Program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske

image_pdfimage_print

Program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske je instrument EU namenjen za pomoć i promociju prekogranične saradnje van granica EU, fokusiran je na promovisanju održivog socio-ekonomskog razvoja, zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapređenje granične kontrole i promovisanju saradnje ljudi sa ljudima.

Program ima za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Program omogućava centralnim i lokalnim organima vlasti i organizacijama unutar i izvan Evropske unije da, kroz saradnju, poboljšaju ekonomske i društvene uslove i jačaju mogućnosti zajedničkog razvoja. Delujući prvenstveno na lokalnom nivou, programi prekogranične saradnje pomažu stanovništvu sa obe strane granice u rešavanju pitanja od zajedničkog interesa.

Sprovođenjem programa na lokalnom i regionalnom nivou stvaraju se dugoročni lični kontakti i veze između ljudi iz zajednica sa obe strane granice, što predstavlja temelj za dalju saradnju i razvoj. Takođe, kroz proces identifikovanja projekata, prijavljivanja za sredstva, kao i tokom sprovođenja projekata, partneri iz Srbije stiču dragoceno iskustvo u korišćenju fondova Evropske unije jer se svi pozivi za projektne predloge sprovode u skladu sa pravilima programa EU za eksternu pomoć. Programi se realizuju kroz takozvane «grant šeme», mehanizme koji omogućavaju direktne finansijske grantove korisnicima.

U periodu od 2004-2006 EU je, kroz program pomoći KARDS omogućila Republici Srbiji učešće programu Bugarska – Srbija sa 4 miliona evra. Cilj programa: Unapređenje održivog razvoja u pograničnim oblastima, zajednički rad na rešavanju zajedničkih izazova, obezbeđivanje efikasne i sigurne granice i razvoj malih projekata direktne saradnje kroz jačanje infrastrukture za podršku prekograničnoj saradnji, unapređenje održivog ekonomskog razvoja u pograničnoj oblasti putem ekonomske valorizacije njenih potencijala, stvaranje novih partnerstava u prekograničnoj saradnji i jačanje operativnih prekograničnih kontakata.

Vrednost programa:

  • 2004: 2 miliona evra
  • 2005: 1 milion evra
  • 2006: 1 milion evra

Zajednička oblast bugarsko-srpske granice uključuje 12 administrativnih jedinica: 6 okruga u Bugarskoj, koji odgovaraju NUTS nivou III (EUROSTAT) u skladu sa zahtevima EK propisa 1059/2003 o NUTS klasifikaciji i u skladu sa EK Nacrtom smernice, napomena iz januara 2004 (Okrug Vidin, Okrug Montana,Okrug Sofija, Okrug Pernik, Okrug Ćustendil, Okrug grada Sofija) i ekvivalentnih 6 okruga NUTS III u Srbiji (Borski okrug, Zaječarski okrug, Nišavski okrug, Pirotski okrug, Jablanički okrug, Pčinjski okrug). Oblast obuhvaćena programom u Bugarskoj je 18,5% ukupne teritorije zemlje, koja se sastoji od 60 opština (raspoređenih u 6 okruga). Srpska granična oblast koja je obuhvaćena Programom predstavlja 21,4% srpske teritorije i sastoji se od 36 opština (6 okruga).

U Republici Srbiji u 2008 godini (IPA 2007) otvoreno je 8 programa a za period od 2007-2009 za Republiku Srbiju, iz IPA je za pomenute programe obezbeđeno za program Bugarska – Srbija 5.6 miliona evra. Cilj programa jeste Jačanje teritorijalnog jednistva pograničnog regiona Bugarske i Srbije, konkurentnost teritorije kao i održivost razvoja kroz ekonomsku, socijalnu i saradnju na polju zaštite životne sredine duž administrativne granice.

Vrednost programa:

  • 2007: 1.262.655,00 evra
  • 2008: 2.156.390,00 evra
  • 2009: 2.357.097,00 evra

Na teritoriji Srbije Programom su obuhvaćeni sledeći okruzi: Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski. Republika Bugarska učestvuje sa sledećim regionima: Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Ćustendil i Sofija grad.