Programi

image_pdfimage_print
ROMACTED II

Druga faza programa ROMACTED zvanično je započela 1. januara, 2021. i biće implementirana u narednih 48 meseci. Zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope – ROMACTED II biće prirodni nastavak primene I faze programa ROMACTED. ROMACTED II će i dalje pomagati lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u redovne lokalne politike, akcione planove koji se odnose na ove politike, budžete i pružanje javnih usluga, poboljošavajući na taj način demokratsko učešće i osnaživanje lokalnih romskih zajednica. Program je osmišljen da izgradi političku volju i održiv politički angažman lokalnih vlasti, da poboljša demokratsku lokalnu upravu i izgradi kapacitete i podstakne osnaživanje lokalnih romskih zajednica da doprinesu dizajniranju, sprovođenju i praćenju planova i projekata koji se na njih odnose, kroz sledeće ishode: osnaživanje romske zajednice – na individualnom nivou (pomaganje ljudima u ostvarivanju njihovih osnovnih prava i proširivanju njihovih kapaciteta i veština), kao i na nivou zajednice (pomaganje ljudima da se organizuju i da iznesu svoje interese oko rešavanja problema u zajednici); poboljšanje i proširenje posvećenosti institucija, kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma, primenom u praksi koncepata dobrog upravljanja; doprinošenje pripremi lokalnih razvojnih akcija kojima je cilj poboljšanje kvaliteta života Roma i smanjenje jaza između Roma i neroma, uključujući i ublažavanje efekata pandemije kovid 19. Konkretne akcije uključuju pomoć lokalnim vlastima da integrišu specifične dimenzije/mere za Rome u redovne lokalne politike, budžete i pružanje javnih usluga na svom dnevnom redu, istovremeno povećavajući učešće Roma u dizajniranju, sprovođenju i praćenju tih politika i projekata.

 

Evropa za građane i građanke

Program Evropa za građane i građanke, koji je od novembra 2012. godine otvoren i za Republiku Srbiju, jedan je od programa Evropske Unije koji ima za cilj promovisanje saradnje između zemalja učesnica Programa u različitim oblastima koje su vezane zajedničkim politikama. Opšti ciljevi programa doprinose boljem razumevanju Evropske unije, njenih vrednosti, istorije i različitosti, kao i promociji evropskog građanstva i unapređenju građanskog i demokratskog učešća na nivou Unije. Prioritetne teme programa su podizanje svesti u pogledu sećanja, zajedničke istorije i vrednosti Unije kojima se promovišu mir, njene vrednosti i dobrobit njenih naroda, kao i podsticanje razumevanja građanskog učešća u donošenja politika Unije, kao i promovisanje društvenog i međukulturnog angažovanja i volontiranja na nivou Unije. Grad           Niš prihvatio je učešće u projektu „Ujedinjena Evropa-sigurnost, solidarnost i stabilnost za sve“, koji u okviru programa „Europe for Citizens“ (Evropa za građane) realizuje opština Sliven, Bugarska, a finansira Evropska unija. Cilj projekta „Ujedinjena Evropa-sigurnost, solidarnost i stabilnost za sve“ je saradnja lokalnih vlasti u Slivenu (Bugarska) sa gradovima Niš (Srbija) i Bidgošč (Poljska), kako bi razgovarali o budućnosti u evropskim okvirima i promovisali solidarnost u kriznim vremenima, njihovu međusobnu saradnju u privredi, obrazovanju, zdravstvu, društvenim aktivnostima, turizmu i umetnosti, kao i međukulturni dijalog i međusobno razumevanje

Program podrške Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO doprineće poboljšanju kvaliteta života građana Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama, kroz unapređenje vladavine prava na lokalnom nivou, jačanje društvene kohezije i povećanje odgovornosti, transparentnosti, efikasnosti i delotvornosti lokalnih samouprava, kao i učešća stanovništva u procesima donošenja odluka. Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC) opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,8 miliona evra za realizaciju programa u periodu od 1. januara 2018. do 31. decembra 2021. godine. Kancelarija za Ujedinjene nacije za projektne usluge (UNOPS) kao implementator je odgovorna za realizaciju programa koji će se u određenim aktivnostima sprovoditi u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO). Ključni partneri program su Vlada Srbije, odnosno Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBS).

Lokalne samouprave iz Šumadije i zapadne, južne i istočne Srbije obuhvaćene programom predstavljaju ključne aktere i korisnike programa koji, zajedno sa svojim institucijama i organizacijama civilnog društva, treba da preuzmu vlasništvo nad aktivnostima koje se sprovode u oblastima programa: dobro upravljanje, socijalna uključenost i rodna ravnopravnost.

Program podrške Evropske unije razvoju opština – EU PRO doprineće ukupnom društveno-ekonomskom razvoju 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije i zapadne Srbije i Južne i istočne Srbije. EU PRO ima za cilj da doprinese stvaranju uslova za privlačenje novih investicija i otvaranju radnih mesta, većoj konkurentnosti preduzeća, poboljšanom radu lokalnih samouprava i unapređenju socijalne inkluzije. Evropska unija je za ovaj trogodišnji program koji je počeo u januaru 2018. opredelila sredstva u ukupnom iznosu od 25 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije (MEI) i resornim ministarstvima i institucijama Vlade Republike Srbije. EU PRO se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa EU PROGRES i Evropski PROGRES. Među lokalnim samoupravama čiji su projekti finansijski podržani od strane EU PRO programa je i Grad Niš, kome je o odobreno  30 000 evra za izradu projekata za izvođenje radova za multifunkcionalni Ekspo centar, koji će se graditi na lokaciji Lozni kalem u Niškoj banji.

Grad Niš pridružio se Programu ROMACTED „Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou”, koji uz podršku Evropske unije u Srbiji sprovodi Savet Evrope, a na osnovu Sporazuma između Evropske unije i Saveta Evrope, potpisanog 1. maja 2017. godine. Program se u Srbiji sprovodi uz podršku Vlade Republike Srbije. Cilj programa je jačanje posvećenosti institucija, njihovih kapaciteta, znanja i veština u radu na inkluziji Roma i Romkinja, osnaživanje romske zajednice, kako na individualnom, tako i na nivou kolektiva, kao i izgradnja političke volje i održivih politika kroz angažovanje lokalnih vlasti u unapređenju demokratske javne uprave. Ciljne grupe Programa su lokalne javne uprave i romske zajednice na teritoriji odabranih opština. U Srbiji će se program sprovoditi u 10 opština i to u Nišu, Kragujevcu, Odžacima, Kostolcu, Prokuplju, Smederevu, Suboticci, Vranju, Vrnjačkoj Banji i Zvezdari (Beograd). Aktivnosti Programa će biti prilagođene svakoj lokalnoj samoupravi, na osnovu posebnog mapiranja, procene i istraživanja. Vreme realizacije programa u Srbiji je tri godine.

PROGRAM ZAJEDNICI ZAJEDNO Kompanija NIS a. d. Novi Sad je 2009. godine započela program Zajednici zajedno, koji podrazumeva saradnju sa opštinama i gradovima u kojima ova Kompanija posluje, sa ciljem da se u tim lokalnim zajednicama unapredi kvalitet života, u duhu korporativne društvene odgovornosti i potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata. Do sada je kroz program “Zajednici zajedno”, u projekte koji se realizuju na na teritoriji Niša, uloženo 55 miliona dinara, a podržano je 67 projekata.
PEID (Priority Environmental Infrastructure for Development) – Podrška razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredineProgram  koji je Vlada Švedske kroz Švedsku agenciju za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) podržala  sa više od dva miliona evra, podrazumeva pripremu i razvoj projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanja otpadnih komunalnih voda za velike gradske centre u Srbiji. Počeo je 2016. godine i trajaće tri godine. Njegov cilj je da doprinese pripremi prioritetnih projekata koji će biti spremni za finansiranje i sprovođenje u okviru sektora zaštite životne sredine. PEID projekat će pružiti tehničku podršku Odeljenju za upravljanje projektima (DPM) u sklopu Ministarstva zaštite životne sredine, kao deo procesa razvoja i jačanja mogućnosti i kapaciteta. Podrška će omogućiti DPM-u da razvije prioritetne projekte koji će doneti strateški doprinos ili omogućiti pripremu manjih projekata kako bi se oslobodila raspoloživa sredstva dok traje finalizacija glavnih projekata. Značaj projekta se ogleda i u poboljšanju razumevanja različitih ciljnih grupa o potrebi unapređenja postojećeg ili izgradnje novih postrojenja i infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama u Srbiji, ne samo u cilju zadovoljenja standarda EU i Srbije, već i da bi se obezbedilo zdravije okruženje i kvalitetniji uslovi života za sve građane Srbije, čime će ujedno biti pruženi i benefiti za jači ekonomski razvoj. Program sprovode Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine a implementaciona agencija programa je EPTISA. Grad Niš je potpisao Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, koji označava početak pripreme tehničke dokumentacije za sprovođenje “Projekta sakupljanja i prerade otpadnih voda u Nišu”.
EISP (Environmental infrastructure support programme) – Program podrške infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredineVećina projekata identifikovanih za realizaciju od strane PEID projekta, razvijena je kroz aktivnosti „Programa podrške infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine“ (EISP) u periodu 2014-2016. PEID će imati koristi od rada na projektima koji su već procenjeni i gde su informacije već prikupljene pomoću ovog programa finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Najbitniji rezultat ovog programa podrške razvoju infrastrukture u oblasti zaštite životne sredine EISP, koji je finansirala Vlada Kraljevine Švedske sa preko 4 mil EUR, je kreiranje neophodne infrastrukture kako bi se projekti koji su spremni i zreli za finasiranje iz pretpristupnih fondova Evropske Unije podržali bespovratnim sredstvima. Program je realizovala Švedska agencija za međunarodni razvoj i u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine a implementaciona agencija programa je IMG (International Management Group). Za Grad Niš urađena je Studija izvodljivosti za Projekat postrojenja za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u okviru ovog programa.
Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave  je korisnik u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, dok je Stalna konferencija gradova i opština implementacioni partner. Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva. Ukupna vrednost donacije EU je 4,45 miliona evra, a predviđeno trajanje Programa je tri godine. Aktivnosti su podeljene u dve komponente:Komponenta 1: Podrška za oblast upravljanja imovinom i  Komponenta 2: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu
EU Exchange 4 je dvogodišnji program koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije. Opšti cilj Programa EU Exchange 4 je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim politikama i praksom EU. Ukupna vrednost donacije EU 5,8 miliona evra, od toga 4,5 miliona evra je fond za gradske/opštinske projekte, a 1,3 miliona evra namenjeno je realizaciji tri komponente koje program obuhvata. Aktivnosti su podeljene u tri komponente: Komponenta 1: Opštinsko planiranje i SLAP  IS podrška; Komponenta 2: Podrška opštinskim finansijama; Komponenta 3: Pružanje podrške opštinskim projektima u okviru grant šeme usmerenih na tri oblasti: životna sredina, lokalni ekonomski razvoj i socijalna politika
Program EXCHANGE 3 (2010 – 2013) predstavlja nastavak akcija i mera koje su započete u okviru programa EXCHANGE 1 i 2 i usmeren je na uvođenje EU modela u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalnih samouprava u Srbiji. Opšti cilj programa EXCHANGE 3 je da doprinese jačanju kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije. Direktan korisnik programa EXCHANGE 3 je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) a krajnji korisnici su gradovi i opštine u Srbiji i njihovi građani kao korisnici pobošljanih usluga svojih lokalnih samouprava. Program EXCHANGE 3 finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Grad Niš je partner u dva projekta koji se realizuju u okviru ovog programa: Osnivanje centra za održivi razvoj projekata, projektovanje i sprovođenje projekata prema standardima Evropske unije je projekat kojim se prenose iskustva i dobre prakse Projektnog centra Uprave za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine Grada Niša zaposlenima u Opštini Lazarevac u osnivanju i funkcionisanju Projektnog centra po standardima EU; i projekat Poboljšljanja gradskih usluga i kapciteta upravljanja u Gradu Nišu fokusiran na modernizaciju Gradskog uslužnog centra.
Učešćem u programu “EXCHANGE 2 – Zajednička podrška lokalnim samoupravama u Srbiji”, grad Niš je u prilici da od strane eminentnih domaćih i međunarodnih eksperata dobije profesionalnu podršku i pomoć u vidu prenošenja znanja potrebnih za jačanje lokalnih kapaciteta, razvoj sistema upravljanja strateškim projektima, korišćenje finansijskih resursa, pristupanje međunarodnim fondovima i investitorima.
Međunarodna razvojna saradnja između Nemačke i Srbije započela je 2000. godine. Po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj GIZ podržava Srbiju u procesu približavanja Evropskoj uniji, jačanju efikasnosti privrede i demokratskih struktura. GIZ sprovodi programe i projekte iz sledećih tematskih oblasti: održivi razvoj privrede i zapošljavanja, razvoj demokratije, civilnog društva i javne uprave, javna infrastruktura (energija, voda). Od 2016. godine, GIZ sarađuje sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom zaštite životne sredine, kako bi pomogli u privlačenju novih i rastu postojećih investicija u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Grad Niš zajedno sa GIZ-om realizuje projekte „Energetska efikasnost u javnim zgradama – DKTI EE“  i  projekat „Podrška integraciji Roma i drugih ranjivih grupa na tržište u sektoru upravljanja otpadom – pilot projekat u gradu Nišu“ kao podprojekat u okviru projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena“ (DKTI).
U cilju pružanja pomoći mladim nezaposlenim ljudima da poboljšaju svoje poslovne veštine ili se osposobe da započnu sopstvene poslovne aktivnosti, Grad Niš se opredelio za učešće u projektu “Podrška lokalnom održivom razvoju u južnoj Srbiji“.
Program prekogranične saradnje Srbije i Bugarske je instrument EU namenjen za pomoć i promociju prekogranične saradnje van granica EU, fokusiran je na promovisanju održivog socio-ekonomskog razvoja, zaštitu životne sredine, borbu protiv organizovanog kriminala, unapređenje granične kontrole i promovisanju saradnje ljudi sa ljudima. Program ima za cilj smanjenje razlike u stopi razvijenosti između regiona van granica EU i promovisanju socio-ekonomske saradnje između lokalnih zajednica kao i saradnja u oblasti kulture. Program omogućava centralnim i lokalnim organima vlasti i organizacijama unutar i izvan Evropske unije da, kroz saradnju, poboljšaju ekonomske i društvene uslove i jačaju mogućnosti zajedničkog razvoja. (Opširnije →)
Regionalno društveno-ekonomski program razvoja (RDEPR 2) je program tehničke pomoći EU sa ciljem pružanja podrške regionalnim agencijama za razvoj (RAR) u čitavoj Srbiji. Projekat finansira Evropska unija (EU) a u ime Delegacije Evropske unije sprovodi međunarodni konzorcijum predvođen WYG International uz učešće HCL Consultants, Triabal Helmi Oxford Policy Management. Osnovna svrha RDEPR 2 je kreiranje i podrška novim mogućnostima za zapošljavanje i očuvanje postojećih radnih mesta. Zbog toga i Fond bespovratne pomoći u okviru ovog programa vredan 9 miliona evra podržava regionalne projekte koji direktno utiču na kreiranje radnih mesta i razvoj poslovanja. Grad Niš učestvuje u ovom programu projektom Klaster Sireva Jug. Projekat predviđa pet većih kompleksnih projektnih aktivnosti: potvrdu i ažuriranje postojećih nalaza o kapacitetima mlekarske industrije u regionu Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga sa preporukama za dalji razvoj, podizanje kapaciteta ORA Jug za uspostavljanje i upravljanje klasterskim sistemom udruživanja, formiranje klastera, sertifikaciju mlekara ISO 22000 sistemom kvaliteta i teritorijalni marketing u kontekstu promocije proizvoda klastera sira.
Program lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu (LEDIB) je petogodišnji program za podršku lokalnom ekonomskom razvoju sa fokusom na razvoj sektora malih i srednjih preduzeća (MSP). Razvojni cilj programa je društveno uravnotežen ekonomski razvoj i kreiranje radnih mesta u Nišavskom Okrugu u Srbiji.
Grad Niš i pet gradskih opština krenuli su u realizaciju projekta – Giljotina propisa zajedno sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC). Primenom evropskih metoda u oblasti administrativnih procedura, standardizovaće se procedure i definisati svaki segment rada gradske administracije kako bi se reformom rada lokalne samouprave, u cilju efikasnijeg poslovanja, unaprediilo poslovno okruženje, pojednostavili procesi izdavanja dozvola i odobrenja, ali i ojačala transparentnost u radu gradskih službi. Giljotina propisa predviđa i uspostavljanje boljeg odnosa između građana i predstavnika lokalne administracije.

_____________________
Projekat održivog lokalnog razvoja: Potpisan je Memoradum o razumevanju sa USAID Projektom održivog lokalnog razvoja i Sporazum o međuopštinskoj saradnji sa opštinama Doljevac, Merošina i Gadžin Han čime se zvanično formira međuopštinsko partnerstvo uključenih strana. Novi USAID projekat je petogodišnja inicijativa, vredna 22 miliona dolara, koja ima za cilj da podrži dugoročni ekonomski i društveni razvoj zajednica u Srbiji Komponente programa su jačanje međuopštinske saradnje, osnaživanje lokalnih samouprava, veće učešće građana, razvoj mladih i stvaranje povoljnije klime za razvoj poslovanja. Očekivani rezultati programa uključuju stvaranje novih radnih mesta kao i nove investicije, pristup pretpristupnim EU fondovima, javno-privatna partnerstva, profesionalizam u opštinskom rukovođenju, suficit prihoda za kapitalne investicije, konkurentnost mladih koji ulaze na tržište rada, neposredno angažovanje vodećih privrednika oko pitanja lokalnog ekonomskog razvoja, jačanje lokalnih samouprava u pogledu transparentnosti, odgovornosti i oblasti delovanja. Projekat održivog lokalnog razvoja radiće u 12 klastera ili interesno povezanih opština i gradova a svaki klaster gravitiraće ka jednom od četiri glavna razvojna centra. Za početak, Niš i Novi Sad odabrani su kao dva takva razvojna centra.

Sporazum o saradnji je potpisan između Grada Niša i Urban instituta (agencija zadužena za implementaciju) radi učešća u 3.fazi implementacije Programa podrške ekonomskom razvoju opština (MEGA) koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Osnovni cilj ovog Programa je da se razviju sposobnosti lokalne samouprave i lokalne poslovne zajednice u pogledu podsticanja privrednog razvoja i otvaranja novih radnih mesta, kako bi se stvorili uslovi za nastanak povoljnog poslovnog okruženja u kome može da dođe do značajnog razvoja privatnog sektora.

Memorandum o razumevanju je potpisan između Grada Niša i DAI (Development Alternatives Inc.), implementacionog partnera Programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Uopšćeno gledano, Grad Niš i DAI će sarađivati na programskim inicijativama kako bi razvili kapacitete za planiranje i reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda, kriza i vanrednih situacija u Srbiji.

Grad Niš je decembra 2008. godine nastavio saradnju sa UN Habitat-om i Vladom Republike Italije kroz:

  • formiranje gradskog tima za implementaciju Strategije razvoja grada Niša;
  • reviziju Strategije sa aspekta projekata pripremljenih za realizaciju i iznalaženja izvora finansiranja;
  • trogodišnji operativni plan za period od 2009. do 2011. godine;
  • izradu komunikacione strategije grada Niša.