Saradnja sa ambasadama i međunarodnim organizacijama