Gradonačelnici za mir

image_pdfimage_print

Grad Niš je pristupio organizaciji „Gradonačelnici za mir” avgusta 2006. Ovu organizaciju čine gradovi širom sveta koji su zvanično izrazili podršku Programu za promociju solidarnosti gradova prema totalnom ukidanju nuklearnog oružja koji je objavljen 1982. godine od strane tadašnjeg gradonačelnika Hirošime Takeši Arakija na 2. Specijalnom zasedanju UN o razoružavanju održanom u Njujorku.

Danas organizacija ima 2.963 gradova člana iz 134 zemalja i regiona.

„Gradonačelnici za mir” nastoje da podignu međunarodnu javnu svest vezano za potrebu ukidanja nuklearnog oružja i doprinosa realizaciji izvornog i trajnog svetskog mira kroz rad na eliminisanju gladi i siromaštva, pomaganje izbeglicama da prevaziđu lokalne konflikte, podržavanje ljudskih prava, zaštitu životne sredine i rešavanje ostalih problema koje prete da ugroze miroljubivu koegzistenciju unutar ljudskog roda.