EXCHANGE 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama u Srbiji

image_pdfimage_print

Učešćem u programu “EXCHANGE 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama u Srbiji“, grad Niš je u prilici da od strane eminentnih domaćih i međunarodnih eksperata dobije profesionalnu podršku i pomoć u vidu prenošenja znanja potrebnih za jačanje lokalnih kapaciteta, razvoj sistema upravljanja strateškim projektima, korišćenje finansijskih resursa, pristupanje međunarodnim fondovima i investitorima.

Razvijanjem i ažuriranjem postojeće Strategije razvoja grada, kao i izradom sistema za praćenje realizacije njenih strateških komponenata kroz program “EXCHANGE 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama u Srbiji”, stiču se preduslovi za dobijanje podrške EU u pogledu realizacije strateških ciljeva grada Niša kao i lakše pristupanje donatorskim sredstvima u okviru IPA fondova.

Program podrške traje od novembra 2008. do januara 2010., sastoji se od edukacije zaposlenih u lokalnoj samoupravi i predstavlja pripremu za sledeću fazu EU podrške gradovima i opštinama, u okviru IPA 2007.