska svest i time omogući bolje razumevanje Evropske unije i procesa evropskih integracija. Širenje svesti o važnosti građanskog učešća i potrebi zajedničkog rada i saradnje između građana, lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, medija i političkih stranaka treba da dovede do sprovođenja potrebnih društenih reformi u Srbiji, kao najvažnijeg preduslova za pridruživanje Evropskoj uniji, uklapanje u sistem evropskih vrednosti i ulazak u porodicu modernih evropskih država. Upravo zbog toga, namera Grada Niša je da kroz Evropski kutak na neki način poboljša kvalitet života naših sugrađana, ali da ih istovremeno podstakne da stvaraju, sami istražuju i unapređuju svoja saznanja.

Povodom Međunarodnog dana mladih Građanske inicijative tradicionalno organizuju dodelu priznanja MLAD GRAD. Priznanje se dodeljuje lokalnim samoupravama koje su najviše doprinele unapređivanju položaja mladih u lokalnoj zajednici. Dodelu priznanja organizuju Građanske inicijative u partnerstvu sa Ministarstvom za omladinu i sport i Ministarstvom za ljudska prava i državnu upravu i lokalnu samoupravu i u saradnji sa USAID, ISC, OEBS, UNICEF, UNDP, UNFPA, ILO, IOM, GIZ i NALED. Nagrada MLADGRAD ustanovljena je 2010. godine. Cilj nagrade je da se oda priznanje za ukupan doprinos lokalnih samouprava unapređenju položaja mladih na lokalu i taj doprinos načini vidljivim široj javnosti.