Irska

image_pdfimage_print

2019.

 

  • Grad Niš prihvatio je učešće u projektu „TOMORROW“ koji se realizuje u okviru partnerstva koje predvodi asocijacija Energy Cities, a fininsira ga Evropska unija u okviru HORIZON 2020 programa (H2020 okvir LC-SC3-EE-16-2018-2019 -2020, Pružanje podrške javnim organima u implementaciji Energetske Unije), dok je Ugovaračko telo Evropska Komisija. Opšti cilj projekta „TOMORROW“ je osnaživanje lokalnih vlasti da predvode tranziciju ka gradovima sa niskim emisijama gasova staklene bašte, koji su otporniji na klimatske promene i uopšte i prijatniji za život građana, i to sprovode angažovanjem građana i zainteresovanih strana u razvoju „Mapa puta energetske tranzicije do 2050. godine“. Specifični ciljevi projekta su: razvoj lokalnih „Mapa puta energetske tranzicije do 2050. godine“ za pilot gradove, kao ambicioznih i efikasnih alata za pokretanje procesa dekarbonizacije i održivosti i započinjanje njihovog sprovođenja; razvoj procesa inovativnog angažovanja za razvoj mapa puta u pilot gradovima i nastavak podsticanja angažovanja većeg broja zainteresovanih strana i građana; promovisanje mapa puta među gradovima EU-a kao novog, efikasnog i kolaborativnog pristupa upravljanja kako bi gradovi postali pogodniji za život; obučavanje javnih službenika za razvijanje uloge lidera u tranziciji i unapređenja svojih kapaciteta za uključivanje građana, posebno putem direktne razmene iskustava (peer to peer); izrada preporuka u cilju poboljšanja pravnog, finansijskog i društveno-ekonomskog okruženja na nivou EU i na nacionalnom nivou. Nosilac i realizator projekta je asocijacija Energy Cities, naučni partner na projektu je Holandski istraživački institut za tranziciju – DRIFT, a partneri su – gradovi Brest (Francuska), Dablin (Irska), Brašov (Rumunija), Valensija (Španija), Mukron (Belgija) i Niš (Srbija). Vreme realizacije projekta je 36 meseci. Ukupna vrednost projekta je 1.499.767,50 evra, a projekat se u potpunosti finansira sredstvima Evropske Unije. Vrednost projekta za Grad Niš je 79.198,75 evra.

2017.

Prolaskom aviona kroz vodenu zavesu svečano je uspostavljena nova avio linija irske kompanije Ryanair za Stokholm. Putnici će do Stokholma i nazad moći da lete utorkom i subotom.

2016.

Tokom 2016. godine u saradnji Grada Niša, Aerodroma Konstantin Veliki i irske niskotarifne kompanije Ryananir uspostavljeni su letovi sa niškog aerodroma ka sledećim destinacijama:

  • Milano Bergamo
  • Bratislava
  • Dizeldorf
  • Berlin