Sjedinjene Američke Države

image_pdfimage_print

2019

 • Visoki zvaničnik Stejt Departmenta Džejms Merc, zadužen za koordinaciju američke pomoći Srbiji, boravio je u Srbiji od 23. do 25. septembra. Po sopstvenoj želji, tokom ove kratke posete, visoki zvaničnik obišao je Niš kako bi se bliže upoznao sa projektima koje USAID sprovodi u našem gradu. Konkretno, radi se o dva projekta koje JKP „Gradska toplana“Niš sprovodi u saradnji sa USAID-om, a koji se tiču energetske efikasnosti i doneće ozbiljne uštede energenata. U okviru zvanične posete lokalnoj samoupravi, gospodina Merca primio je zamenik gradonačelnika Niša prof. dr Miloš Banđur. On je naglasio značaj projekata koje USAID sprovodi u Nišu, odnosno konkretnu dobrobit za naše građane. Takođe, zamenik je upoznao visokog gosta sa socio-ekonomskom situacijom u gradu. Gospodin Merc pokazao je interesovanje za projekte koji su do sada sprovedeni u našem gradu tokom gotovo dve decenije saradnje sa USAID-om, među kojima su najznačajniji otvaranje Kancelarije za ekonomski razvoj, projekat održivog lokalnog razvoja, program za reformu lokalne samouprave u Srbiji (SLGRP), osnivanje Zone unapređenog poslovanja Niška varoš i drugi. Visoki zvaničnik Sjedinjenih država iskazao je zadovoljstvo svime što naša Vlada i lokalna samouprava čine za dobrobit građana i najavio nova ulaganja i pomoć gradu, naročito na polju energetike.

 

 • Pomoćnik direktora Američke agencije za međunarodni razvoj USAID Brok Birman potpisao je Memorandum o razumevanju sa gradonačelnicima Niša, Čačka i Pančeva, čime je otpočeo novi projekat koji ima za cilj unapređenje efikasnosti gradskih toplana u ovim gradovima. Projekat za energetsku efikasnost u Srbiji trajaće dve godine, a njegova vrednost je 2,1 milion dolara. Cilj je smanjenje potrošnje energenata kroz poboljšanu efikasnost grejanja na lokalnom nivou.

 

 • Američka delegacija predvođena vojnim atašeom Ambasade SAD-a u Srbiji Robertom Hamiltonom i predstavnicima američke humanitarne organizacije (SPIRIT OF AMERICA) boravila je u Nišu. Ovom prilikom posetili su Centar za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica ometenih u razvoju Mara i uručili donaciju u vidu računarske opreme.

2018

 • Gradonačelnik Niša Darko Bulatović sa saradnicima sastao se sa ministrom zaštite životne sredine Goranom Trivanom i privredno-političkom delegacijom države Merilend iz SAD-a kojima je prezentovano nekoliko projekata iz oblasti zaštite životne sredine kao što su deponija Keleš i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

 

2014

 • Nastavak petogodišnjeg Projekta lokalnog ekonomskog razvoja (SLDP), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u kome učestvuje Grad Niš, zajedno sa Gradom Leskovcem, opštinama Gadžin Han, Doljevac i Merošina.

U okviru Projekta tokom 2014. godine realizovane su sledeće aktivnosti i programi:

 • Program privlačenja investicija na nivou partnerstva je osmišljen kao trening program zajedničkog promovisanja investicija u cilju pružanja tehničke pomoći opštinama, grupama opština i drugim relevantnim subjektima koji učestvuju u privlačenju investicija. Učesnici programa su predstavnici kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koje su zadužene za promovisanje investicija unutar lokalnih samouprava koje su partneri Projekta.
 •  Podrška u definisanju prepreka i preporuka za unapređenja uslova popisa i registra imovine uključujući stručno-savetodavnu podršku u pripremi za promociju braunfild lokacija.
 •  Braunfild lokacije – Stručno-savetodavna podrška  Radnoj grupi i Radnom timu u definisanju preduslova (pravnih, institucionalnih, ekonomskih i tehničkih) za obnavljanje prioritetnih braunfild lokacija – A.D. „Pivara Niš” i Industriju boja i lakova „Pomoravlje”. Izrada marketinškog paketa za promociju braunfild lokacija sa teritorije Grada Niša i drugih lokalnih samouprava, članica međuopštinskih partnerstava.
 •  Biznis mladih Srbije – Obuke mladih u privatnim preduzećima – obuke su sastavni deo programa razvoja radne snage, namenjene su kompanijama sa teritorije Niša, Gadžinog Hana, Merošine, Doljevca i Leskovca. Program je predstavljen kompanijama i partnerima/članicama međuopštinskog partnerstva u oktobru, 2013.godine.
 • Inovacije  u biznisu – priprema mera za jačanje saradnje između nauke i biznisa. Predlog mera jasno treba da ukaže šta je potrebno preduzeti na nivou partnerstva i na centralnom nivou. Mere se realizuju za potrebe međoupštinskih partnerstava koja predvode gradovi Niš i Novi Sad, a realizuju ih Ni CAT klaster iz Niša, vojvođanski IKT klaster i Elektronski fakulteti iz oba grada.
 • Akademija za Informaciono-komunikacone tehnologije (IKT) – predlog projekta vojvođanskog i niškog IKT klastera koji se bazira na usklađivanju potreba IKT tržišta za kvalifikovanom radnom snagom. Aktivnosti projekta podrazumevaju stručno osposobljavanju mladih ljudi kroz multi-modularne obuke i tromesečnu radnu praksu u firmama – članicama oba klastera.
 • “Lokalni ekonomski razvoj – obrazovni odgovor (LEDER)” – projekat koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština preko Centra za obuku. Aktivnosti projekta obuhvataju regionalne obuke na temu uvoda u lokalni ekonomski razvoj i tehnike i alate lokalnog ekonomskog razvoja za funkcionere lokalne samouprave, uključujući zaposlene u kancelariji za lokalni ekonomski razvoj. Inicirana je druga faza projekta koja podrazumeva obuke zaposlenih u lokalnim samoupravama uz korišćenje informacionih tehnologija, odnosno, primenom sistema učenja na daljinu (e-obuke). Polaznicima koji završe ovaj vid obuke dodeljeni su sertifikati o završenoj obuci za lokalni ekonomski razvoj.
  • Projekat lokalnog ekonomskog razvoja (SLDP) traje do marta 2015. godine.
 • U Gerontološkom centru u Nišu otvoren je prostor za dnevni boravak starijih dementnih osoba. Prostor dnevnog boravka moći će da primi 20 starijih dementnih osoba koji će u okviru svog boravka u trajanju od 12 sati dnevno imati kompletnu negu i nadzor, a pri tome neće biti na stalnom smeštaju u ovoj ustanovi. Američka amabasada u Srbiji je novčanom donacijom u iznosu od 300 hiljada dolara pomogla izgadnju objekta za dnevni boravak dementnih starijih lica. Grad Niš je kao sufinansijer u projektu učestvovao plaćanjem naknade za gradsko građevinsko zemljište u iznosu od oko 780 000 dinara.

2013

 • Nastavak petogodišnjeg Projekta lokalnog ekonomskog razvoja (SLDP), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u kome učestvuje Grad Niš, zajedno sa Gradom Leskovcem, opštinama Gadžin Han, Doljevac i Merošina.

U okviru Projekta tokom 2013. godine realizovane su sledeće aktivnosti i programi:

 • U februaru 2013. godine u Nišu, Projekat i partnerska češka agencija za ekonomski razvoj „Berman Grupa”, održali su Ekonomski forum sa članicama partnerstva i predstavnicima privatnog i civilnog sektora na kome je definisan međuopštinski program pod nazivom “Rast juga”. Program Rast juga odobren je u aprilu 2013. godine.  Cilj programa “Rast juga” je povećanje vrednost prodaje prerađenih prehrambenih proizvoda iz područja međuopštinske saradnje predvođenog Nišem za najmanje 15% do jula 2015. godine.
 •  U okviru programa Rast juga, definisana je i druga komponenta projekta koja za cilj ima unapređenje kapaciteta područja međuopštinske saradnje za privlačenje investicija. Ovu komponentu projekta sprovodi Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj Službe za poslove gradonačelnika. U okviru ove komponente konsultantska kuća Berman Group iz Češke uradila je “Analizu investicionih potencijala međuopštinskog područja saradnje sa prioritizacijom industrijskih sektora” i “Razvoj koncepta promocije investicionih potencijala istog područja”.
 •  Podrška uspostavljanju i jačanju saradnje naučno – istraživačkih institucija i poslovne zajednice. Projekat treba da ispita kakvi su postojeći  kapaciteti i raspoloživost naučno-istraživačkih institucija, kakvi su postojeći kapaciteti  i potrebe malih i srednjih preduzeća za novim tehnološkim rešenjima i za uključivanjem naučnih radnika i istraživača u proces unapređenja proizvodnje, kakve su zakonske prepreke ili olakšice za uspostavljanje saradnje između naučnih institucija i biznisa, kao i da se definišu eventualni modeli saradnje između naučno – istraživačkih institucija i poslovne zajednice.
 •  Braunfild lokacije – Formiran je Radni tim za identifikaciju i promociju braunfild lokacija i Radna grupa za prikupljanje podataka potrebnih Radnom timu. Definisana su dva potencijalno interesantna preduzeća sa kojima bi bilo moguće ući u postupak traženja strateškog partnera, kako bi se očuvala proizvodnja i sačuvala radna mesta radnika trenutno zaposlenih u tim preduzećima. To su A.D. „Pivara Niš” i Industriju boja i lakova „Pomoravlje”.
 • Biznis Mladih Srbije – šest mladih preduzetnika (sa najboljim biznis idejama) izabrano je za podršku u vidu preporuke za dobijanje povoljnih Start-up kredita Erste Banke (koja je partner u programu), sa nižom kamatnom stopom i bez neophodne garancije. U ovu komponentu Projekta bila je uključena Kancelarija za mlade Grada Niša.

2012

 • Nastavak petogodišnjeg Projekta lokalnog ekonomskog razvoja (SLDP), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u kome učestvuje Grad Niš, zajedno sa Gradom Leskovcem, opštinama Gadžin Han, Doljevac i Merošina.

U okviru Projekta tokom 2012. godine realizovane su sledeće aktivnosti i programi:

 • Podrška gradovima i opštinama u uspostavljanju mehanizma za efikasno praćenje poslovanja javnih komunalnih preduzeća. Pružena je stručno-savetodavna pomoć u uspostavljanju redovnog kvartalnog izveštavanja JKP o poslovanju. Dva javno komunalna preduzeća uspostavila su standardizovano izveštavanje o posovanju, sa ciljem da se poboljša njihova efikasnost.
 • Pripremljeni su i predstavljeni lokalnim i regionalnim partnerima priručnici o uspostavljanju javno-privatnog partnerstva u oblastima razvoja infrastrukture, energetske efikasnosti i poslovanja parking servisa. Za partnere iz Grada Niša i niško međuopštinsko partnerstvo, organizovana je konferencija u Nišu na kojoj su razmatrani modeli i primeri dobre prakse JPP uključujući osnove i pravni okvir izrađenih tematskih priručnika.
 • U saradnji sa NALED-om, identifikovane su i analizirane regulatorne i administrativne prepreke za rast i razvoj preduzeća i data je 21 preporuka za njihovo prevazilaženje (Siva knjiga). Grad Niš je poslužio kao primer dobre prakse u giljotini propisa koja je obavljena pre početka realizacije projekta sa NALED-om.
 • Biznis Mladih Srbije – program podrške mladima u sticanju poslovnih veština, namenjen mladim preduzetnicima iz međuopštinskog partnerstva. Kroz ovaj program 18 mladih preduzetnika dobilo je mentorsku podršku. U okviru programa, organizovani su konkursi za kompanije sa teritorije međuopštinskog partnerstva koje predvodi Niš i u prvom pozivu dva preduzeća iz Niša i Gadžinog Hana primila su 15 praktikanata na stručnu praksu, dok su u drugom pozivu četiri preduzeća primila 8 praktikanata.
 • U niškom Gerontološkom centru potpisan je Ugovor o donaciji 300 hiljada dolara Ambasade SAD ovoj ustanovi, namenjen izgadnji objekta za dnevni boravak dementnih starijih lica. Sredstva za ovu donaciju obezbedila je Komanda američke vojske u Evropi i Ambasada ove države u Srbiji.

2011

 • Uprava za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša i USAID Agrobiznis projekat potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim su definisani zajednički ciljevi u razvoju ženskog preduzetništva u ruralnim oblastima.Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju uspostavljena je saradnja između Agrobiznis projekta i Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša radi pružanja dodatne podrške programu „Žene u agrobiznisu“. Agrobiznis projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pokrenuo je 2010. godine program podrške razvoju ženskog preduzetništva. Cilj ovog programa je da se žene u ruralnim područjima Srbije edukuju i osposobe da same započnu svoju delatnost u sferi poljoprivredne proizvodnje i prerade. Za edukaciju su predviđena sredstva od 150.000 dolara, a ista suma je predviđena za finansiranje najboljih biznis planova.
 • U okviru petogodišnjeg Projekta održivog lokalnog razvoja, vrednog 22 miliona dolara, koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), Grad Niš, zajedno sa Gradom Leskovcem, opštinama Gadžin Han, Doljevac i Merošina, kao i predstavnicima poslovnog i civilnog sektora potpisao je Sporazum o međuopštinskoj saradnji i Memorandum o razumevanju. Potpisivanjem ova dva dokumenta uspostavljeno je partnerstvo između lokalnih samouprava, biznisa i organizacija civilnog društva, kako bi se objedinila znanja i resursi opština i stvorilo povoljno okruženje za investicije i razvoj.

2010

 • Nova regionalna kancelarija Agrobiznis projekta Američke organizacije za međunarodni razvoj USAID otvorena je u Nišu. Projekat će trajati 2 godine i obuhvata region južne i istočne Srbije. Poljoprivrednici će dobijati bespovratnu novčanu pomoć za unapređenje proizvodnje, a stručnjaci USAID-a pomoći će im u primeni savremenih standarda.
 • Ambasada SAD donirala je Narodnoj biblioteci ”Stevan Sremac” informatičku opremu u vrednosti od 4500 dolara.
 • U Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Nišu instaliran je nov generator, donacija USAID-a, koji će obezbediti alternativno snabdevanje električnom energijom u iznenadnim situacijama. Nov generator ima skoro tri puta veću snagu od dosadašnjeg agregata koji je korišćen u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Alternativno snabdevanje strujom najpre će obezbediti nesmetano funkcionisanje kol centra u vanrednim situacijama.
 • Uz podršku Ministarstva omladine i sporta Srbije, predstavnici 38 lokalnih samouprava, među kojima su i gradska opština Pantelej i Palilula,  i direktor USAID Programa ekonomske sigurnosti Majkl Pilsberi, potpisali su Memorandume o razumevanju. Ovaj dokument, stvoriće uslove za jačanje lokalnih kancelarija za mlade u oblasti omladinskog preduzetništva i omogućiti sprovođenje programa za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou.  Projekat “Izrada Akcionog plana omladinskog preduzetništva” koji je predložila Kancelarija za mlade gradskih opština Palilula i Pantelej Grada Niša takođe je dobio grant USAID-a.  Cilj memoranduma je sprovođenje Programa za razvoj preduzetništva na lokalnom nivou, a njegovim potpisivanjem stvaraju se institucionalni preduslovi da lokalne kancelarije samostalno informišu mlade o mogućnostima za bavljenje preduzetništvom. Aktivnosti koje u oblasti omladinskih aktivnosti sprovodi USAID imaju za cilj da povećaju konkurentnost omladine na tržištu rada i da im obezbedi pristup dodatnom obrazovanju kako bi stekli veštine neophodne za uspeh u svetu preduzetništva. USAID trenutno podržava 60 od 103 lokalnih kancelarija za mlade širom zemlje i do sada je u oblasti osnova poslovanja i preduzetničkih veština obučila preko 620 mladih ljudi.

2008 – 2009

 • USAID  Agrobiznis projekat
  • Nakon zvaničnog otvaranja 2. Poljoprivrednog sajma u Nišu, 26. Septembra 2008. godine, Džin Nil, direktor USAID Agrobiznis projekta, je sa predstavnicima Grada Niša potpisao Sporazum o saradnji za finansijska sredstva u vrednosti od skoro 60.000 dolara. Finansijska podrška koju je ovaj USAID-ov projekat obezbedio Gradu Nišu kako bi poboljšali kvalitet sajma, skoro je udvostručila broj izlagača i posetilaca i omogućila učešće poslovnih i finasijskih subjekata kao što su banke i savetodavne institucije. Među izlagačima te godine bili su i proizvođači i stručnjaci za poljoprivrednu opremu što je dovelo do razmene ideja i uspešnih praksi, kao i do novih saznanja u oblasti tehnika i tehnologije u poljoprivrednom sektoru. Najveća podrška Poljoprivrednom sajmu od strane Agrobiznis projekta bila je kreiranje mobilnosti, čime je omogućeno da se stočni sajam održi posebno, što je i doprinelo većem broju izlagača i većoj raznolikosti onih koji su ove godine učestvovali. Seminari o HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza rizika i kritičnih kontrolnih tačaka) i menadžmentu gazdinstva su održani tokom sajma, što je pomoglo poljoprivrednim proizvođačima i zadrugama u razumevanju neophodnosti bezbednosti hrane, dobrom vođenju gazdinstava i međunarodnim standardima.
  • Na 3. Poljoprivrednom sajmu u Nišu 2009. godine, USAID Agrobiznis projekat finansirao je organizaciju poljoprivrednog savetovanja.
  • Održan je jednodnevni edukativni seminar „Global Gap – Korak ka globalnom tržištu“ za potrebe Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša, a u organizaciji Agrobiznis projekta.
 • U osnaživanja mladih i jačanja omladinskog preduzetništva, predsednici gradskih opština Pantelej i Palilula potpisali su Aneks Sporazuma  o saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID).  Aneks  ugovora predviđa da opštine i DAI sarađuju na razvoju kapaciteta koordinatora lokalnih Kancelarija za mlade u oblasti preduzetništva i na sprovođenju različitih programa za razvoj preduzetništva namenjenih mladima na lokalnom nivou. Glavni cilj je unapređenje preduzetničkih i tržišnih veština i znanja mladih i promovisanje i realizacija programa za unapređenje preduzetništva među mladima
 • Program za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske sigurnostiSaradnja između Grada Niša i USAID–a – Memorandum o razumevanju između Grada Niša i DAI (Development Alternatives Inc.), implementacionog partnera Programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama i jačanje ekonomske sigurnosti – Krizni menadžment (2008). Program ima za cilj da podrži izgradnju održivog i sistematskog pristupa upravljanja vanrednim situacijama na lokalnom nivou i pomaže opštinama da ispune međunarodne standarde u planiranju i reagovanju. Aneks Sporazuma o saradnji, koji je potpisan aprila 2009. godine,  odnosi se na izradu  Strategije bezbednosti u cilju unapređenja kapaciteta grada za upravljanje vanrednim situacijama i poboljšanje bezbednosti građana.
 • Program podrške ekonomskom razvoju opština Agencije SAD za međunarodni razvoj – program MEGASaradnja između Grada Niša i USAID–a – Sporazum o saradnja između Grada Niša i Urban instituta, Agencije koja sprovodi Program podrške ekonomskom razvoju opština Agencije SAD za međunarodni razvoj – programMEGA:
  • KOMPONENTA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA
   • Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj osnovana je u okviru sprovođenja USAID – MEGA programa
   • Savet za ekonomski razvoj
   • Strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja
   • Obuka zaposlenih u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj
  • KOMPONENTA ZA JAČANJE KAPACITETA OPŠTINA
   • Pružanje stručne pomoći vezane za zaduživanje gradske uprave s ciljem da se finansiraju projekti kapitalnih investicija.
    • MEGA program je obezbedio obuku na teme: zaduživanje gradova na kreditnom tržištu, upravljanje dugom i predstavljanje kreditne sposobnosti gradova privatnim finansijskim institucijama i međunarodnim donatorima. Takođe, obezbeđeni su softver i stručna pomoć kako bi se ažurirala baza podataka – Instriment za analizu kreditne sposobnosti gradova (CAT II), koji se koristi za analizu i predstavljanje kreditne sposobnosti gradova, obuka za korišćenje softvera CAT II.
   • Gradski uslužni centar i Centar za izdavanje dozvola
   • Priprema višegodišnjeg Plana kapitalnih investicija (2009) u okviru Strateškog plana ekonomskog razvoja (SPER).
    • Plan kapitalnih investicija je višegodišnji plan koji pokriva kapitalne projekte za period od 5 godina i predstavlja sistemski pristup planiranju investicija. Takav pristup će omogućiti Gradu Nišu bolje korišćenje kapaciteta gradskog budžeta i omogućiti bolji pristup spoljašnjim izvorima finansiranja. Izrada sveobuhvatnog investicionog plana će omogućiti razvoj novih i poboljšanje postojećih usluga građanima i omogućiti sprovođenje glavnih strategija razvoja Grada. Višegodišnji plan kapitalnih investicija treba da sadrži sve javne investicije koje su planirane na teritoriji Grada Niša ili su u njegovoj nadležnosti.
   • Ustanovljavanje i unapređenje saradnje između Zavoda za urbanizam i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
   • Stvaranje mehanizama koji će omogućiti uključivanje gradske uprave u proces privatizacije
   • Upravljanje imovinom i sredstvima
    • Projekat Modernizacija upravljanja i administriranja građevinskim zemljištem u Nišu. Cilj ovog Projekta je stvaranje baze podataka o zemljištu čiji je nosilac prava raspolaganja Grad Niš, a koja će Gradu poslužiti za sistematsko i planirano upravljanje građevinskim zemljištem, u cilju podsticaja lokalnog ekonomskog razvoja i ostvarivanja drugih strateških ciljeva Grada, uz poštovanje osnovnih potreba građana danas.
    • Grad Niš je kroz ovaj projekat od MEGA programa dobio donaciju u informatičkoj opremi. Takođe, MEGA program je finansirao izradu Studije izvodljivosti za lokaciju Donje Međurovo. Troje ljudi koji su angažovani po ugovoru, na poslovima popisa zemljišta, u trajanju od četiri meseca, plaćeni su od strane MEGA programa.
   • Izgradnja kapaciteta potrebnih za osnivanje partnerstva javnog i privatnog sektora
   • Grad Niš priprema Regionalni plan za upravljanje čvrstim otpadom uz tehničku i finansijsku pomoć USAID -MEGA programa.(2009)
   • U okviru USAID -MEGA programa urađen je projekat Kanalizacioni sistem u industrijskoj zoni Sever.(2009)

2004

 • Juna 2004. godine potpisan je Sporazum o saradnji između Grada Niša i CHF International/Srbija na sprovođenju razvojnog programa Obnova zajednice putem demokratske akcije  (CRDA – Community Revitalisation through Democratic Action). Ovim programom podstiče se proaktivna uloga lokalnih zajednica u planiranju i ostvarivanju odabranih ciljeva kroz samostalne i odgovorne odluke. Izabrane zajednice za izvođenje programa su: Gornji Komren, Gornji Matejevac, Mezgraja i Mramor.

2002 – 2003

 • Jula 2002. godine, potpisan je  Sporazum o saradnji između grada Niša i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koji definiše načine saradnje između USAID-a  i grada Niša  na implementaciji  Programa za reformu lokalne samouprave u Srbiji” (SLGRP). U okviru ovog programa:
  • otvoren je Gradski uslužni centar, čija je investiciona vrednost 7,5 miliona od čega je grad uložio 4,3 a američka Agencija za razvoj USAID 3,2 miliona dinara (2003);
  • pokrenut je projekat ”Zona unapređenja poslovanja- BID zona Niš” – donacija USAID (CHF) (2003);
  • U saradnji sa Odeljenjem za štampu i kulturu Ambasade SAD u Beogradu otvoren je Američki kulturni centar (2003).

2001

 • Američka ambasada pomogla je  obnovu Sabornog hrama (2001) sa 20.000 nemačkih maraka.

2000

 • Avgusta 2000. Godine, Ministarstvo za državne poslove SAD-a odobrilo je donaciju u iznosu od 168.000,00 dolara za pomoć u oblastima zdravstva, ekologije, komunalnih usluga i prosvete a u okviru projekta Materijlna pomoć Srbiji (SMAP – Serbian Material Assistance Program).  Donacija je realizovana kroz partnersku delatnost sa gradovima Sofija(Bugarska), Kolumbas (Ohajo) i Niš (Srbija) u okviru International Resource Cities programa čiju materijalnu podršku je obezbedio USAID. SMAP program realizovan je zajedničkom saradnjom organizacija ICMA (Inernational City/County Management Association) i fondacije Šansa za stabilnost iz Segedina. U okviru ovog  programa, JKP Mediana  dobila je na poklon kompaktor za sabijanje smeća vredan  90 hiljada maraka, kao i ogradu oko deponije u dužini od 1600 metara, vrednu 60 hiljada maraka. Takođe donacija u opremi  stigla je i za JKP Naisus i JP Pčelica u okviru obog programa.
 • Donacija američke agencije za pomoć USAID Kliničkom centru i Pčelici u vrednosti 85 hiljada dolara. Kliničkom centru pripalo je 50 hiljada dolara za sanaciju i nadgradnju zgrade Ginekološko-akušerske klinike, a 35 hiljada dolara  otišlo je za opremanje vrtića Vilin grad u naselju Čalija.
 • Grad prijatelj: Kolambas, Ohajo