Mreže gradova

image_pdfimage_print
Grad Niš pristupio je Asocijaciji evropskih gradova kulure (Alliance de Villes Européennes de Culture – AVEC). Cilj pristupanja Asocijaciji je usvajanje evropskih standarda kvaliteta u upravljanju kulturnom i istorijskom baštinom grada, kao i upravljanju aktuelnim kulturnim stvaralaštvom i njihovo razvijanje u skladu sa principima održivog razvoja.
_____________________ Grad Niš je pristupio ECAD-u maja 2007. godine na 14. Konferenciji gradonačelnika gradova koji su članovi ECAD-a u Istanbulu. ECAD – European Cities Against Drugs (Evropski gradovi protiv droga) je vodeća evropska, neprofitna organizacija, sa sedištem u Švedskoj, koja promoviše Evropu bez droga i razvija inicijative protiv zloupotrebe droga podržavajući Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv legalizacije droga.
Energy Cities je evropska asocijacija lokalnih vlasti koje se bave kreiranjem svoje energetske budućnosti. Osnovana je 1990 i predstavlja više od 1000 lokalnih vlasti iz 30 zemalja. Grad Niš je član Asocijacije gradova za energetsku efikasnost i promociju održivih energetskih strategija kroz lokalno delovanje od 2003.
Cilj pristupanja Ligi istorijskih gradova je međunarodna promocija istorijskog i kulturnog nasleđa Grada Niša, kao i uspostavljanje saradnje sa drugim gradovima članicama.
Grad Niš je član Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) nastala je kao inicijativa formirana u okviru programa “Podsticaj ekonomskom razvoju opština” (MEGA), finansiranog od strane američkog naroda kroz američku Agenciju za međunarodni razvoj (USAID), a koji realizuje Urban Institut iz Vašingtona.
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA (SKGO) je nacionalna asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, osnovana u Beogradu 1953. godine, a reformisana 1998. godine, sa ciljem razvoja i unapređenja lokalne samouprave, povezivanja i saradnje gradova i opština radi ostvarivanja zajedničkih interesa, uspostavljanja saradnje na lokalnom i međunarodnom novou i utvrđivanja zajedničkih interesa i ciljeva članica. ( Opširnije →)