Сарадња са амбасадама и међународним организацијама

Сусрети са амбасадорима и заједничке активности Посете страних делегација
Сарадња са међународним организацијама

Сарадња са Делегацијом ЕУ у Србији