Projekti

image_pdfimage_print

2021.

Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost u Nišavskom okrugu

 

Projekat „Osnaživanje mehanizama za rodnu ravnopravnost u Nišavskom okrugu” Gradu Nišu je odobren za finansiranje u okviru programa „Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti-SwissPRO”.  Projekat finansira Vlada Švajcarske, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS). Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju operativnih kapaciteta lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost za aktivno bavljenje politikama rodne ravnopravnosti i rodnim pitanjima u zajednici, edukovanjem članova i članica lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u Nišavskom okrugu. Specificni ciljevi projekta su: jačanje kapaciteta sedam lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na teritoriji Grada Niša, kroz održavanje tri dvodnevne obuke za najmanje dvadeset učesnika/ca na temu pisanja projekata i upravljanja projektnim ciklusom, dobrog upravljanja i rodnih politika i podrška umrežavanju lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost na teritoriji Grada Niša i opštinama Doljevac, Aleksinac, Svrljig, Gadžin Han, Merošina i Ražanj, radi povećanja dostignuća i uticaja kroz formiranje regionalne mreže mehanizama za rodnu ravnopravnost (MRR) Nišavskog okruga. Ključne aktivnosti projekta biće realizovane u saradnji sa gradskim opštinama i opštinama u regionu. Očekivani efekti projekta su: 1. Pružen doprinos institucionalnom jačanju MRR u promociji i zagovaranju rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednocama, 2. Lokalni MMR prepoznati kao aktivni činioci u sprovođenju lokalnih politika koji učestvuju u procesima sa stanovišta rodne perspektive. Ukupna vrednost projekta je 3.992,00 USD i celokupan iznos biće finansiran od strane donatora. Vreme realizacije projekta je osam meseci.


2020.

Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu

Grad Niš zajedno sa JKP Mediana učestvuje u programu razvojne saradnje sa privatnim sektorom „develoPPP“ kroz projekat „Upravljanje staklenom ambalažom na zapadnom Balkanu“ koji finansira nemačko savezno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko Agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa operaterima ambalažnog otpada – kompanijama Sekopak, Pakomak i Ekopak. Ovaj regionalni projekat, osim u Nišu, sprovodi se i u Somboru, Kragujevcu i Varvarinu, kao i u odabranim pilot opštinama u Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji a implementiraju ga NALED, Regionalna razvojna agencija Hercegovine (REDAH) i Zajednica jedinica lokalnih samouprava (ZELS) iz Severne Makedonije u saradnji sa lokalnim samoupravama. Količina reciklirane staklene ambalaže u regionu Zapadnog Balkana još je daleko od nivoa koji propisuje Evropska unija. Dok je cilj članica EU da recikliraju 70% stakla godišnje, u Srbiji ta količina iznosi 44%, u Severnoj Makedoniji 30%, a u Bosni i Hercegovini 12%. Projekat ima za cilj da poboljša stopu sakupljanja i reciklaže staklene ambalaže za 20%, razvije regulatorna rešenja i podigne svest o značaju reciklaže. U okviru projektnih aktivnosti na teritoriji grada Niša biće postavljeno 300 kontejnera. Vrednost projekta za Grad Niš je 150.000 €. Period realizacije: februar 2020. – oktobar 2022. godine.

 

Budući gradovi jugoistočne Evrope

Projekat „Budući gradovi jugoistočne Evrope“ je finansijski podržan kroz EU inicijativu „Climate-KIC“  Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju  i realizuje se u 5 pilot gradova koji, po proceni, imaju kapacitete za sistemsku transformaciju gradova, a to su: Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Skoplje (Severna Makedonija), Križevci (Hrvatska), Maribor (Slovenija) i Niš (Srbija).  Projekat  treba  da  omogući brže i lakše  sistemske promene kroz inovacije, kako bi se postigao bolji kvalitet života građana i  neophodna dekarbonizacija u onim  aktivnostima koje imaju kritičan efekat na emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Kako same tehnološke inovacije neće, vremenom, postići strukturne promene potrebne za progresivni rast, projektom će se kombinovati raznovrsni metodi inovacija u oblastima finansiranja i finansija, u poslovnim modelima, regulatornim okvirima, percepciji ponašanja i društvenim normama, obrazovanju i veštinama, novim i postojećim tehnologijama, participaciji građana, tržišnoj strukturi, itd. Nosilac projekta je organizacija „ClimateKIC“, a partneri u Srbiji su Privredna komora Srbije, Naučno tehnološki park Niš D.O.O. Grad Niš je prihvatio učešće u projektu u vremenskom okviru 2020-2022.  Preduslov za realizaciju projekta za svaku posebnu godinu projekta je usvajanje godišnjeg plana. U 2020. godini Grad Niš se odlučio da planirane sistemske promene postavi kroz najzanačjni  dokument  planiranja –Plan  razvoja Grada Niša za period od 2021. – 2027. godine. Benefiti realizacije godišnjeg plana projekta  za 2021. godinu ogledaju se u stavljanju fokusa na sledeće oblasti: klimatske promene, digitalizacija i pametni gradovi, prelazak na snabdevanje energijom sa niskim emisijama ugljendioksida i cirkularnu ekonomiju, urbani razvoj i održivo upravljanje. Koristiće se različiti inovativni alati za identifikaciju pilot inicijativa, poput hakatona, izazova, inovacionih kampova, kao i „world caffe“, „placemaking“ radionice, „design thinking“.

 

Projekat mPOWER

 

Grad Niš priključio se  projektu mPOWER koji se finansira iz  Program EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020  i uključuje sedam partnerskih organizacija. Projekat je počeo u maju 2018. godine i trajaće četiri godine. mPOWER vodi konzorcijum koji čine Univerzitet u Glazgovu (UK), Platforma (UK), Transnacionalni institut (Holandija), Energetski gradovi (širom EU), IPE (Hrvatska), Univerzitet Baskije (ES) i Karbon kooperativa (UK). mPOWER će omogućiti dubinski, širok i sistematičan peer-to-peer program učenja kako bi se replicirale inovativne najbolje prakse opštinske/lokalne energetike i razvili ambiciozni planovi energetske tranzicije. mPOWER mapira postojeće politike opštinske energetike i identifikuje inovacije, najbolje prakse, prepreke i barijere. Grad Niš jedan od desetina evropskih gradova koji kroz različite faze projekta imaju priliku da saznaju najbolje primere prakse u oblasti lokalne energetike. U okviru projekta pripremljen je plan uspostavljanja kancelarije za savetodavnu pomoć građanima za energetsku efikasnost zgrada, objavljen je blog o energetskoj tranziciji u Gradu Nišu (mPOWER Exchange), pripremljen je dokumentarni film o energetskoj tranziciji u Gradu Nišu  koji služi kao edukativni materijal za gradove polaznike kursa u okviru ove faze (mPOWER Digital), podneta je zajednička aplikacija za projekat uspostavljanja energetskih zadruga sa gradom Burgasom (mPOWER Activate).


2019

Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama

Projekat Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji a finansira Vlada Švedske, radiće na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim potrebama. Projekat će takođe doprineti sprovođenju Ciljeva održivog razvoja iz razvojne Agende za 2030. U skladu sa principima participativne demokratije i standardima evropske unije, prioriteti su jačanje odgovorne lokalne vlasti, transparentnosti i postupanja vlasti prema potrebama gradjana, kao i unapredjenje učešća javnosti i gradjana u kreiranju javnih politika. Ciljevi održivog razvoja predstavljaju univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine i obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve. Cilj projekta je pružanje tehničke podrške odabranim lokalnim samoupravama: Bač, Raška, Vrnjačka banja, Valjevo i Niš da usvoje i primenjuju transparentniji, razvojno orijentisani i projektni pristup finansiranju OCD naredne dve godine trajanja projekta. One će preuzeti obavezu da transparentnije izdvajaju finansijska sredstva za OCD projekte, odnosno da primene transparentne kriterijume i postupke pri raspodeli javnih sredstava i omoguće participativni pristup u definisanju lokalnih prioriteta.

 

Projekat za odgovornu vlast

 

Grad Niš započeo je realizaciju četvorogodišnjeg projekta „Projekat za odgovornu vlast “ (GAI) koji sprovodi Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Opšti cilj projekta za odgovornu vlast je razvoj kapaciteta i povezanih ključnih aktera u Republici Srbiji radi unapređenja odgovorne vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou.  Specifični ciljevi projekta su podrška lokalnim samoupravama da povećaju učešće javnosti u donošenju odluka i da povećaju transparetnost i odgovornost u radu.

Gradu Nišu je, u okviru projekta, odobrena tehnička pomoć u oblastima jačanja transparentne, inkluzivne i odgovorne lokalne vlasti, a u skladu sa ciljevima projekta. Ona podrazumeva  pružanje odgovarajuće tehničke podrške uključujući obuke fokusirane na oblasti transparentnosti lokalne samouprave i učešće javnosti u donošenju odluka, kao i mogućnost da Grad Niš učestvuje u ostalim aktivnostima koje mogu uključiti razmenu iskustava između lokalnih samouprava, obuke o specifičnim temama koje su relevantne za lokalne samouprave i diskusije o relevantnim politikama.

 

Akcija zapošljavanja Roma u Nišu

 

Grad Niš prihvatio je realizaciju i sufinansiranje projekta ,,NEAR – Nis Employment Action for Roma“ (Akcija zapošljavanja Roma u Nišu), za koji su Grad Niš i uduženje građana ,,Produkcija Roma World“ konkurisali u okviru Programa ,,PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“. Ovaj Program finansira Evropska unija, dok je ugovaračko telo Stalna konferencija gradova i opština (SKGO). Opšti cilj projekta ,,Akcija zapošljavanja Roma u Nišu“ je doprinos društveno-ekonomskom uključivanju romske populacije i njihovih porodica u društvo kao podrška implementaciji Strategije za socijalno uključivanje Roma u Republici Srbiji 2016 – 2025. Specifični cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i ekonomskog položaja romskih porodica u Nišu kroz implementaciju prilagođenih mera aktivnog zapošljavanja. Nosilac i sprovodilac projekta je Grad Niš, a partner na projektu je uduženje građana ,,Produkcija Roma World“. Ukupna vrednost projekta je 74.016,59 EUR (9.252.073,75 dinara), od čega Evropska unija finansira projekat sredstvima u iznosu od 59.612,96 EUR (7.451.620,00 dinara) ili 80,54%, a Grad Niš sufinansira projekat sredstvima u iznosu od 14.403,63 EUR (1.800.453,75 dinara) ili 19,46%. Od dela koji predstavlja učešće Grada Niša, 13.200,00 EUR (1.650.453,75 dinara) se finansira kroz rad zaposlenih u organima jedinice lokalne samouprave koji rade na projektu.

 

Ujedinjena Evropa-sigurnost, solidarnost i stabilnost za sve

 

Grad    Niš prihvatio je učešće u projektu „Ujedinjena Evropa-sigurnost, solidarnost i stabilnost za sve“, koji u okviru programa „Europe for Citizens“ (Evropa za građane) realizuje Opština Sliven, Bugarska, a finansira Evropska unija. Cilj projekta je saradnja lokalnih vlasti u Slivenu (Bugarska) sa gradovima Niš (Srbija) i Bidgošč (Poljska), kako bi razgovarali o zajedničkoj budućnosti u evropskim okvirima i promovisali solidarnost u kriznim vremenima, njihovu međusobnu saradnju u privredi, obrazovanju, zdravstvu, društvenim aktivnostima, turizmu i umetnosti, kao i međukulturni dijalog i međusobno razumevanje. Nosilac projekta Opština Sliven, Bugarska, a partneri na projektu su Grad Niš, Srbija i grad Bidgošč (Poljska). Vreme realizacije predloženog projekta je u periodu od 08.09.2019. godine do 29.09.2019. godine. Ukupna vrednost projekta je 24 990 eura eura i projekat se u potpunosti finansira iz sredstava Evropske unije. Aktivnosti u okviru projekta podeljene su na sledeće aktivnosti: 1) Međunarodni sastanak na kome će se potpisati Pismo o namerama; 2) Kulturni forum „Evropa – naš zajednički evropski dom; 3) Ekonomski forum „Budućnost Evrope – zapošljavanje, rast i investicije – zajedno možemo više” 4) Forum mladih na temu „Ujedinjena Evropa – sigurnost, solidarnost i stabilnost“. (https://mun.sliven.bg/partnership)

 

Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma

Grad Niš prihvatio je uspostavljanje saradnje sa Fondom za obrazovanje Roma na ostvarivanju mera i aktivnosti koje se odnose na unapređenje položaja Roma u okviru projekata „Pospešivanje zapošljivosti mladih Roma“, faza II, koji se realizuje uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koju implementira Nemačka razvojna banka KFW u ime Vlade Republike Nemačke-Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Cilj projekta je pospešivanje zapošljivosti i povećanje konkurentnosti pripadnika romske nacionalne manjine na tržištu rada. Projekat obuhvata praktičnu pomoć, efektivne i efikasne mehanizme neophodne za borbu protiv diskriminacije i stvaranje uslova u kojima Romi mogu da ostvaruju sva prava sa fokusom na pristup obrazovnom sistemu i zapošljavanju. Kroz projekat se realizuju različite stručne obuke, prekvalifikacija, stažiranje u javnom i privatnom sektoru, čime mladi Romi i Romkinje unapređuju svoje veštine, kompetencije i postaju konkurentni na tržištu rada. U okviru projekta biće uspostavljeni mehanizmi koji kontinuirano unapređuju profesionalne veštine korisnika i pospešuju njihovu zapošljivost. Zapošljavanje mladih Roma i Romkinja predstavlja složen i višedimenzionalni proces u kome je neophodno uspostaviti saradnju sa poslodavcima iz javnog i privatnog sektora uz istovremeno sprovođenje aktivnosti koje jačaju kompetenciju mladih Roma na tržištu rada. Uspostavljanje saradnje ima za cilj da postakne poslodavce i aktivno doprinese kreiranju stimulativnih uslova zapošljavanja mladih Roma i Romkinja, kroz razvijen individualni pristup rada sa posebnim naglaskom na načelo rodne ravnopravnosti. Vreme realizacije saradnje je do završetka projekta odnosno do 30.11.2021. godine.

 

Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019-2020

 

Grad Niš prihvatio je učešće i sufinansiranje projekta „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019-2020“, koji u okviru Programa  „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana 2019 -2020“ finansira Nemačka vlada, a realizuje HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u saradnji sa lokalnim partnerima, opštinama i gradovima u Srbiji. Cilj Programa i Projekta je povećanje kapaciteta ekonomski i socijalno ugroženih grupa stanovništva i unapređenje programa tretmana u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija i procesa reintegracije i njihovo puno uključivanje u društvo. Nosilac i implementator Projekta je HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. a partner na Projektu je Grad Niš.Ukupna  vrednost  Programa  na  nivou  Republike  Srbije  je  969.230,00  evra. Vrednost Projekta za Grad Niš je 72.000,00 evra od čega Grad sufinanira projekat u sredstvima u iznosu od 28.800,00 evra a Vlada Republike Nemačke sredstvima u iznosu od 43.200,00 evra. Projekat će se na teritoriji Grada Niša realizovati u periodu od potpisivanja Ugovora do 31.12.2020. godine.  Projekat se zasniva na edukativnoj i ekonomskoj podršci lokalnom razvoju Grada Niša, uz primenu mehanizama za osnaživanje razvoja mikro biznisa u Gradu. Glavne aktivnosti skoncentrisaće se na direktno otvaranje novih radnih mesta, putem pomoći malim biznisima u vidu grantova, organizovanja poslovnih i stručnih obuka. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. podržaće sprovođenje postojećih strategija lokalnog razvoja i podržati proces održivog razvoja u celini. U okviru projekta biće podržano najmanje 30 mikro biznisa u Nišu u njihovom namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti. Podrška uključuje: donaciju u opremi ili materijalu prosečne vrednosti od 2.400,00 evra; Organizaciju poslovnih i stručnih obuka prema potrebama korisnik; praćenje podržanih mikro biznisa.

 

Unapređenje geografsko informacionog sistema Grada Niša

 

Projekat „Unapređenje geografsko informacionog sistema Grada Niša“, je odobren za finansiranje u okviru poziva za podnošenje predloga projekta za uvođenje i razvoj Geografsko informacionih sistema (GIS) u okviru programa EU za podršku lokalnim samoupravama EU – PRO. Opšti cilj projekta je unapređenje kapaciteta lokalne uprave Grada Niša za identifikovanje, regulisanje i integraciju upravljanja i korišćenja geoprostornih podataka poboljšanjem funkcionalnosti postojećih geografskih informacionih sistema. Specifičini ciljevi projekta su: 1) stvaranje uslova za poboljšanje procesa planiranja u Nišu kroz projektovanje, izgradnju i testiranje alatki prilagođenih korisniku kojima se može pristupiti putem interneta i omogućavanje donosiocima odluka da ispituju, vizuelizuju i izveštavaju o efektivnom statusu svakog sloja i koriste model rezultata kako bi prepoznali i dobili potrebne informacije za određivanje prioriteta geografskih područja kako bi se postigli ciljevi u svakoj prioritetnoj oblasti na više nivoa, 2) obezbeđivanje institucionalne podrške za delotvorno i efikasno upravljanje geografskim informacionim sistemima u Nišu. Implementacija ovog projekta predviđa uspostavljanje informacionog sistema zasnovanog na GIS tehnologiji sa ciljem analize podataka za potrebe planiranja razvoja grada, praćenja promena, prevencije u određenim sektorima, sprovođenja planskih dokumenata, poboljšanju naplate poreza, upravljanju imovinom i oceni realizacije planova i programa. Informacioni sistem će doprineti jednostavnijem i efikasnijem upravljanju kompleksnim skupom različitih podataka čime će se povećati efikasnost u donošenju blagovremenih mera i aktivnosti neophodnih za uravnoteženi i kontrolisani razvoj socio-ekonomsko-ekološkog potencijala prostora grada Niša. Time će se istovremeno unaprediti sistem prostornog planiranja u Republici Srbiji prilagođavanjem i jačanjem institucionalno-organizacionih kapaciteta u svrhu primene savremenih informacionih tehnologija. Jedan od osnovnih ciljeva uspostavljanja GIS-a je doprinos formiranju infrastrukture prostornih podataka, čime se stvaraju uslovi za integraciju tehnologija, prostornih podataka, brojnih korisnika i dr., a koji su neophodni za aktivnu ulogu planera u budućem planskom procesu. Grad Niš u okviru Programa EXCHANGE 5, realizuje projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“ u okviru kog će biti uspostavljene pravne osnove za razvoj GIS-a, što podrazumeva donošenje sporazuma i protokola o saradnji između institucija članica GIS-a , zatim razvoj softverskog rešenja za osnovni GIS čime će biti uspostavljen osnvni GIS sistem (što podrazumeva nabavku odgovarajućih licenci, nabavku hardverskih komponenti, obuku kao i unos trenutno dostupnih podataka.) Biće izrađen lejer ( sloj) „imovina“ u koji će biti uneti podaci o nepokretnostima u vlasništvu grada kao i baza investicionih potencijala grada sa prikazom lokacija. Projektom „Unapređenje geografsko informacionog sistema grada Niša“ biće realizovane aktivnosti nadogradnje GIS-a uvođenjem novih lejera iz prioritetnih oblasti: prostorno i urbanističko planiranje; poboljšanje javne infrastrukture; lokalni ekonomski razvoj i promocija investicija; turizam i kulturno-istorijsko nasleđe; (očuvanje i valorizacija prirodnog, kulturnog, arhitektonskog i građanskog nasleđa; hitne situacije; zaštita životne sredine; poljoprivredni i ruralni razvoj; (kreiranje GIS slojeva za predstavljanje klasifikacije vrste zemljišta i klasifikacije parcela) i razvojem novih alata i funkcionalnosti (razvoj modula za 3D analizu i vizualizaciju podataka, razvoj podrške za onlajn  pozadinske slojeve, razvoj GIS alata za georeferenciranje rasterskih podataka) kao i izrada android mobilne aplikacije za pristup Geografskom informacionom sistemu. Ukupna predložena vrednost predloga projekta je 105.700,00 evra. Učešće programa EU za podršku lokalnim samoupravama EU – PRO  u finansiranju realizacije projekta je  81,55%  a Grada Niša 18,45%.

 

Projekat TOMORROW  u okviru HORIZON 2020 programa

Grad Niš prihvatio je učešće u projektu „TOMORROW“ koji se realizuje u okviru partnerstva koje predvodi asocijacija Energy Cities, a fininsira ga Evropska unija u okviru HORIZON 2020 programa (H2020 okvir LC-SC3-EE-16-2018-2019 -2020, Pružanje podrške javnim organima u implementaciji Energetske Unije), dok je Ugovaračko telo Evropska Komisija. Opšti cilj projekta „TOMORROW“ je osnaživanje lokalnih vlasti da predvode tranziciju ka gradovima sa niskim emisijama gasova staklene bašte, koji su otporniji na klimatske promene i uopšte i prijatniji za život građana, i to sprovode angažovanjem građana i zainteresovanih strana u razvoju „Mapa puta energetske tranzicije do 2050. godine“. Specifični ciljevi projekta su:  razvoj lokalnih „Mapa puta energetske tranzicije do 2050. godine“ za pilot gradove, kao ambicioznih i efikasnih alata za pokretanje procesa dekarbonizacije i održivosti i započinjanje njihovog sprovođenja; razvoj procesa inovativnog angažovanja za razvoj mapa puta u pilot gradovima i nastavak podsticanja angažovanja većeg broja zainteresovanih strana i građana; promovisanje mapa puta među gradovima EU-a kao novog, efikasnog i kolaborativnog pristupa upravljanja kako bi gradovi postali pogodniji za život; obučavanje javnih službenika za razvijanje uloge lidera u tranziciji i unapređenja svojih kapaciteta za uključivanje građana, posebno putem direktne razmene iskustava (peer to peer); izrada preporuka u cilju poboljšanja pravnog, finansijskog i društveno-ekonomskog okruženja na nivou EU i na nacionalnom nivou. Nosilac i realizator projekta je asocijacija Energy Cities, naučni partner na projektu je Holandski istraživački institut za tranziciju – DRIFT, a partneri su – gradovi Brest (Francuska), Dablin (Irska), Brašov (Rumunija), Valensija (Španija), Mukron (Belgija) i Niš (Srbija). Vreme realizacije projekta je 36 meseci. Ukupna vrednost projekta je 1.499.767,50 evra, a projekat se u potpunosti finansira sredstvima Evropske Unije. Vrednost projekta za Grad Niš je 79.198,75 evra.

 

 

Zajednici zajedno

 

Potpisivanjem sporazuma o saradnji između NIS-a i 13 lokalnih zajednica među kojima je i Grad Niš u Domu Narodne Skupštine Srbije počeo je ovogodišnji ciklus projekta „Zajednici zajedno“. Kompanija NIS će, u okviru ovogodišnjeg programa uložiti gotovo milion evra (116,5 miliona dinara) u poboljšanje rada zdravstvenih ustanova u 13 gradova i opština širom Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Pančevo, Požarevac, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Srbobran, Žitište, Kanjiža, Plandište). U  okviru ovogodišnjeg projekta Grad Niš dobiće 5 miliona dinara koji će biti upotrebljeni, pre svega, za poboljšanje uslova u objektima primarnog zdravstva.

Projekat Podatke otvori, na mapi se stvori

 

Grad Niš prihvatio je saradnju na projektu „Podatke otvori, na mapi se stvori“, koji sprovodi udruženje PALGO smart a koji je podržan od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“. Projekat  ima za cilj unapređenje kvaliteta i efikasnosti usluga koje gradovi i opštine pružaju građanima i privredi, a putem stvaranja preduslova za otvaranje podataka na lokalnom nivou. Projekat je fokusiran na promenu svesti u vezi sa neophodnošću kvalitetnog prikupljanja, unosa i ponovnog korišćenja podataka, odnosno uvođenja koncepta i mehanizama procesa otvaranja podataka. Otvaranje podataka u posedu javnih institucija radi njihove ponovne upotrebe strateško je opredeljenje Vlade Srbije, što je prediđeno Strategiji razvojom elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015. do 2018. i Akcionom planu za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu. Oba dokumenta sadrže posebna poglavlja posvećena otvaranju podataka. Institucionalno, procesom otvaranja podataka rukovodi Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koja održava nacionalni Portal otvorenih podataka i predstavlja prvi kontakt za sve institucije koje žele da objavljuju podatke. Sveobuhvatnu podršku procesu otvaranja podataka u Srbiji pruža Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), preko projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, u okviru kog se realizuje i projekat „Podatke otvori, na mapi se stvori“. Ovaj projekat realizuje se uz podršku Svetske banke, Vlade Velike Britanije u sklopu Fonda za dobru upravu (GGF) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Svrha saradnje Grada Niša na Projektu je podizanje svesti o neophodnosti kvalitetnog prikupljanja, unosa i ponovnog korišćenja podataka, uvođenje koncepta i mehanizama procesa otvaranja podataka u Gradu Nišu, unapređenje kapaciteta Grada Niša putem mentorskog rada, kao i otvaranje setova podataka na veb prezentaciji Grada Niša i na nacionalnom Portalu otvorenih podataka.

Energetska efikasnost u javnim zgradama

 

Grad Niš prihvatio je saradnju na projektu „Energetska efikasnost u javnim zgradama- DKTI EE“, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a koji je podržan od strane Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Nemačke, u partnerstvu sa resornim ministarstvima u Republici Srbiji: Ministarstvom rudarstva i energetike, koje je nadležno za energetiku, efikasno korišćenje energije i energetsku efikasnost, kao glavnim političkim partnerom, kao i sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture- koje je nadležno za energetsku efikasnost u zgradarstvu. GIZ i Grad Niš sarađivaće na unapređenju energetske efikasnosti u javnim zgradama na lokalnom nivou kroz podsticanje donošenja odluka o sanaciji zgrada i razvoju kapaciteta relevantnih zainteresovanih strana. Opšti cilj projekta je unapređenje energetske efikasnosti u Republici Srbiji. Specifični cilj projekta je povećanje energetske efikasnosti u javnim zgradama sa fokusom na 6 500 škola i vrtića u Srbiji. Očekivani rezultati saradnje za Grad Niš su: 1. Unapređeni pravni okvirni uslovi za povećenje energetske efikasnosti, 2. Grad Niš biće u mogućnosti stanju da strateški planira obnove škola i vrtića i usvaja investicione odluke na osnovu instrumenata za procenu troškova i koristi mera povećanja energetske efikasnosi, 3. Ekspertiza i savetodavne usluge u vezi sa mogućnostima povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu, 4. Pojačani su kapaciteti za sprovođenje ovih mera u javnim zgradama, 5. Domari u školama i vrtićima su u stanju da na odgovarajući način održavaju energetski efikasne sisteme i time doprinesu sistemu energetskog menadžmenta u opštinama. Planirano trajanje projekta do decembra 2019.


2018.

Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema

Grad Niš realizuje projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“, koji su Grad Niš i opština Đuprija aplicirali u okviru Programa Exchange 5, a koji finansira Evropska unija u okviru nacionalnog programa za Srbiju (IPA 2014), a realizuje se uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), dok je Ugovaračko telo Ministarstvo finansija, sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Opšti cilj projekta  je povećanje učinkovitosti, efikasnosti i transparentnosti javne uprave kroz unapređenje upravljanja imovinom u gradovima Nišu i Ćupriji. Specifični cilj projekta je stvaranje uslova za unapređenje upravljanja imovinom kroz popis i legalizaciju javne imovine u gradovima Nišu i opštini Ćuprija, povećanje transparentnosti rada javne administracije kroz uvođenje i razvoj Geografskog informacionog sistema u gradu Nišu i opštini Ćuprija i kreiranje aplikacije za GIS, kako bi se javna uprava približila građanima i privredi. Nosilac i sprovodilac projekta je Grad Niš, a partner na projektu je opština Ćuprija. Grad Niš sufinansira projekat okvirno sredstvima u iznosu od  18.000 evra (2.250.000,00  dinara),  a  opština  Đuprija  sredstvima  u  iznosu  od 10.801,35  evra (1.350.000,00 dinara). Vreme realizacije projekta je 18 meseci od dana zaključenja Ugovora druge ugovorene strane.

Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou

Grad Niš učestvuje u  projektu „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou“ u okviru Paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, uz podršku Nemačke razvojne saradnje, a sprovdi ga GIZ u okiru projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“. Opšti cilj Projekta je jačanje kapaciteta Gradske uprave Grada Niša da upravlja resursima i podiže kvalitet usluga koje pruža građanima, uz poštovanje principa dobre uprave. Specifični ciljevi projekta su: Gradska uprava grada Niša kroz razvoj Indeksa dobre uprave ima na raspolaganju operacionalizovane pokazatelje dobre uprave i alat za učenje; Administrativna efikasnost i delotvornost, kroz sprovođenje paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti Gradske uprave. U realizaciji ovog Projekta Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), u okviru Paketa podrške za unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti Gradskoj upravi Grada Niša pruža ekspertsku podršku i stručno znanje u oblastima unapređenja efikasnosti i delotvornosti, standardizacijom administrativnih postupaka i procesa, unapređenja znanja i podrške organizacionom razvoju radi pune primene Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o elektronskoj upravi i e-ZUP-a, organizacionom razvoju za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta i podršku unapređenju znanja i veština, kroz obuke, mentorski rad, savetodavnu podršku i podršku unapređenja postojećih ili razvoju novih procedura i akata u skladu sa razvijenim modelima i najboljim praksama. Projekat se realizuje u periodu od 27.11.2018. godine do 30.06.2019. godine.

Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni Ekspo centar u Nišu

Projekat „Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni Ekspo centar u Nišu“, je odobren za finansiranje u okviru poziva za podnošenje predloga projekta za izradu izvođačkih projekata za ekonomsku infrastrukturu u okviru programa Podrške Evropske unije za razvoja opština- EU PRO Programa. Opšti cilj projekta je doprinos razvoju ekonomske infrastrukture koja ima potencijala da olakša investicije u industriji i razvoj poslovanja. Specifičini ciljevi projekta su: 1. Unapređenje kapaciteta uprave Grada Niša u pružanju adekvatne podrške ekonomskom razvoju, 2. Prevazilaženje prepreka za uvođenje infrastrukturnog projekta „Multifunkcionalni Ekspo centar Niš“ kroz izradu projektne dokumentacije. Cilj izgradnje Multifunkcionalnog Ekspo centra je da obezbedi da Niš bude idealno pogodan domaćin širokog spektra događaja, kao što su sajmovi, kongresi, sastanci, emisije i sportski događaji. Ekspo centar će generisati postepeno nove ekonomske aktivnosti u smislu potrošnje, radnih mesta, zarada i poreskih prihoda za zajednicu. Projekat predviđa kao glavnu aktivnost izradu tehničke dokumentacije za izgradnju Multifunkcionalne dvorane – EKSPO CENTAR NIŠ na lokaciji Lozni kalem ukupne površine 13.500 m2 koji bi se sastojao od dve potpuno odgovarajuće oblasti: Kongresne površine, ukupne spratnosti P + 1 i ukupnom površinom od 5.400m2 i centralnog sajamskog/multifunkcionalog prostora u prizemlju površine 8.100m2. Projekat podrazumeva 1. Izradu Projektnog zadatka za pripremu projektne dokumentacije; 2 Izradu idejnog rešenja; 3. Pripremu urbanističkog projekta; 4. Izradu projekta za građevinsku dozvolu; 5. Izradu Studije o energetskoj efikasnosti i Studije zaštite od požara; 6. Tehničku kontrolu projekta; 7. Izradu Projekta za izvođenje radova. Ukupna predložena vrednost predloga projekta je 70.600,00 evra bez PDV-a. Iznos donacije  je 30.000,00 evra (3.750.000,00 dinara) dok učešće Grada Niša iznosi 48.720,00 evra (6.090.000,00 dinara).

Podrška integraciji Roma i drugih ranjivih grupa na tržište u sektoru upravljanja otpadom – pilot projekat u gradu Nišu

Projekat „Podrška integraciji Roma i drugih ranjivih grupa na tržište u sektoru upravljanja otpadom – pilot projekat u gradu Nišu“ kao podprojekat u okviru projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“ (DKTI) sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Opšti cilj projekta je unaprediti sistem upravljanja otpadom integrisanjem sakupljača sekundarnih sirovina u sistem, kroz različite, potrebama prilagođene modele. Specifični ciljevi projekta su: uspostavljanje baze podataka o sakupljačima sekundarnih sirovina u Gradu Nišu; povećanje stope reciklaže u Gradu Nišu; smanjenje količine otpada koja završe na gradskoj deponiji; unapređenje rada komunalnih usluga u oblasti upravljanja otpadom; razvoj modela integracije sakupljača u sistem upravljanja otpadom prilagođenih lokalnim potrebama; obezbeđivanje dostojanstvenih radnih mesta za ranjive grupe. Cilj saradnje u okviru ovog Projekta predstavlja ispitivanje mogućnosti rešavanja problema neformalnih sakupljača otpada u gradu Nišu, kroz uvođenje odgovarajućeg sistema njihove registracije, a radi praćenja kretanja otpada i omogućavanja marginalizovanim grupama da se legalno uključe u sistem upravljanja otpadom, u skladu sa ciljevima podprojekta Podrška integraciji Roma i drugih ranjivih grupa na tržište u sektoru upravljanja otpadom – pilot projekat u gradu Nišu“. Nosilac projekta je GIZ, a Grad Niš i Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina su saradnici na projektu. Vreme realizacije predloženog projekta je 14 meseci. Ukupna vrednost Projekta je 50.000 eura, a projekat u potpunosti finansira GIZ.

Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana

„Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana“, je projekat koji u okviru Programa „Podrška socio-ekonomskoj stabilnosti u regionu zapadnog Balkana“ finansira Nemačka vlada, a realizuje HELP -Hilfe zur Selbsthilfe e.V. u saradnji sa lokalnim partnerima, opštinama i gradovima u Srbiji. Cilj Programa i Projekta je povećanje kapaciteta ekonomski i socijalno ugroženih grupa stanovništva i njihovo puno uključivanje u društvo. Posebni ciljevi programa su smanjenje siromaštva među ekonomski ranjivim grupama, povećan pristup tržištu rada osuđenim i bivšim osuđenim licima i bolja inkluzija Roma u društvo. Nosilac i implementator Projekta je HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. a partner na Projektu je Grad Niš.  Vrednost Projekta za Grad Niš je 120.000.00 eura, od čega Grad sufinanira projekat u sredstvima u iznosu od 48.000,00 eura, a Vlada Republike Nemačke sredstvima u iznosu od 72.000,00 eura. Projekat se na teritoriji Grada Niša realizuje u periodu od jula 2017. do 31.12. 2018. godine.

Testiranje doznaka zasnovanih na blokčejn tehnologiji koje se iz srpske dijaspore šalju primaocima novčanih doznaka u Nišu

Projekat „Testiranje doznaka zasnovanih na blokčejn tehnologiji koje se iz srpske dijaspore šalju primaocima novčanih doznaka u Gradu Nišu“, sprovodi i finansira Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj ((UNDP) u Srbiji, uz podršku institucija Republike Srbije. Grad Niš je partner na ovom projektu. Opšti cilj projekta je unapređenje odnosa dijaspore i Republike Srbije, kroz stvaranje boljih uslova za njihovu saradnju. Specifičan cilj projekta je obezbediti građanima grada Niša, primaocima sredstava iz dijaspore, ali i samoj lokalnoj zajednici, smanjenje troškova transfera novca od fizičkih lica u inostranstvu ka fizičkim licima u Srbiji, korišćenjem blokčejn tehnologije. Kancelarija UNDP u Srbiji pokrenula je prototip projekta za doznake zasnovane na blokčejn tehnologiji koje srpska dijaspora iz najmanje četiri (4) države u dijaspori (Nemačka, Švajcarska, Francuska, Sjedinjene Američke Države) šalje korisnicima stanovnicima Niša u Srbiji. Prototip projekta za doznake iz dijaspore zasnovane na blokčejn tehnologiji ima za cilj testiranje blokčejn tehnologija u izolovanom okruženju za realizaciju prototip projekta, kroz pristup koji će objediniti primenu novih tehnologija, smanjenje troškova transakcija, bolju transparentnost i pozitivan uticaj na život stanovništva Niša koji su korisnici projekta. Projektom je predviđeno da do 200 jednokratnih, pojedinačnih doznaka, po znatno nižoj ceni transakcije, bude poslato iz srpske dijaspore (iz najmanje četiri (4) države u dijaspori: Nemačke, Švajcarske, Francuske i Sjedinjenih Država) za do 200 primaoca novčanih naknada iz Niša. Pošiljalac iz inostranstva jednostavnom prijavom na bezbednu platformu kompanije AID:Tech šalje sredstva, u iznosu od 100 dolara ili 100 eura, koristeći blokčejn tehnologiju. Nakon uplate, primalac u Nišu dobija na svoj mobilni telefon ili email adresu QR kod. Elektronskim očitavanjem ovog koda primalac u Nišu može primljena sredstva da iskoristi za kupovinu u niškim marketima koji učestvuju u projektu i za plaćanje računa u JKP „Objedinjena naplata“. Glavna dodata vrednost biće ušteda koja se dobije preko plaćanja bankarskih naknada za svaku pojedinačnu transakciju koju izvrši pošiljalac ili primalac (5-7 odsto). Ukupna predložena vrednost predloga projekta je 85.000 dolara. Projekat u potpunosti finansira nosilac projekta Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.  Vreme realizacije predloženog projekta je u periodu od 15.07.-15.10.2018. godine. Detaljnije informacije dostupne su na portalu  www.sigurnoilako.rs.

 

Velika mesta svetske istorije – Carevi Karnuntuma su promenili svet

Projekat „Velika mesta svetske istorije – Carevi Karnuntuma su promenili svet “ je međunarodni istorijski zasnovan kulturni projekat koji se realizuje i finansira od 2009. godine uz podršku Vlade Donje Austrije i austrijskog Ministarstva za evropske i spoljne poslove, a u saradnji sa partnerskim gradovima. Nosilac projekta je kulturna asocijacija ART CARNUNTUM (Austrija), čiji je osnivač profesor Piero Bordin, a partneri na projektu su Grad Niš i grad Izmit (Turska). Cilj projekta je uspostavljanje pokidanih veza između evropskih gradova koji su u rimskom carstvu imali značajnu ulogu, pre svega u životu imperatora Konstantina Velikog. Glavni koncept projekta je praćenje velikih istorijskih događaja koji su izmenili tok svetske istorije i formirali temelje današnje evropske kulture, sa distance od skoro 1700 godina, obeležavanjem značajnih datuma vezanih za rimske imperatore prigodnim simboličnim umetničkim događajima i promocijama kulturno-istorijskog nasleđa gradova – učesnika. Na inicijativu Ministarstva kulture Srbije, kome se obratio g-din Bordin, u projekat je od 2009. godine uključen i Grad Niš. Zahvaljujući učešću na ovom projektu uspostavljena je međunarodna saradnja u okviru mreže gradova i istorijskih lokaliteta: Kranuntum Petronel-Beč (Austrija), Niš (Srbija), Izmit – antička Nikomedija (Turska), kao glavni učesnici na projektu zbog važnosti ovih gradova, a priključeni su i gradovi Trir (Nemačka), Arl (Francuska), Solun i Maraton (Grčka), Rim i Milano (Italija). Na simpozujumu u novembru 2017. godine doneta je odluka, da se u Nišu u okviru programa Gradske slave 2018. godine održi međunarodna izložba „Konstantin i Licinije se vraćaju u Niš “ uz prisustvo delegacije gradova partnera, Austrije i Turske. Reč je o izložbi fotografija koje su nastale u toku dosadašnje saradnje pomenutih gradova i foto – prikaz činjenica vezanih za istoriju ljudskih prava. Izložba je, inače događaj u susret 70. godišnjici donošenja UN Povelje o ljudskim pravima, koji će biti obekležen i u sklopu projekta.

Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima

Projekat „Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima“ realizuje Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU) u okviru IPA 2013 (EuropeAid/135640/IH/SER/RS), a u saradnji sa korisnicimna projekta Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Stalnom konferencijom gradova i opština. Ministartsvo finansija kao Ugovorno telo i korisnici projekta u okviru svojih ovlašćenja i opisa posla projekta tehničke pomoći obezbeđuju punu i efikasnu realizaciju projekta, što uključuje podršku na lokalnom nivou. Opšti cilj projekta je direktna podrška opštinama i gradovima u Republici Srbiji vezana za oblast stanovanja, infrastrukture u romskim naseljima i socijalne inkluzije Roma, koja se odnosi na pripremu tehničke dokumentacije u oblasti stanovanja Roma i infrastrukture u romskim naseljima i socijalno uključivanje Roma i Romkinja, a sve u cilju poboljšanja kapaciteta lokalne samouprave za unapređenje položaja romske populacije i poboljšanja mogućnosti za učešće u budućim finansijskim inicijativama EU i ostalih donatora. Grad Niš je odabran za saradnju u okviru Komponente 1 projekta- Priprema tehničke dokumentacije u oblasti stanovanja Roma i u ookviru Komponente 2 projekta-Socijalna inkluzija romske populacije. Komponenta 1 obuhvata podršku relevantnim lokalnim akterima u prepoznavanju prioritetnih projekata koji su usmereni na unapređenje stambenih uslova Roma i infrastrukturnih rešenja u Romskim naseljima i pripremu tehničke dokumentacije za buduće finansiranje projekata u oblasti stanovanja Roma i infrastrukture u romskim naseljima. Komponenta 2 podrazumeva podršku unapređenju institucionalnog kapaciteta u oblasti socijalnog uključivanja Roma i Romkinja, kroz formiranje i podršku funkcionisanju mobilnih timova, podršku operativnom i finansijskom planiranju u toj oblasti, kao i unapređenje učešća civilnog društva u procesu planiranja, primene i praćenja lokalnih politika od značaja za socijalno uključivanje Roma.


2017.

Sakupljanje i prerada otpadnih voda u Gradu Nišu

Grad Niš je nastavio sa aktivnostima za pripremu dokumentacije za izgradnju postrojenja za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada kroz realizaciju projekta „Sakupljanje i prerada otpadnih voda u Gradu Nišu“, koji se finansira iz donatorske razvojne pomoći Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida), kroz program „Podrška razvoju investicija u oblasti zaštite životne sredine“ („PEID“) koji u Srbiji implementira EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (Španija). Cilj realizacije ove faze projekta je priprema tehničke dokumentacije u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, a na osnovu koncepta, planova i predračuna sadržanih u odgovarajućim planskim i drugim dokumentima. Nosilac nastavka realizacije ovog projekta je Grad Niš, a partner na projektu je Ministarstvo za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Vrednost finansiranja izrade tehničke dokumentacije je 805.000,00 eura.

Projekat se sastoji iz šest komponenti: postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Niša (lokacija Ciganski Ključ), postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda grada Niša-dodatni tretman ulja,  glavni kolektori do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Niša, rekonstrukcija kolektora u Nišu, proširenje kolektorske mreže, postrojenje za prečišćavanje pitke vode  Medijana- tretman vode od pranja filtera.

Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu (Exchange 5)

Grad Niš je jedna od 6 lokalnih samouprava izabrana u okviru Programa Exchange 5 komponenta 2 Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju koji finansira Evropska Unija iz sredstava IPA 2014, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, preko Stalne konferencija gradova i opština (SKGO). Program predstavlja nastavak dugoročne tehničke pomoći i podrške u vidu grantova razvoju lokalnih samouprava u Srbiji. Cilj Programa je da podrži reformu javne uprave u uspostavljanju efikasne, profesionalno i fiskalno odgovorne administracije koja pruža uslugu visokog kvaliteta građanima i privredi, kroz pravilnu i sveobuhvatnu primenu programskog budžetiranja kao realtivno novog modaliteta u izradi i sprovođenju finansijskih planova lokalnih samouprava iskazivanjem programa, programskih aktivnosti i projekata. U realizaciji ovog programa Evropska Unija preko Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), pruža tehničku pomoć Gradu u svim fazama budžetskog ciklusa i to: 1. Tehničku podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Upustvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane Ministarstva finansija i 2. Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane Ministarstva finanisija. Vreme realizacije programa do 30.04.2019. godine.

Podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave u okviru Programa reforme poreza na imovinu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Stalna konferencija gradova i opština i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) realizuju Program reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju poreza na imovinu i dobre uprave. Ukupna podrška iznosi 5,9 miliona švajcarskih franaka, a ona će biti usmerena na 40 jedinica lokalne samouprave (Paket A) i 7 gradova (Paket B) u Srbiji, za unapređenje administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave. Kroz ovaj projekat jedinice lokalne samouprave dobijaju priliku da ažuriraju svoje baze podataka o nekretninama, i time povećaju obuhvat naplate poreza na imovinu. Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave. Sekretarijat za lokalnu poresku administraciju se ispred grada Niša uključio u projekat smatrajući da učešće u istom može značajno doprineti bržem rešavanju problema koji se javljaju u primeni zakonskih odredbi, kroz davanje sugestija i predloga za izmene propisa i druge aktivnosti u cilju kvalitetnijeg administriranja poreza na imovinu i u cilju ažuriranja postojeće baze nepokretnosti i povećanja broja obveznika, a time i povećanja budžetskih prihoda od poreza na imovinu.

Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama

Nacionalna služba za zapošljavanje Kragujevac u partnerstvu sa Gradom Nišom realizovala je projekat „Povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama“ prema Ugovoru koji je potpisan Delegacijom Evropske unije u Srbiji, u okviru Nacionalnog programa za Republiku Srbiju, IPA Komponenta I 2012. Opšti cilj projekta je povećanje delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama, što doprinosi jačanju institucija i opštem društveno-ekonomskom razvoju u Srbiji, na osnovu viših stopa zapošljavanja, kao i uspostavljanju konkurentnije radne snage i povećanju socijalnog uključivanja osoba iz ugroženih grupa. Inicijalni Sporazum između Grada Niša i Nacionaln službe za zhapošljavanje potpisan je 2015. godine a aktivnosti u okviru projekta su nastavljene tokom 2016. i 2017. Ovim sporazumima Nacionalna služba i Grad Niš su uredile međusobne odnose u oblasti formiranja dve Samouslužne radne stanice, Centra za informisanje i profesionalno savetovanje i formiranje „Kluba za traženje posla“ u prostorijama koje su vlasništvo Grada Niša. Projekat je završen decembra 2017. godine.

Održivi model rešavanja neuslovnih romskih naselja

 Projekat „Održivi model rešavanja neuslovnih romskih naselja“, je odobren u okviru javnog poziva za dostavljanje predloga projekata pod nazivom „Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja i unapređenje infrastrukture u romskim naseljima“, Ministarstva finansija Republike Srbije, Sektora za ugovaranje i finansiranje programa finansiranih iz sredstava EU (Referenca: EuropeAid/138222/ID/ACT/RS). Nosilac projekta je Grad Niš, a partneri na projektu su Udruženje Romkinja „Osvit“ iz Niša, udruženje „JUROM Centar“ iz Niša i udruženje „KLUB TOLERANCIJA“ iz Beograda. Vreme trajanja projekta je 20 meseci. Opšti cilj projekta je uključivanje dela romske zajednice u sistem socijalnog stanovanja pod zaštićenim uslovima kao održivog modela unapređenja životnih uslova. Specifični ciljevi projekta su 1) unapređenje uslova stanovanja najugroženijih Romskih porodica; 2) izjednačavanje uslova stanovanja dela romske populacije sa prosečnim uslovima stanovanja većinske populacije grada. Projektom je planirano: infrastrukturno opremanje lokacije (vodovod, kanalizacija, ulično osvetljenje, kolovozi i trotoari, trafo stanica), izgradnja stambenih objekata za 50 romskih porodica, izbor porodica budućih stanara koji će biti sproveden na osnovu konkursa rangiranje po prethodno definisanim kriterijumima, formiranje saveta građana naselja, edukativne radionice o mogućnostima podrške i pomoći opštine i države. Ukupna vrednost projekta je 1.298.968,25 EUR, od čega je iznos od 998.000,00 EUR donacija EU, tj. 76,83%, dok iznos od 300.968,25 EUR, ili 23,17%, predstavlja učešće Grada Niša i partnera na projektu.

Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta

Svrha projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji“, koji finansiraju Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) i UNDP, je uvođenje i pružanje podrške opštinama širom Srbije za uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta (SEM), uključujući i informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM), zatim povećanje energetske efikasnosti ulaganja u javne zgrade i komunalne usluge, kao i da se, generalno uzev, omogući njihov energetski efikasan rad, sve u skladu sa odredbama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Partneri na projektu su Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Japanska organizacija za tehničku saradnju (JICA) i Nemačka razvojna banka KfW. U okviru ovog projekta  sedamdesetpet korisnika iz osnovnih i srednjih škola, dečijih vrtića, gradskih uprava, javnih  i komunalnih preduzeća, mesnih zajednica, kulturnih institucija u nadležnosti grada Niša  osposobljeni su za prikupljanje i unos podataka u Informacioni sistem za energetski menadžment (ISEM). Ovaj sistem doniran je Republici Srbiji od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i predstavlja osnovni softverski alat za energetski menadžment. Uneti podaci će služiti za monitoring potrošnje i troškova za energiju kao i za pripremu godišnjeg izveštaja lokalne samouprave o potrošnji energije, praćenje realizacije godišnjeg cilja uštede energije koji propisuje Vlada republike Srbije. Povezane aktivnosti će obuhvatiti i pripremu projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama/objektima (tehnička identifikacija, energetske revizije, izrada investicionih paketa, itd).


 2016.

Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u jedinicama lokalne samouprave” je zajednički projekat finansiran od strane Evropske unije i Saveta Evrope, koji sprovodi Kancelarija Saveta Evrope u Srbiji. Zasnovan je na potrebama sprovođenja ključnih prioriteta Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji kao i načela Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, koje pružaju čvrstu osnovu za uspostavljanje stabilnog sistema lokalne samouprave u Srbiji. Projekat ima za cilj da pruži podršku gradovima i opštinama u implementaciji Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Ovaj zakon postavlja osnove za uspostavljanje modernog službeničkog sistema u lokalnoj samoupravi što će imati veliki uticaj na organizaciju i funkcionisanje lokalne administracije. Novine i unapređenja u radu lokalne uprave posebno se odnose na: sistem upravljanja ljudskim resursima, planiranje kadrova, procedure zasnivanja i prestanka radnog odnosa, obuke i stručno usavršavanje, merenje i vrednovanje učinka zaposlenih, sistem stimulacija i sankcija, transparentnost procedura, itd.  Krajnji cilj ove reforme je stvaranje uređene i efikasne lokalne administracije čiji zaposleni mogu da odgovore na sve izazove sa kojima se mogu susresti u okviru svojih nadležnosti. mProjekat je pokrenut početkom 2016. godine i realizovan u potpunosti do kraja 2017. godine u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština. Gradu Nišu dodeljen je sertifikat za uspešno usvajanje Paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Projekat Studije izvodljivosti za postrojenje za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda

Urađena je Studija izvodljivosti za projekat postrojenja za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Nišu. Studija, čija je vrednost 100 hiljada evra, finansirana je iz sredstava donatorske razvojne pomoći Švedske agencije za razvoj, a pripremu studije realizovala je međunarodna organizacija International Management Group (IMG), kroz Program podrške infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine (Environmental Infrastructure Support Programme (EISP)).

Jačanje javnih službi u Nišu za razvoj zasnovan na valorizaciji istorijskog i teritorijalnog nasleđa

Zajednički projekat Grada Arla, Saveta departmana Žirond i Grada Niša „Jačanje javnih službi u Nišu za razvoj zasnovan na valorizaciji istorijskog i teritorijalnog nasleđa“ podržan je i finansira se na osnovu Deklaracije za spoljnu aktivnost teritorijalnih zajednica pri francuskom  Ministarstvu za  spoljne poslove i međunarodni razvoj (MAEDI) u okviru Poziva za projekte 2016-2018. kao podrška za decentralizovanu saradnju. Grad Arl, Savet departmana Žirond (prvi partner) i Grad Niš pokrenuli su decentralizovanu saradnju na upravljanju i unapređenju kulturnog i istorijskog nasleđa. Projekat predviđa razmenu iskustva i dobre prakse u očuvanju nasleđa. Cilj Grada Niša je da deli iskustva Arla da bi valorizovao svoje istorijsko nasleđe i stvorio alat za valorizaciju i ekonomski razvoj poštujući održivi urbani razvoj. Komponente koje će biti ciljane su upravljanje opštinskim fondom, rad sa različitim publikama i razvoj turističke ponude oko graditeljskog nasleđa. Projekat ima za cilj favorizovanje većeg učešća prihoda koji potiču od ekonomskih aktivnosti (turizam, usluge, ugostiteljstvo-hotelijerstvo) zasnovanih na valorizaciji graditeljskog i prirodnog nasleđa Grada Niša. Ukupna vrednost projekta je 36.460,54 evra, od čega je doprinos francuskih partnera 18.690,54 evra, učešće Grada Niša 9.020,00 evra, a iznos kofinansiranja zahtevan prema francuskom Ministarstvu spoljnih poslova 8.750 evra.


2015


Projekat: „Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa stanovništva u Srbiji“.

Projektna komponenta: „Podrška resocijalizaciji osuđenika“

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Partner na projektu: Grad Niš, Grad Vranje, Kazneno popravni Zavod Niš i Okružni zatvor Vranje.

Opis projekta: HELP će u saradnji sa Kazneno popravnim zavodom u Nišu izvršiti nabavku opreme vrednosti od 40,000.00 evra za Kazneno popravni zatvor u Nišu sa ciljem da se angažuje veći broj osuđenika koji će kroz angažovanje steći potrebno iskustvo i doprineti boljem tretmanu osuđenika u periodu izdržavanja kazne.

HELP će podržati 10 osuđenika sa teritorije Grada Niša nakon perioda izvršenja kazne u njihovim namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti. Podrška obuhvata 10 individualnih donacija u vidu opreme i/ili materijala prosečne vrednosti do 2,400.00 evra. Takođe će organizovati poslovne obuke za najmanje 30 osuđenika, kao i stručne obuke za ukupno 25 osuđenika i upošljenika Kazneno popravnog zavoda u Nišu. Poslovne i stručne obuke biće organizovane u skladu sa potrebama osuđenika a uključiće i poslovno savetovanje. Psihosocijalna podrška biće obezbeđena porodicama osuđenika koji su korisnici projekta u saradnji sa nevladinom organizacijom Centar za ljudska prava iz Niša, koja ima neophodnu ekspertizu u ovoj oblasti.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projektne komponente je 165.000 evra. Ukupna direktna ulaganja na teritoriji Grada Niša su 79.625 evra. Ovu projektnu komponentu Nemačka Vlada finansira sa 100.000 evra, Kazneno popravni zavod Niš sa 20.000 evra, a Grad Niš, Grad Vranje i Okružni zatvor Vranje sa po 15.000 evra.

Vreme trajanja projekta: 26 meseci


2014


Projekat: Projekat energetske efikasnosti ugovaranjem energetskog učinka u javnom osvetljenju grada Niša
Projektna komponenta: Deo EBRD Regionalnog programa energetske efikasnosti za zapadni Balkan (REEP), koji nudi Tehničku pomoć za pripremu tenedera za projekte energetske efikasnosti ugovaranjem energetskog učinka u javnim objektima u Srbiji. Program se implementira u 6 pilot lokalnih sampouprava, među kojima je i Grad Niš.

Nosilac projekta: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Partner na projektu: Ministarstvo rudarstva i energetike

Opis projekta: Tehnička pomoć EBRD pomaže u pripremi i sprovođenju tendera za ugovaranje energetskog učinka, od trenutka identifikacije projekta do praćenja rezultata sprovedenog projekta. EBRD ima veliko iskustvo u ovom sektoru i može pomoći u pripremi održivih projekata, odnosno prilikom izbora, ekonomski i tehnički održivih projekata u cilju smanjenja rizika za javni sektor, ESCO kompanije i banke.

Vrednost projekta: EBRD finansira angažovanje konsultanata sa zadatkom definisanja projekta.
Vreme trajanja projekta: 2014/2015


Program: Exchange 4

Projekat: “Imovina lokalne samouprave u procesima evropskih integracija”

Nosilac projekta: Grad Niš

Partner na projektu: Opština Pirot

Opis projekta: Opšti cilj projekta je uspostavljanje održivog modela upravljanja imovinom, kroz definisanje portfolija imovine i praćenje funkcionalnih i finansijskih rezultata.

Specifični cilj projekta je upravljanje imovinom i koordiniranje aktivnosti i prakse kojima lokalna samouprava optimalno i održivo upravlja svojom fizičkom imovinom, rizicima i rashodima u toku životnog ciklusa imovine, a u svrhu ostvarivanja upotrebe, održavanja, korišćenja i raspolaganja.

Projekat predviđa da se u toku njegove realizacije izvrši sakupljanje, verifikacija i analiza podataka o imovini koja je predmet transfera u javno vlasništvo lokalne samouprave, kreiranje baze podataka imovine lokalne samouprave koja će biti predmet transfera u javno vlasništvo, izradi finansijska analiza portfolija, imovine i projekata, izradi sveobuhvatni plan konsolidovanog upravljanja imovinom, registruju posedi uneti u ujedinjenu bazu podataka državne imovine, izgrade kapaciteti opštinskog osoblja i zvaničnika lokalne samouprave na polju upravljanja imovinom i valorizacija imovine kao važnog ekonomskog resursa i instrumenta održivog razvoja.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 141.315,00 eura, od toga donacija EU iznosi 123.424,52 eura, a učešće partnera, grada Niša i opštine Pirot iznosi 17.890,48 eura, kao kofinansiranje kroz rad na projektu.

Vreme trajanja projekta: 12 meseci


PROGRAM: Exchange 4 – tehnička podrška

PROJEKAT: “Podrška u izradi lokalnog plana upravljanja otpadom”

Nosilac projekta: Grad Niš

Partner na projektu: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Opis projekta: Opšti cilj programa je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou, kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji.

Cilj projekta: “Podrška u izradi lokalnog plana upravljanja otpadom”, je unapređenje strateškog planiranja upravljanja otpadom kroz izradu i usvajanje revizije Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Niša.

Zakonom o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS broj 36/2009 i 88/2010), propisana je obaveza lokalne samouprave da donese lokalni plan upravljanja otpadom, kojim definiše ciljeve upravljnja otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa nacionalnom Strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine, kao i da obezbedi uslove i da se stara o njegovom sprovođenju. Grad Niš je 2011. godine doneo “Lokalni plan upravljanja otpradom Grada Niša”, a zatim 2013. godine i Regionalni plan upravljanja otpadom niškog regiona.

Revizijom postojećeg “Plana upravljanja otpadom Grada Niša” će biti utvrđeni novi prioriteti u sistemu unapređenja upravljanja otpadom i poboljšalja kvaliteta životne sredine na teritoriji Grada Niša.

Prema sporazumu o sradanji broj 74/1 od 29. 01. 2014. godine, između Grada Niša i SKGO, obaveza Grada je da sprovodi aktivnosti projekta, obezbedi prostorije i pruža svaku drugu podršku sve do završetka izrade revizije “Plana upravljanja otpadom grada” Niša, da obezbedi saradnju sa zaposlenima/ odeljenjimau u Gradskoj upravi tokom celokupnog trajanja procesa izrade Plana i njihovo učešće na sastanicama tima za koordinaciju, kao i učešće u radu radnih grupa, da poštuje smernice vidljivosti Evropske u nije, kroz sve promotivne aktivnosti koje se odnose na stručnu podršku Evropske unije.

Vrednost projekta: u vidu tehničke podrške

Vreme trajanja projekta: 28.01.2014. – 31.03.2015.


2013


PROGRAM: Evropa za građane

PROJEKAT: ELAIN (Međubalkanska mreža ekoloških lokalnih vlasti)

Nosilac projekta: Udruženje opština Atine i Pireja za zaštitu životne sredine (PE.SY.D.A.P.), sa sedištem u Keraciniju, prefektura Atika, Grčka.

Partneri na projektu: Grad Niš i Novi Sad-Srbija, Istočno Sarajevo, Banja Luka i Bijeljina-Bosna i Hercegovina, Tirana-Albanija, Sofija-Bugarska, Zagreb, Osijek i Rijeka -Hrvatska, Bukurešt-Rumunija i Maribor – Slovenija

Opis projekta: Radi postizanja ovih ciljeva projekat predviđa više lokalnih i međunarodnih sastanaka predstavnika gradova partnera, radi rešavanja ekoloških problema i razmene iskustva i dobre prakse u oblasti zaštite živitne sredine.

Obaveza Grada Niša u projektu je da organizuje sastanke na lokalnom nivou i da učestvuje na međunarodnim sastancima.

Grad Niš će organizovati tri sastanka na lokalnom nivou, na kojima će biti prisutni lokalni stejkholderi, predstavnici gradske administracije zaduženi za zaštitu životne sredine, predstavnici NVO i volonterskih grupa građana. Rezultati postignuti na sastancima, na kojima će tema biti problemi zaštite životne sredine u gradu, biće prezentovani na međunarodnim sastancima koji će biti održani u Tirani, Bijeljini i Atini. Druga obaveza Grada je prisustvo njegovih predstavnika meduđunarodnim sastancima učesnika u projektu. Cilj ovih sastanaka je prepoznavanje zajedničkih problema, razmena iskustva i dobre prakse u oblasti zaštite životne sredine gradova partnera.

Vrednost projekta: Grad Niš kao partner na projektu nema finansijske obaveze u projektu. Obaveze grada Niša su da aktivno učestvuje u aktivnostima projekta, organizuje sastanke na svojoj teritoriji i učestvuje na međunarodnim sastancima na kojima će se prenositi iskustva sa lokalnih događaja i razgovarati o mogućim rešenjima.

Vreme trajanja projekta: 24 meseca


PROGRAM: IPA Program prekogranične saradnje Srbija–Bugarska 2007 – 2013

PROJEKAT: „Jačanje kapaciteta proizvođača i prerađivača mleka” (EKO-MILK)

Nosilac projekta: Fondacija „Dr Stamen Grigorov”, Republika Bugarska

Partneri na projektu: Opština Tran, Republika Bugarska, Grad Niš, Republika Srbija i Udruženje “Klaster sireva JUG”

Opis projekta: Cilj programa je jačanje teritorijalnog zbližavanja bugarsko-srpskog pograničnog regina, povećanje njegove konkurentnosti i stabilan razvoj kroz ekonomsku, socijalnu i ekološku saradnju. Projekat se odnosi na farmere i mlekare u ruralnim nezagađenim regionima sa obe strane granice gde su klima i agro ekomomki faktori dobra predispozicija za razvoj stočarstva planinskog i brdovitog tipa. Ovo je glavni izvor prihoda ljudi u ovom regionu ali farme su uglavnom male porodične, isto tako proizvodnja nije organski sertifikovana. Sertifikat bi omogućio bolje marketinške mogućnosti i bolji profit. Produktivnost krava i ovaca na malim i srednjim farmama i dalje je niska usled siromašne ishrane i odsustva selekcije. Mali farmeri nemaju dovoljno mehanizacije, sposobnosti i potrebnih veština za primenu modernog i profitabilnog farmerstva i nisu dovoljno informisani o inovacijama na ovom polju, a samim tim nisu u mogućnosti da odgovore visokim zahtevima i standardima koje propisuje regulativa EU.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 184.352,63 evra. Vrednost projekta za Srbiju iznosi 75.903,14 evra, od čega je donacija EU 64.517,67 evra, a učešće partnera Grada Niša i Udruženja “Klaster sireva JUG” 11.385,47 evra.

Vreme trajanja projekta: 12 meseci


Program: projekat finansira Vlada Republike Nemačka

Projekat: Smanjenje siromaštva i unapređenje mogućnosti zapošljavanja marginalizovanih i ugroženih grupa u Srbiji

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Partner na projektu: lokalne samouprave gradova Niša, Pirota i Smedereva, Lions Club International-LCIF, Nova konsalting, Nacionalni ekonomski romski komitet, Republički sindikat sakupljača sekundarnih sirovina i Yurom centar.

Opis projekta: Cilj projekta je doprinos uključivanju marginalizovanih Roma i drugih socijalno ugroženih grupa stanovništva u društveni i ekonomski život zemlje i smanjenje siromaštva među ciljnim grupama. Poseban cilj projekta je omogućavanje Romima i drugim ugroženim grupama stanovništva bolji pristup tržištu rada.

Projektom će se postići motivacija pripadnika ciljne grupe na aktivno traženje posla, uključenost u mere aktivnog zapošljavanja, uspostavljanje strateških partnerstava i poboljšanje mogućnosti zapošljavanja Roma i drugih ugroženih grupa stanovništva, podsticajem preduzetništva i razvoja kooperativa. Kroz projekat će se organizovati stručna usavršavanja usmerena na zanimanja neophodna na lokalnom tržištu, što će doprineti poboljšanim kvalifikacijama, kompetenciji i konkurentnosti ciljanih delova stanovništva na tržištu rada.

U okviru projekta biće održano najmanje 27 tematskih radionica, 211 poslovnih i 135 stručnih obuka za nezaposlene Rome i druge ugrožene grupe stanovništva. Kreiraće se razvoj start-up biznisa i preduzetništva i biće podržana najmanje 83 klijenta u namerama za zapošljavanje i razvoj poslovnih delatnosti, od čega 41 klijent kroz donaciju u vidu opreme vrednosti 2.400 €, a 42 klijenta u vrednosti od 1.200 €. Biće podržane tri kooperative kroz nabavku opreme u vrednosti od 15.000 € i obezbeđivanje odgovarajućih poslovnih i stručnih obuka i poslovnog savetovanja.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 1.048.936,50 € i projekat finansira Vlada Republike Nemačke u iznosu od 600.000 €, gradovi i opštine uključeni u projekat u iznosu od 271.892,50 €, Lions Club International-LCIF u iznosu od 109.364 € i klijenti podržani kroz projekat u iznosu od 67.680 €.

Vrednost projekta za Grad Niš je 251.135 €, od čega Grad sufinanira projekat u iznosu od 125.567,50 €.

Vreme trajanja projekta: Projekat će bit realizovan u periodu od 2013. do 2016. godine.


2012


PROGRAM: EU MISP – Program podrške razvoju opštinske infrastrukture

PROJEKAT: Studija izvodljivosti za Logistički centar Slobodne zone Jug – tokom izrade studije preimenovan u Studija izvodljivosti Logističke zone Niš

Nosilac projekta: Grad Niš

Partner na projektu: Regionalna razvojna agencija Jug d.o.o., Slobodna zona Jug (SZ Jug d.o.o.)

Opis projekta: Tehnička podrška izradi Studije izvodljivosti za izgradlju Logističke zone Niš, smeštene u okviru kompleksa Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu. Sprovođenje projekta predviđa dve faze. Prva faza, koja je predmet Studije izvodljivosti predviđa infrastrukturno opremanje čitave Logističke zone i izgradnju upravne zgrade, u kojoj će biti smešteni i prateći servisi Logističke zone Niš, parkinga zatvorenog i otvorenog tipa, pretovarnu rampu i osnovne elemente logističke zone. Predviđena vrednost radova na izgradnji prve faze projekta je 6,8 miliona eura od čega prema Studiji izvodljivosti 64,8% predstavlja učešće granta EU. U drugoj fazi je planirana izgradnja različitih objekata u funkciji logističke zone Niš, koji se mogu finansirati iz javnih sredstava, privatnih izvora ili putem javno-privatnih partnerstava.

Vrednost projekta: Tehnička podrška

Vreme trajanja projekta: dve godine


PROGRAM: SKL International – Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija

PROJEKAT: Razvoj lokalne energetike i energetske efikasnosti

Nosilac projekta: Grad Vekše (Växjö)

Partner na projektu: Grad Niš i opštine Kula i Varvarin

Opis projekta: Svrha i cilj Programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija” je jačanje kapaciteta lokalne samouprave u Srbiji, koje trebaju da odgovore zahtevima u procesu pridruživanja EU. Program obuhvata sledeće komponente:

 • Pristupanje Srbije EU i uticaj pristupanja na lokalni nivo vlasti
 • Zaštita životne sredine
 • Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
 • Regulatorni okvir lokalne samouprave za povoljnije poslovno okruženje
 • Jačanje kapaciteta SKGO
 • U sklopu komponente za zaštitu životne sredine, Švedske lokalne samouprave zajedno sa srpskim opštinama sprovode kratkoročne projekte i razmene znanja i tehnika. Uspostavljena su tri odvojena partnerstva između tri švedske opštine i tri klastera sačinjena od 3 do 4 opštine u Srbiji. Fokus partnerskih projekata je usmeren na teme:
 • Strateško Upravljanje otpadom
 • Energetika
 • Buka i zagađenje vazduha

Takođe, partnerski projekti se bave velikim brojem horizontalnih pitanja, kao što su podizanje javne svesti, rodna ravnopravnost, transparentnost, utvrđivanje cena komunalnih usluga, EU integracija.

Očekuje se da će iskustva stečena tokom realizacije partnerskih projekata dovesti do primera dobre prakse, koji onda mogu biti primenljivi u drugim srpskim opštinama, ili korišćeni u političkom dijalogu SKGO-a sa Vladom. Takođe, od partnera se očekuje da će zajednički razraditi modalitete saradnje bazirane na iskustvima švedskih opština u predmetnim tematskim oblastima, a sve sa ciljem efikasnije primene zakona i uspešnijeg bavljenja problemima u domenu zaštite životne sredine na lokalnom nivou.

Nakon evaluacije dostavljenih upitnika, po unapred utvrđenim kriterijumima, grad Niš i opštine Varvarin i Kula su odabrani da budu deo klastera koji će se baviti pitanjima lokalne energetike i energetske efikasnosti. Partnerska jedinica lokalne samouprave iz Švedske je grad Vekše (Växjö).

Predlogom Plana aktivnosti u okviru ove teme, članice srpskog klastera su se obavezale da uz pomoć predstavnika iz grada Vekše pripreme svoje lokalne energetske razvojne planske dokumente, kasnije definisanih kao „Energetska mapa puta“. „Energetska mapa puta“ će lokalnim samoupravama u Srbiji definisati dugoročne i kratkoročne ciljeve u oblasti energetike, a sve na osnovu iskustava i znanja koje je grad Vekše prikupio na putu do dobijanja titule „Najzelenijeg Grada u Evropi“.

Vrednost projekta: 115.000€

Vreme trajanja projekta: 1.sep 2012. – 30.sep 2014.


PROGRAM: TEMPUS

PROJEKAT: SD Train

Nosilac projekta: Konzorcijum univerziteta: KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TU Delft, Barcelona tech UPC, Politecnico di Torino, Univerzitet Beograd, Univerzitet Kragujevac, Univerzitet Banja Luka, Univerzitet Istočno Sarajevo, Univerzitet Podgorica.

Partner na projektu: SKGO (Stalna Konferencija Gradova i Opština iz Srbije), SOGRS (Savez Opština i Gradova Republike Srpske), ZOCG (Zajednica Opština Crne Gore)

Opis projekta: Projekat je osmišljen tako da pripremi i uspostavi sistem za obuku organa lokalnih samouprava u cilju unapređenja nivoa ekspertize u oblastima energetike i zaštite životne sredine i time olakša kvalitetno upravljanje i održivi razvoj infrastrukture u zemljama zapadnog Balkana.

Asocijacije lokalnih vlasti zemalja Zapadnog Balkana predstavljaju lokalne samouprave partnerskih zemalja, koji su glavna ciljna grupa za realizaciju Projekta. Ovakav pristup obezbeđuje širi uticaj rezultata projekta o održivom razvoju javne infrastrukture i energetske efikasnosti u partnerskim zemljama.

Projektni tim, između ostalog, ima za cilj da razvije program obuke za izgradnju kapaciteta osoblja lokalnih samouprava u oblastima održive infrastrukture, energetske efikasnosti, da unapredi kapacitete partnerskih Univerziteta u ovim oblastima, a istovremeno realizuje izradu Studije slučaja iz oblasti energetike za neku od lokalnih samouprava iz regiona i obezbedi kontinuitet obuke van programa finansiranja.

Zajedničkim radom na Projektu definisane su teme kojima bi trebalo posvetiti obuke, tako da je grad Niš preuzeo obavezu učešća u organizaciji obuka koje će sprovoditi Rudarsko-geološki fakultet i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, a koje su namenjene prvenstveno zaposlenima u administraciji uprave. Takođe, definisano je da obuke budu posvećene temama: Indikatori održivog razvoja za lokalne samouprave (Rudarsko-geološki fakultet) i Energetska efikasnost u javnim zgradama (Mašinski fakultet).

Kao posebno značajan benefit iz učešća grada Niša u projektu, predloženo je da grad Niš bude odabran kao lokalna samouprava koja će tokom projekta dobiti značajan strateški dokument, odnosno Studiju slučaja za unapređenje daljinskog grejanja. Za izradu ove studije zaduženi su Univerziteti iz Beograda i Kragujevca, a obavezni su da pri izradi koriste metodologije koje su razvili evropski partneri, odnosno tzv. Participatory Backcasting metodologiju.

Vrednost projekta: oko 817.544,20€

Vreme trajanja projekta: 2012-2014


2011


PROGRAM: IPA 2008 – Komponenta pomoć tranziciji i izgradnji institucija

PROJEKAT: Govorite evropski – program profesionalnog razvoja za pristupanje Evropskoj uniji

Nosilac projekta: Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije

Partner na projektu: Britanski savet, Evropski institut za javnu upravu iz Mastrihta i Evropski koledž iz Briža

Opis projekta: projektom je predviđen profesionalni trening i praksa u Evropskoj uniji za više od 200 državnih službenika i zaposlenih u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji, koji rade na poslovima značajnim za pripreme u pristupanju Srbije u EU. Šest službenika iz gradske uprave i gradskih opština je prošlo ovu obuku.

Vrednost projekta: Tehnička podrška

Vreme trajanja projekta: tri meseca


Program: IPA Program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske 2007 -2013

Projekat: Razvoj održivog upravljanja i korišćenja šuma

Nosilac projekta: Regionalni direktorat za šumarstvo Sofija, Bugarska

Partneri: Grad Niš odnosno Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša

Opis projekta: Kroz realizaciju zajedničkog projekta sa Bugarskom može se očekivati rast ekološke svesti i potrebe da se šume čuvaju od daljeg uništenja. Projekat predviđa pokretanje kampanje za zaštitu šuma i pokretanje procesa uspostavljanja održivog korišćenja i upravljanja šumama kao nedeljivog ekološkog sistema koji ne poznaje državne granice. Povezivanjem svih faktora koji imaju uticaj na korišćenje i upravljanje šumama u obe zemlje povećala bi se brzina reagovanja na vanredne situacije izazvane prirodnim katastrofama. Pored ekološkog projekat ima i razvojni karakter jer predviđa upoznavanje sa međunarodnim protokolima i sistemom upravljanja šumama.

Vrednost projekta: Ukupan budžet projekta je 200 hiljada evra, od kojih je 75 hiljada predviđeno za realizaciju projekta u Srbiji.

Vreme trajanje projekta: 12 meseci

Projekat (odnosno, program): Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava , planiranje i pružanje usluga

Nosilac projekta (odnosno, programa): Ovaj program finansira EU a sprovodi konzorcijum koji sprovodi GIZ-IS u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije.

Partner (odnosno učesnik): Grad Niš

Opis projekta: Projekat predviđa pružanje tehničke podrške od strane MSP IPA 2007 u izradi kapitalnog investicionog plana u cilju razvijanja sistema planiranja i budžetiranja kapitalnih investicija i preciznog sagledavanja kreditne sposobnosti Grada i mogućnosti investiranja.

Trajanje projekta: 21 mesec


2010


Projekat: Podrška izbeglim i interno raseljenim licima i Srbiji

Nosilac projekta: Međunarodna organizacija za migracije (MOM)

Partneri: NVO Eneka, Grad Niš

Opis projekta: Projekat predviđa pružanje finansijske i tehničke podrške za 45 izbeglih i interno raseljenih lica, uključujući i jedan broj socijalno ugroženih lokalnih stanovnika. Potencijalni korisnici podrške treba da predlože ekonomski isplative poslovne ideje, kako bi ostvarili mogućnost da dobiju pravo na korišćenje opreme ili materijala prosečne vrednosti od 1.500,00 evra. Korisnici sa kojima se potpiše ugovor o donaciji, biće u obavezi da pohađaju obuku neophodnu za odabrane poslovne delatnosti kao i da obave društveno koristan rad, koji će biti organizovan u saradnji sa Gradom.

Vrednost projekta: Vrednost ove komponente programa iznosi 67.500,00 evra a finansira ga Evropska unija preko Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Vreme trajanje projekta: 10 meseci


Program: SEENET

Projekat: Jačanje kapaciteta grada Niša za ambijentalni turizam

Nosilac projekta: Regija Trentino, Grad Trento, Tavolo Trentino

Partneri: Peć, Nikšić, Skadar, Kraljevo

Lokalni partner: TON

Opis projekta: poboljšanje životnih uslova stanovništva u ruralnom području i zaštita prirodnog bogatstva, kao i unapređenje smeštajnih kapaciteta, uključenje grada Niša u mrežu ambijntalnog i eko turizma, senzibilizacija lokalnog stanovništva, promocija turizma i turističkog potencijala u Nišu. Kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju 11 stambenih objekata i etno restorana sa informacionom recepcijom izradiće Zavod za zaštitu spomenika.

Vrednost projekta: 151.141 €. Ministarstvo inostranih poslova Republike Italije finansira projekat sa 104.819 €, grad Niš sa 46.322 od čega je učešće TON-a 30.000 evra)

Vreme trajanje projekta: 36 meseci


Program: Exchange 3

Projekat: Osnivanje centra za održivi razvoj projekata,projektovanje i sprovođenje projekata prema standardima Evropse unije

Nosilac projekta: Opština Lazarevac

Partneri: Grad Niš

Opis projekta: U toku realizacije projekta zaposleni u Projektnom centru Uprave za privredu,održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša će preneti iskustvo i dobru praksu zaposlenima u Opštini Lazarevac u osnivanju i funkcionisanju Projektnog centra po standardima EU.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je 140.524,65€. Delegacija EU finansira projekat u iznosu od 119.445.95€, a učešće Opštine Lazarevac iznosi 21.078,70€.

Vreme trajanje projekta: 12 meseci


Program: Exchange 3

Projekat: Poboljšanje gradskih usluga i kapaciteta upravljanja u Gradu Nišu

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: NVO Balkanski razvojni tim iz Niša i grad Arhus, Danska

Opis projekta: Projekat predstavlja organizaciju efikasne i moderne lokalne samouprave i aktivnosti na lokalnom ekonomskom razvoju kroz modernizaciju Gradskog uslužnog centra kako bi:

 • unapredio pružanje gradskih komunalnih usluga građanima i firmama osnivanjem Kol centra (Call Centre),
 • unapredio protoka informacija
 • unapredio pružanje usluge građanima i firmama u izdavanju dozvola,
 • unapredio znanja zaposlenih u gradskim upravama posetom i prihvatanjem primera dobre prakse gradu Arhusu (Danska).

Vrednost projekta: 143.000,00€ (Delegacija Evropske Unije finansira 85.3% ukupne vrednosti projekta a učešće Grada u projektu iznosi 14,70%.)

Vreme trajanje projekta: 15 meseci


Program: Regionalnog-ekonomskog programa razvoja 2 (RDEPR 2)

Projekat: Sirevi klastera jug

Link: www.klastersireva.rs

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: Opština Pirot, Opština Prokuplje i Oblasna razvojna asocijacija “JUG”

Opis projekta: Projekat predviđa povezivanje glavnih aktera mlekarske industrije regiona, poboljšanje nastupa na tržištu preko povećanja ukupne ponude ujednačenog, sertifikovanog nivoa kvaliteta proizvoda uz saradnju sa lokalnim i regionalnim organizacijama i institucijama, kao i jednaku zastupljenost i ulaganje u sva tri okruga bez obzira na veličinu pojedinih gradova ili okruga.

Vrednost projekta: 350.220,23 € (ERDF fond finansira 87,62% od ukupne vrednosti projekta)

Vreme trajanje projekta: 15 meseci


Program: Program podrške regionalnoj saradnji a u okviru projekta „Monitoring prirodne sredine u kritičnim zonama, tehnička pomoć za elaboraciju planova i programa, za čuvanje, zaštitu i poboljšanje stanja prirodnih resursa na zagađenim lokacijama“

Projekat: Monitoring i sanacija zagađenih zona iz kojih se obezbeđuje snabdevanje pijaćom vodom Grada Niša

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: Region Pulja, Italija, AQP Acquedotto Pugliese Spa D.O.O. i JKP Naisus

Opis projekta: poboljšanje znanja lokalnog stanovništva Niša o pravilnoj upotrebi pijaće vode i zaštiti i racionalizaciji snabdevanja vodom i povećanje kapaciteta gradskog planiranja sa ciljem pokretanja efikasnih aktivnosti zaštite osetljivih područja i formulisanje preciznih zahteva za finansiranje upućenih međunarodnim institucijama (na pr. EU-IPA)

Vrednost projekta: 193.262 €

Vreme trajanje projekta: 2 godine


Program: Mladi u akciji, Interreg III A Transadriatic

Projekat: Mladi – Ispravan smer

Nosilac projekta: ALDA – Grad Molfalkone

Partneri: Grad Niš, filijale Agencije lokalne demokratije iz Italije, Srbije, BiH, Hrvatske, Gruzije i Crne Gore

Opis projekta: Obuka 180 mladih ljudi i obrazovanje iz 14 info-tačaka, specijalizovanih za evropske programe mladih i osnivanje četiri omladinske mreže: info-deskova, ambasadora mladih, evropske volonterske službe i ujednačenog obrazovanja

Vrednost projekta: 461.538€


Program: Transnacionalna saradnja – IPA – ERDF

Projekat: Osnivanje klastera na jadransko-dunavskom području – teritorijalni marketing na jadransko-dunavskom području

Link: www.adcproject.eu

Program: projekat finansira Vlada Republike Nemačka

Projekat: Smanjenje siromaštva kroz lokalni održivi razvoj u južnoj Srbiji

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Partner na projektu: Grad Niš, ENECA – Economic Expert Community Association iz Niša i EDEAS – Economic Development Association iz Bujanovca

Opis projekta: Cilj projekta je unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša otvaranjem novih radnih mesta, pružanjem podrške Strategiji razvoja grada Niša i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća.

Projekat se sastoji od sledećih komponenti:

 1. Kreiranje novih radnih mesta kroz razvoj start-up biznisa i preduzetništva
  U sklopu ove komponente podržano je najmanje 80 klijenata u njihovim namerama za započinjanje ili razvoj poslovnih delatnosti.
 2. Razvoj kooperativaCilj ove aktivnosti je da se podrži osnivanje i razvoj poljoprivrednih i drugih proizvođačkih kooperativa u Gradu Nišu kako bi se kombinovanjem raspoloživih resursa doprinelo efikasnijem tržištu i brendiranju proizvoda, kao i poboljšanju prihoda članova kooperativa. U okviru ove komponente podržane su dve kooperative.
 3. Unapređenje upravljanja otpadomUnapređenje upravljanja otpadom u gradu Nišu je posebna inicijativa zasnovana na Strategiji razvoja grada Niša. U okviru ove komponenete podržano je 15 klijenata.

Vrednost projekta: Ukupna vrednost projekta je za Grad Niš je 320.000 EUR, a Grad sufinansira projekat sa 130.000 EUR.

Vreme trajanja projekta: Projekat je realizovan u periodu od 01.07.2010. godine do 31.12.2011. godine.


2009


Program: projekat finansira Vlada Republike Nemačka

Projekat: Podrška lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji

Nosilac projekta: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Partner na projektu: Grad Niš i ENECA – Economic Expert Community Association iz Niša.

Opis projekta: Cilj projekta je unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša otvaranjem novih radnih mesta, pružanjem podrške Strategiji razvoja grada Niša i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća. U projekat je uključeno 90 klijenata.

Vrednost projekta: Grad sufinansira projekat sa 90.000 EUR.

Vreme trajanja projekta: projekat je realizovan u 2009.godini.


Program: Exchange 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama

Projekat: Lokalna samouprava Grada Niša na putu ka evropskim integracijama

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, Delegacija EU u Srbiji, SKGO

Opis projekta: Upravljanje ljudskim resursima, edukacija srednjeg menadžmenta i edukacija radnika


Program: Exchange 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama

Projekat: Akcioni plan održivog razvoja Grada Niša 2010-2014. godine

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, Delegacija EU u Srbiji, SKGO

Opis projekta: Implementacija Strategije razvoja grada Niša kroz definisanje prioritetnih projekata


Program: Interreg III A Transadriatic

Projekat: Putnici Jadrana

Nosilac projekta: Regija Pulja

Partneri: Grad Niš, gradovi u Hrvatskoj, Gruziji i Crnoj Gori

Opis projekta: Valorizacija kulturnih i turističkih potencijala jadranske regije i zajednički sajt

Vrednost projekta: 1.300.000€


Program: Program tehničke pomoći u upravljanju medicinskim otpadom u Republici Srbiji

Projekat: Centar za tretman medicinskog otpada u Nišavskom okrugu (Trupale)

Nosilac projekta: Ministarstvo zdravlja

Partneri: EAR, Grad Niš

Opis projekta: Izgradnja i opremanje centra za tretman medicinskog otpada sa područja okruga

Vrednost projekta: 80.000€


2008


Program: Interreg III A Transadriatic

Projekat: Teritorijalni marketing

Nosilac projekta: Regija Emilia Romanja ALDA

Partneri: Regija Pulja, Veneto i Julijska krajina i gradovi zapadnog Balkana: Niš, Prijedor, Zavidovići, Mostar, Subotica i Kragujevac

Opis projekta: Mapiranje potencijala i marketing u oblasti turizma, mašinske industrije, lokacija na zajedničkom sajtu www.balkansontheweb.net

Vrednost projekta: 680.000€
Link: www.balkansontheweb.net


2007


Program: Exchange 1

Projekat: Funkcionalno unapređenje Projektnog centra Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša kroz jačanje ljudskih i tehničkih resursa za izradu i upravljanje projektima u skladu sa standardima EU

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, Grad Empoli (Italija)

Opis projekta: Opremanje Projektnog centra i edukacija radnika GU za uspostavljanje optimalnog modela pristupa međunarodnim institucijama i fondovima

Vrednost projekta: 66.265€


Program: CARDS

Projekat: Izgradnja kancelarije Pravosudnog centra u Nišu

Nosilac projekta: Opštinski sud u Nišu

Partneri: EAR, Grad Niš

Opis projekta: Rekonstrukcija i adaptacija tavanskog prostora u zgradi Palate pravde i otvaranje kancelarije Pravosudnog centra u Nišu

Vrednost projekta: 438.999€


2006


Program: Podrška unapređenju uslova smeštaja izbeglih i interno raseljenih lica u Srbiji

Projekat: Socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima

Nosilac projekta: IOM, Housing Centar

Partneri: EAR, Grad Niš

Opis projekta: Izgradnja stambenih objekata za kolektivno stanovanje – 16 stambenih jedinica u prvoj fazi i 12 stambenih jedinica u drugoj fazi. 80% biće namenjeno smeštaju raseljenih lica smeštenih u kolektivnim centrima a 20% lokalnom socijalno ugroženom stanovništvu sa teritorije grada Niša.


Program: Energetski optimizacija (Posebni Fond EAR-EE u zgradarstvu)

Projekat: Energetska optimizacija zgrade Ginekološko-akušerske klinike u Nišu

Nosilac projekta: Grad Niš

Partneri: EAR, RS Agencija za energetsku efikasnost

Opis projekta: Zamena termoizolacije spoljašnjih zidova, zamena prozora PVC prozorima i izrada nove fasade

Vrednost projekta: 154.976€