Stalna konferencija gradova i opština

image_pdfimage_print

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO) je nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, osnovana u Beogradu 1953.godine, a reformisana 1998. godine, sa ciljem razvoja i unapređenja lokalne samouprave, povezivanja i saradnje gradova i opština radi ostvarivanja zajedničkih interesa, uspostavljanja saradnje na lokalnom i međunarodnom novou i utvrđivanja zajedničkih interesa i ciljeva članica.

SKGO danas broji 167 članova – gradova i opština iz Srbije koje punopravno učestvuju u radu SKGO.

U ostvarivanju svojih ciljeva, SKGO učestvuje i u izradi modela zakona, predloga propisa i nacionalnih strategija koji su od značaja za lokalnu samoupravu, organizuje javne rasprave, odnosno daje stručno mišljenje ili predlog za dopunu i izmenu postojećih zakona, propisa ili strategija.

SKGO predstavlja mesto na kojem se okupljaju gradovi i opštine u cilju razmene mišljenja i pokretanja inicijativa radi poboljšanja položaja lokalne samouprave u Srbiji.

Aktivnosti SKGO odvijaju se kroz rad odbora, projekte sa stranim partnerima, saradnju sa međunarodnim organizacijama, pružanje usluga i zastupanje interesa opština pred državnim organima.