Mreža Konstantinovih gradova

image_pdfimage_print

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O SARADNJI U OBLASTI KULTURE

Na inicijativu rukovodstva Grada, Niš je od 18. do 19. februara bio domaćin konferencije pod nazivom „Pravci i modaliteti međunarodne saradnje grada Niša u oblasti kulture“, koja je održana u niškom Medija centru.

Konferencija je deo projekta “Izrada programske osnove i promocija Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture”.

Prvi dan konferencije, pod nazivom „Pravci i modaliteti međunarodne saradnje grada Niša u oblasti kulture” predstavlja finalni korak pred ustanovljenje Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture. Njegova svrha, je da se, nakon prvih internih konsultacija, čuju mišljenja i sugestije važnih partnera izvan grada – predstavnika Ministarstva kulture i Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije, kulturnih atašea ambasada i kulturnih centara u Srbiji, predstavnika donatorske zajednice i domaćih eksperata za oblast kulturne politike. O Strategiji kulturnog razvoja Niša i pravcima međunarodne saradnje u oblasti kulture govorio je Predrag Cvetičanin, dok su kulturnu baštinu grada Niša iz antičkog perioda predstavili Toni Čerškov i Aleksandar Aleksić.

Drugi dan konferencije bio je posvećen prezentacijama i razmeni iskustva na polju istraživanja, zaštite, valor-izacije i promocije kulturnog nasleđa Konstantinovih gradova: Trir (Nemačka), Arl (Francuska), Milano (Italija), Izmit (Turska), Karnuntum-Petrpneli (Austrija), Jork (Velika Britanija) i Niš (Srbija).

Grad Niš očekuje da ova konferencija bude početak umrežavanja svih Konstantinovih gradova u nameri da svi zajedno učestvuju u organizaciji velikog hrišćanskog jubileja-obeležavanja 1700 godina od donošenja Milanskog edikta.