Italija

image_pdfimage_print

2013

 • Grad Niš učestvovao je na Međunarodnom sajmu nekretnina EIRE 2013, koji se održao u Milanu u Italiji, u organizaciji Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije uz podršku Konzulata Republike Srbije u Milanu. Grad Niš iskoristio je priliku da na jednom od vodećih evropskih sajmova iz oblasti investicija i nekretnina predstavi svoje investicione potencijale.
 • U okviru državnog programa obeležavanja jubileja Milanskog edikta, na prepunoj Letnjoj pozorinici niške tvrđave izvedena je opera “Trubadur” Đuzepea Verdija. Domaćin večeri, tokom koje je operu “Trubadur” izveo ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda, sa solistima i pod dirigentskom palicom Vahtanga Mačavarijanija, bila je Ambasada Italije u Srbiji koja je i finansijski pomogla realizaciju ovog koncerta.
 • U okviru državnog programa obeležavanja jubileja Milanskog edikta, na prepunoj Letnjoj pozorinici niške tvrđave izvedena je opera “Trubadur” Đuzepea Verdija. Domaćin večeri, tokom koje je operu “Trubadur” izveo ansambl Narodnog pozorišta iz Beograda, sa solistima i pod dirigentskom palicom Vahtanga Mačavarijanija, bila je Ambasada Italije u Srbiji koja je i finansijski pomogla realizaciju ovog koncerta.

2011

 • 20 najuspešnijih radova studenata Građevinsko – arhitektonskog fakulteta u Nišu pod nazivom Narodno graditeljstvo predstavljeno je u okviru izložbe u Evropskom kutku. Izložba je deo projekta Jačanje kapaciteta grada Niša za ambijentalni i ekoturizam, koji Grad Niš realizuje kao deo projekta Jačanje ekološkog turizma na teritorijama Skadra, Niša, Kraljeva, Nikšića i Peći, u okviru SEENET Programa: Međunarodna mreža za saradnju između Italije i Jugoistočne Evrope. Nosilac projekta je Grad Trento, Regija Trentino, Italija, a lokalni partner na projektu je Turistička organizacija Niša. Studenti Građevinsko – arhitektonskog fakulteta su, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture, pripremili idejna rešenja i replike vrednih objekata, kuća sa ovog prostora, koji će biti iskorišćeni u realizaciji druge faze projekta – izgradnji etno-sela u Sićevu.

2010

 • Gradonačelnik Niša Miloš Simonović i Luka Lijeti, predstavnik italijanske regije Trentino, potpisali su ugovor o realizaciji projekta “Jačanje kapaciteta grada Niša za ambijentalni i ekoturizam”. Projekat je odobren u okviru SEENET programa: međunarodna mreža saradnje između Italije i jugoistočne Evrope, kao deo Programa “Jačanje ekološkog turizma na teritorijama Skadra, Niša, Nikšića i Peći”. Cilj projekta je poboljšanje životnih uslova stanovništva u ruralnom području i zaštita prirodnog bogatstva, kao i unapređenje smeštajnih kapaciteta, uključenje grada Niša u mrežu ambijentalnog i eko turizma, senzibilizacija lokalnog stanovništva, promocija turizma i turističkog potencijala u Nišu. Kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju 11 stambenih objekata i etno restorana sa informacionom recepcijom izradiće Zavod za zaštitu spomenika. Objekti će se nalaziti na zemljištu koje pripada gradu Nišu, a nalazi se u selu Sićevu. Idejne projekte će zajednički raditi stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika i 10 studenata završne godine arhitekture odnosno postdiplomskih studija i to pet iz Niša i pet iz Italije. Ukupna vrednost projekta je 151.141€. Ministarstvo inostranih poslova Republike Italije finansira projekat sa 104.819€, a grad Niš sa 46.322€. Vremenski period realizacije projekta je 36 meseci.
 • Italijanski kulturni centar iz Beograda i predstavnik Narodnog muzeja grada Milana učestvovali su na konferenciji pod nazivom Pravci i modaliteti međunarodne saradnje grada Niša u oblasti kulture. Konferencija je deo projekta “Izrada programske osnove i promocija Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture”. Prvi dan konferencije predstavljao je  finalni korak pred ustanovljenje Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture. Njegova svrha, je  bila da se, nakon prvih internih konsultacija, čuju mišljenja i sugestije važnih partnera izvan grada – predstavnika Ministarstva kulture i Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije, kulturnih atašea ambasada i kulturnih centara u Srbiji, predstavnika donatorske zajednice i domaćih eksperata za oblast kulturne politike. Drugi dan konferencije bi je posvećen prezentacijama i razmeni iskustva na polju istraživanja, zaštite, valorizacije i promocije kulturnog nasleđa Konstantinovih gradova: Trir (Nemačka), Arl (Francuska), Milano (Italija), Izmit (Turska), Karnuntum-Petrpneli (Austrija), Jork (Velika Britanija) i Niš (Srbija).

2009

 • Program SILD (Settlements and Integrated Local Development Programme – SILD) je nastavak Programa stanovanja i trajne integracije izbeglica (SIRP). SILD program se realizuje na regionalnom nivou u partnerstvu sa Italijanskom vladom i osim Srbije fokusiraće se na Albaniju i Bosnu i Hercegovinu.  Fond  programa iznosi 7 miliona evra, od kojih je 3,8 miliona dodeljeno Srbiji.  SILD ima za cilj da doprinese održivim i inkluzivnim gradovima pružanjem podrške integralnom urbanom razvoju, s posebnim naglaskom na devastirana susedstva, u skladu sa zadatkom 11 Milenijumskog cilja razvoja 7 vezanim za adekvatno stanovanje i unapređivanje uslova u siromašnim delovima grada, i kroz usklađivanje sa standardima i praksom Evropske unije. SILD je usklađen sa nacionalnim strategijama održivog razvoja i okvirom politike socijalne inkluzije. SILD će imati ulogu katalizatora za izvore kapitalnih investicija koje obezbeđuju finansijske institucije Evropske unije kao što je Banka za razvoj Saveta Evrope (CEB), Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) i drugi.   SILD-a ima za cilj da identifikuje integralan pristup koji kombinuje socijalno stanovanje i integralni urbani razvoj u okviru perspektive socijalne inkluzije. U Srbiji će se Program sprovoditi u partnerstvu sa 11 gradova/opština (Bor, Čačak, Kragujevac, Kraljevo, Leskovac, Niš, Novi Sad, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje)i uz značajno učešće i u koordinaciji Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Kabineta potpredsednika za evropske integracije. Takođe će biti sprovođen u partnerstvu sa relevantnim nadležnim ministarstvima u koja spada Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, nekadašnji partner SIRP Programa, i drugim nacionalnim institucijama kao što je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).
 • U okviru SIRP Adendum  programa, Grad Niš i UN Habitat potpisali su sporazum o realizaciji inicijalne faze projekta implementacije Strategije razvoja grada Niša. Od  decembra 2008. godine  do maja 2009. godine,  Radni tim, koji su činili lokalni konsultanti i predstavnici lokalne administracije, uz tehničku podršku UN‐HABITAT‐a,formulisao je reviziju Strategije razvoja Grada Niša i Operativni program za vremenski period od 2009 – 2011. Operativni program predstavlja pregled konkretnih aktivnosti i projekata sa finansijskom konstrukcijom za njihovo sprovođenje. Zasnovan na Strategiji razvoja Grada Niša i nacionalnim strateškim dokumentima,usklađenim sa evropskim razvojnim dokumentima. Operativni program biće usmeren na realizaciju politika razvoja.
 • Gradska stambena agencija  Niš i UN Habitat potpisali su sporazum o saradnji na projektu –  Inicijalni koraci u procesu relociranja romskog naselja u Nišu –  koji se odnosi na razradu urbanističkog i arhitektonskog projekta novog naselja i pripremu projekta implementacije samenj relokacije.
 • U Nišu je održana Nacionalna konferencija pod nazivom Organizovani kriminal – Dosije Srbija u organizaciji NVO Protekta i Grada Niša. Nacionalna konferencija deo je Evropske građanske kampanje protiv organizovanog kriminala. FLARE mreža, prva Evropska mreža za borbu protiv organizovanog kriminala napravljena od strane nevladinih organizacija, kojoj se priključila i NVO Protekta, započela je međunarodnu kampanju za građansku borbu protiv organizovanog kriminala 21 marta u Napoliju, Italija, na velikom anti-mafija skupu, koji se organizuje 14-te godine po redu, u znak sećanja na žrtve organizovanog kriminala. Na ovom skupu je uzelo učešće preko 100.000 ljudi, a Srbiju su na skupu predstavljali NVO PROTEKTA Niš i NVO Generator Vranje. U okviru ove kampanje organizuju se 33 različita događaja koje će realizovati nevladine organizacije, članice FLARE mreže, u 28 zemalja Evrope i Bliskog Istoka. Organizovanju kampanje u cilju borbe protiv organizovanog kriminala priključio se i Grad Niš. Kampanja ima tri osnovna cilja: da utiče na Evropski parlament da 21. mart proglasi Međunarodnim danom sećanja na žrtve organizovanog kriminala, da utiče na Evropski parlament i Nacionalne i lokalne institucije da podrže građansko društvo i nevladine organizacije u borbi protiv organizovanog kriminala,da utiče na Evropsku komisiju, Savet Evrope i Nacionalne institucije zemalja Evrope da se na nivou Evrope uvedu pravne norme i propisi koji regulišu pitanje socijalnog korišćenja imovine stečene krivičnim delima. O borbi protiv organizovanog kriminala i iskustvima iz Italije govorili su Michele Curto, predsednik FLARE mreže, Antonio Maruccia, specijalni komesar za konfiskovanje imovine od organizovanog kriminala u Vladi Italije, Stefano Fumarulo, predstavnika Barija, Michele Curto, predstavnik Organizacije “Libera”.

2006

 • U saradnji sa italijanskom nevladinom organizacijom UCODEP i Nacionalnom službom zapošljavanja, Regionalnom privrednom komorom i Agencijom za razvoj okruga Empoli Valdelsa u Italiji a u okviru programa SEENET italijanskog Ministarstva inostranih poslova regije Toskana, u zgradi Gradske uprave u Nišu, otvoren je Informativno-komunikacioni centar za razvoj preduzetništva.
 • Otvoren je telefonski info-centar (Help Desk). Za  sve potrebne informacije iz javno komunalnih preduzeća Mediana i Naisus.  Ovaj servis je realizovan u okviru projekta Unapređenje kvaliteta usluga u javnom sektoru grada Niša.  Učesnici u projektu su Grad Niš, italijanska NVO UCODEP, JKP Naissus, JKP Mediana, a projekat su finansirali Ministarstvo inostranih poslova Republike Italije i Regija Toskana, a u okviru programa SEENET. Vrednost projekta je 39.970 evra.

2005

 • SIRP – Program stanovanja i trajne integracije izbeglica u Srbiji  – imao je za cilj da razvije održiva rešenja za probleme stanovanja i integraciju za izbeglice sa niskim primanjima i druga ugrožena domaćinstva i da izgradi kapacitete na opštinskom i republičkom nivou radi ponovne primene i nadgradnje. Vlada Italije finansirala je program koji je sprovodio UN-HABITAT.  Program je sedam odabranih opština/gradova: Opštini Čačak, Gradu Kragujevcu, Opštini Kraljevo, Gradu Nišu, Opštini Pančevo, Opštini Stara Pazova i Opštini Valjevo.
 • Marta 2005. Godine potpisan je Memorandum o razumevanju između UN Habitata i Grada Niša za izgradnju 78 novih stambenih jedinica za porodice izbeglica i socijalno ugroženih lica kao prva faza realizacije investicija od 1.019.200 evra, , koji predstavnjaju donaciju vlade Italije.Izgradnja stanova u naselju Pasi Poljana započeta je juna 2006. Godine. Gradovi i opštine, učesnici programa, među kojima je i grad Niš,  preuzeli su obavezu da obezbede građevinsko zemljište i komunalnu infrastrukturu.  Novembra 2008. godine uručeni su ključevi stanova u paci Poljani za 60 izbegličkih i 15 socijalno ugoženih porodica iz Niša.
 • Gradska stambena agencija Niš osnovana je 2003. godine tokom pripremne faze SIRP programa, kao pravni sledbenik Fonda solidarne stambene izgradnje grada Niša, a radi ostvarivanja lokalne stambene politike, upravljanja i održavanja javnog, rentalnog i socijalnog stambenog fonda. UN Habitat i GSN Niš radili su zajedno na pripremi Stambene strategije Grada Niša koja je usvojena 2006. godine i predstavlja osnovni instrument za planiranje, budžetiranje i sprovođenje stambenih politika grada Niša .
 • Oktobra 2006, Skupština Grada usvojila je Odluku o pristupanju izradi strategije razvoja Grada Niša. Grad Niš je osnovao Savet za razvoj, telo koje  je upravljalo projektom a kojim je predsedavao predsednik Skupštine Grada Niša a sastojalo se od 19 1 članova Skupštine, uključujući predstavnike svih političkih partija, pet gradskih opština i lokalnih NVO-a. Imenovana je i Radna grupa, od 21 člana,  sastavljena od predstavnika kabineta gradonačelnika, gradske uprave i javnih preduzeća, privredne komore, finansijskog i bankarskog sektora, NVO-a, medija i državnih službi. Izabrano je osam lokalnih konsultanata za rad na strategiji: sociolozi, ekonomisti, urbanisti i stručnjaci za zaštitu životne sredine sa Univerziteta u Nišu i iz Zavoda za urbanizam Grada Niša.
  UN-HABITAT Program ljudskih naselja Ujedinjenih nacija ERVET, specijalizovana agenciji za razvoj iz regije Emilija Romanja u Italiji,  obezbedili su  tehničku pomoć Gradu Nišu u procesu izrade Strategije razvoja. Decembra 2007. godine Skupština Grada Niša usvojila je Strategiju razvoja.
 • Potpisan je sporazum o saradnji između UN Habitata i Grada Niša na pilot projekta razvoja i unapređenja opštinskog teritorijalnog informacionog sistema,  TIS kao podrška razvoju ruralnih oblasti – Lična karta sela. UN Habitat je obezbedio informatičku opremu, softver i obuku u vrednosti od 15.000 evra.
 •  Početak organizovanog sakupljanja i transport komunalnog otpada iz naseljenih mesta Sićevo i Prosek – donacija NVO “COOPI” Italija

2001

 • U okviru programa UNOPS-a (United Nations Office for Project Services – Kancelarije Ujedinjenih nacija za usluge pri izvođenju projekata) koji se zove ”Grad gradu”, Niš je započeo pregovore o mogućoj saradnji sa italijanskim okrugom Empoli.  Saradnja u okviru ovog programa sastoji se u podršci lokalnom ekonomskom razvoju, posebno obraćajući pažnju na promovisanje malih i srednjih preduzeća, i poboljšanje usluga javnih službi, sa posebnim akcentom na očuvanju životne sredine koje ima za cilj zaštitu zdravlja ljudi.

2000

 • COOPI je otpočeo sa svojim aktivnostima u Srbiji krajem marta 2000. godine. Sedište je osnovano u Nišu, a u junu iste godine otvoreno je predstavništvo u Beogradu. U Nišu su urađena dva mikroprojekta koja su obuhvatala distribuciju kontejnera za odlaganje smeća u gradu Nišu i ugradnju pumpe za prečišćavanje vode na Oblačinskom jezeru (Merošina). Iste godine započet je projekat distribucije sredstava i građevinskog materijala za adaptaciju privatnog smeštaja raseljenih lica, izbeglica i socijalnih slučajeva u Nišu, sa ukupno 100 intervencija. Sredstva za ovaj projekat su dobijena od UNDP-a (Razvojni Program Ujedinjenih Nacija), u okviru programa Humanitarna pomoć opštinama.