Francuska

image_pdfimage_print

DECENTRALIZOVANA SARADNJA SA FRANCUSKOM U 2019. GODINI

Saradnja sa Školom za profesorat i obrazovanje iz Bordoa (ESPE) – Praktična stažiranja master studenata ESPE u gimnaziji „Svetozar Marković“ u Nišu koja su se sastojala u desetodnevnom boravku i radu 3 master studenta sa učenicima bilingvalne nastave na francuskom jeziku. Više detalja u ovom članku.

Poseta predstavnika Saveta departmana Žironde, predstavnika njihove vatrogasne brigade i škole Šan Delme iz mesta Pelgri u periodu 14-18. januar predstavlja drugu aktivnost projekta decentralizovane saradnje koji je podržan od strane francuskog Ministarstva za spoljne poslove, a koji za cilj ima jačanje dobrovoljnog vatrogastva u Nišu i regionu. Projekat se sastoji od razmene profesionalaca u cilju usavršavanja programa obuke za učenike. Više detalja o poseti koja je uključivala donaciju u obliku vatrogasne opreme u vrednosti od 2.000 evra za Pravno-poslovnu školu u Nišu možete naći u sledećim izveštajima: izveštaj 1 i izveštaj 2.

Savet departmana Žironde je je donirao knjige i udžbenike u vrednosti od 1.000 evra Specijalnoj školi „Bubanj“ u cilju unapređenja nastave i znanja francuskog jezika u toj ustanovi. Ova donacija predstavlja samo uvod u širu saradnju koja se želi uspostaviti sa ovom školom u cilju razmene znanja i iskustava u podršci i efikasnom uključivanju dece u zajednicu i njihov samostalni život u istoj.

Trogodišnji projekat decentralizovane saradnje između grada Arla, Saveta departmana Žironde i Grada Niša koji podržava francusko Ministarstvo za Evropu i spoljne poslove na temu upravljanja i unapređenja graditeljskog i prirodnog nasleđa Niša putem prenosa znanja i dobre arležanske i žirondinske prakse završen je ove godine. U okviru studijske posete žirondinskog stručnjaka, Romena Bertrana, zamenika direktora Turističke ogranizacije Žironde, održane su dve radionice – 1) Razvoj vinske rute Niša i regiona i 2) Vrednovanje Tvrđave i okoline Niša putem privatnog stanovanja. Zadnja aktivnost projekta bila je evaluaciona poseta koja je, osim provere postizanja planiranih ciljeva projekta, bila posvećena sagledavanju nivoa razumevanje alata za planiranje i posredovanje razvijenih tokom projekta, što je pokazano tokom sastanka sa službama Grada Niša tokom kojeg su predstavljeni rezultati projekta i preporuke za jačanje Sekretarijata za kulturu i informisanje Gradske uprave u ulozi koordinatora buduće baštinske politike Grada Niša.

 • Grad Niš prihvatio je učešće u projektu „TOMORROW“ koji se realizuje u okviru partnerstva koje predvodi asocijacija Energy Cities, a fininsira ga Evropska unija u okviru HORIZON 2020 programa (H2020 okvir LC-SC3-EE-16-2018-2019 -2020, Pružanje podrške javnim organima u implementaciji Energetske Unije), dok je Ugovaračko telo Evropska Komisija. Opšti cilj projekta „TOMORROW“ je osnaživanje lokalnih vlasti da predvode tranziciju ka gradovima sa niskim emisijama gasova staklene bašte, koji su otporniji na klimatske promene i uopšte i prijatniji za život građana, i to sprovode angažovanjem građana i zainteresovanih strana u razvoju „Mapa puta energetske tranzicije do 2050. godine“. Specifični ciljevi projekta su:  razvoj lokalnih „Mapa puta energetske tranzicije do 2050. godine“ za pilot gradove, kao ambicioznih i efikasnih alata za pokretanje procesa dekarbonizacije i održivosti i započinjanje njihovog sprovođenja; razvoj procesa inovativnog angažovanja za razvoj mapa puta u pilot gradovima i nastavak podsticanja angažovanja većeg broja zainteresovanih strana i građana; promovisanje mapa puta među gradovima EU-a kao novog, efikasnog i kolaborativnog pristupa upravljanja kako bi gradovi postali pogodniji za život; obučavanje javnih službenika za razvijanje uloge lidera u tranziciji i unapređenja svojih kapaciteta za uključivanje građana, posebno putem direktne razmene iskustava (peer to peer); izrada preporuka u cilju poboljšanja pravnog, finansijskog i društveno-ekonomskog okruženja na nivou EU i na nacionalnom nivou. Nosilac i realizator projekta je asocijacija Energy Cities, naučni partner na projektu je Holandski istraživački institut za tranziciju – DRIFT, a partneri su – gradovi Brest (Francuska), Dablin (Irska), Brašov (Rumunija), Valensija (Španija), Mukron (Belgija) i Niš (Srbija). Vreme realizacije projekta je 36 meseci. Ukupna vrednost projekta je 1.499.767,50 evra, a projekat se u potpunosti finansira sredstvima Evropske Unije. Vrednost projekta za Grad Niš je 79.198,75 evra.

DECENTRALIZOVANA SARADNJA SA FRANCUSKOM U 2018. GODINI

Na poziv predsednika Saveta departmana Žironde, gospodina Žan-Lika Gleza, Grad Niš je posetio taj francuski departman u periodu od 16. do 20. maja 2018. godine. Delegaciju Grada, koju je predvodio prof. dr Nebojša Ranđelović pomoćnik gradonačelnika za visoko obrazovanje i saradnju sa akademskom zajednicom, sačinjavali su Nebojša Stevanović, sekretar Sekretarijata za kulturu i informisanje i Saša Miljković, počasni konzul Republike Francuske u Nišu. Tema posete francuskim partnerima bila je razmatranje niza projekata u toka poput opštine Monsegira i njenog koleža „Eleonor de Provans“ sa kojima se realizuje saradnju u oblasti džez muzike, koleža „Alfred Mogen“ u Gradinjanu gde se održao tronedeljni boravak i rad niškog strip umetnika Tonija Radeva,  na temu ljudskih prava i održive zajednice i Evropske kuće u Bordou koja je partner sa niškim organizacijama KOM018 u razmeni volonterskih boravaka mladih Nišlija i Žirondinaca, i planiranje novih između Žironde i Niša poput Instituta Ozonijus na temu realizacije zajedničkih arheoloških istraživanja na području Gradskog polja i prostora za kreativnu ekonomiju Darvin koji će biti domaćin četvorodnevnoj studijskoj poseti predstavnika niškog kovorking prostora Deli.

Projekat na temu promovisanja strip umetnosti među omladinom Žironde i Niša realizovan  je tronedeljnom umetničkom rezidencijom niškog strip autora Tonija Radeva u Žirondi u januaru ove godine i njegovim pedagoškim radom sa decom koleža „Alfred Mogen“ iz Gradinjana, odnosno iz OŠ „Ivo Andrić“ u Nišu u potonjem periodu na senzibilizaciji strip umetnosti i razvoju francusko-srpskog strip izdanja na temu osnovnih vrednosti ljudskih prava i održivog razvoja zajednice sačinjenog od niza priča dece na konkretnim temama, a koje su pretočene u dvojezično francusko-srpsko strip izdanje.

U periodu 19–23. novembar 2018. godine realizovana je studijska poseta predstavnika Pravno-poslovne iz Niša u Žirondi i Pelgriju što predstavlja prvu aktivnost u okviru projekta podržanog od strane francuskog Ministarstva za spoljne poslove na temu razvoju volonterstva među mladim vatrogascima-spasiocima u Nišu i regionu. Poseta je uključivala posetu profesionalnim vatrogasnim jedinicama u Bordou i Pelgriju, a u ovom drugom mestu i uspostavljanje saradnje sa tamošnjim koležom koji ima poseban obrazovno-stručni program za učenike koji se opredeljuju za poziv vatrogasca-spasioca, a u cilju osavremenjavanja nastavnog plana i programa smera za vatrogasce u Pravno-poslovnoj školi u Nišu.

Posetom predstavnika Velikog Daksa Niškoj Banji u periodu 12-15. jun 2018. godine nastavljena je saradnje između ove dve lokalne zajednice na temu razvoja turističke i banjske ponude Niške Banje. U okviru francuske delegacije je bio stručnjak za razvoj banjskih lokaliteta sa konkretnim i finansijskim izvodljivim predlozima za poboljšanje slike i percepcije Niške Banje.

 

Projekat trogodišnje saradnje gradova Niš i Arl i departmana Žironde podržan sredstvima francuskog Ministarstva za Evropu i spoljne poslove nastavljen je organizovanjem 2 radionice arležanskih stručnjaka, u periodima 4-8. jun i 24-28. septembar 2018. godine, sa službenicima i zaposlenima iz Sekretarijata za kulturu Grada Niš, Turističke organizacije Niš i Narodnom muzeja Niš. Teme razmotrene tokom tih radionica bile su upravljanje spomenicima kulture, razvoj lokalnog akcionog plana, ulog oznake Svetske baštine u razvoju lokalne zajednice i uticaj kulture i kulturnog nasleđa na lokalni ekonomski razvoj.

 

 DECENTRALIZOVANA SARADNJA SA FRANCUSKOM  2012. – 2018.

Saradnja između Grada Niša i oblasti Žironda u Francuskoj započeta je u oktobru 2012. godine na inicijativu Ambasade Francuske u Srbiji zajedničkom dogovorom da se ista posveti mladima, kulturi i održivom lokalnom razvoju. Ovakav dogovor je doveo do konkretnih projekata saradnje čiji su akteri iz oblasti obrazovanja, kulture, lokalne samouprave i civilnog društva.

Prvi projekat, u tom smislu, uključio je žirondinski kolež „Marselen Bertelo“ iz Begla i OŠ “Kralj Petar Prvi” na zajedničkoj adaptaciji i dvojezičnom izvođenju književnog dela “Mali princ” koje je izvedeno pred prepunom salom Narodnog pozorišta u Nišu 21. marta 2014. godine.

Ostvarena je i saradnja koleža „Eleonor d Provans“ iz Monsegira sa Muzičkom školom iz Niša i vidu razmene učenika i zajedničkom izvođenju dela džez muzike u Žirondi i Nišu. Koncert u Nišu je izveden u punoj sali Simfonijskog orkestra 20. marta 2014. godine.

Nastavak te saradnje je bio u vidu studijskog boravka mladog džez muzičara Vladimira Jelenkovića u Monsegiru i Bordou tokom proleća 2017. godine i učešća 5 učenika i 1 profesora koleža „Eleonor d Provans“ na festival Nišvil 2017. godine. Naredna aktivnost biće nastup srpsko-francuskog big benda mladih džez muzičara iz Monsegira i Niša (30 mladih) kao prvi nastup na predstojećem festivalu Nišvil u 2018. godini.

Žirondinski pisac, reditelj, muzičar, glumac i vođa umetničkog udruženja Dromosfera, Đani Gregori Forne bio je učesnik Sićevačke književne kolonije 2013. godine, a u oktobru 2014. boravio je mesec dana u Nišu u okviru spisateljske rezidencije podržane od strane GO Pantelej. Iz te rezidencije je nastalo delao Hodači, na francuskom i srpskom jeziku, u izdanju SKC Niš. Knjiga je, u saradnji žirondinskog udruženja Dromosfere i Akademskog pozorišta SKC Niš, dramatizovana u istoimeno pozorišno delo koji je izvedeno tokom 2015. godine premijerno u Nišu (u okviru festivala Urban fest), a potom u Novom Sadu i Beogradu (u okviru manifestacije Bitef polifonija), da bi naredne godine išla na jednomesečnu turneju u Francuskoj (Pariz, Bordo, Lormon, Limož i Beržerak).

Sledeća aktivnosti Đanija Gregorija Fornea jeste produkcija zvučnog ili radiofonskog dvojezičnog dela, srpsko-francuskog, po naslovom „Blago tebi“ za koje je autor angažovao studente Departmana za francuski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu da čitaju originalni tekst na francuskom, kao i delove prevedene na njihovom maternjem jeziku. Producirano radiofonsko delo bilo je predstavljeno na Svetskim dana poezije u Kulturnom centru Beograd i tokom Francuskih dana u Srbiji u martu 2017. godine.

Saradnja sa Žirondom uključivala je i omladinu i organizacije civilnog društva što je ostvareno razvijanjem i održavanjem plodotvorne saradnje između niških udruženja Proaktiv, KOM 018 i Kobra sa žirondinskim organizacijama Boje sveta i Evropska kuća Bordo. Ista je omogućila jednomesečne boravke za dvoje Nišlija u Bordou i četvoro Žirondinaca u Nišu, uz aktivno učešće niške Kancelarije za mlade. Uz podršku Erazmus programa u toku je novi talas razmena i boravaka mladih Nišlija (1 osoba na 8 meseci) u Bordou i Žirondinaca (4 osobe po 2 meseca) u Nišu.

Aktivnost godišnje donacije, svaka u vrednosti od 2.000 EUR, u vidu knjiga i udžbenika francuskog jezika koje su predate OŠ „Kralj Petar I“ (2014. i 2015. godine), OŠ „Ivo Andrić“ (2016. godine) nastavila se i sa OŠ „Ivan Goran Kovačić“ u 2017. godini.

GO Niška Banja je u septembru mesecu bila domaćin dvonedeljne umetničke rezidencije žirondinskog slikara i pisca Filipa-Anrija Ledrija, u okviru koje je organizovana izložba njegovih dela u Oficirskom domu, susret i razgovor sa mladima u EU info kutku čime se nastavila praksa negovanja kulturne saradnje Niša i departmana Žironde.

U okviru projekta vrednosti 39.500 EUR sufinansiranog od strane francuskog MSP, Savet Departmana Žironde, Grad Niš (Uprava za poljoprivredu, ruralni razvoj i zaštitu životne sredine) i zemljoradnička zadruga „Oblačinska višnja“ radili su tokom 2015. i 2016. godine na transferu znanja i dobre prakse u razvijanju organske proizvodnje višanja u cilju izvoza istih za poznate kupce u Žirondi.

Na osnovu tako stečenog iskustva, Departman Žironde i Grad Niš su, u dogovoru sa Gradom Arlom, povezali ovu aktivnost sa težnjom kulturno-istorijskog nasleđa i zajedno uspeli da dobiju sufinansiranje francuskog MSP trogodišnjeg projekta u vrednosti 39.500 EUR naslovljen „JAČANJE JAVNIH SLUŽBI U NIŠU (SRBIJA) ZA RAZVOJ ZASNOVAN NA VALORIZACIJI ISTORIJSKOG I TERITORIJALNOG NASLEĐA“ a čiji je cilj da se osnaže službe Uprave za kulturu Grada Niša, Turističke organizacije Niš i Narodnog muzeja u upravljanju poverenim sredstvima, radu sa različitim ciljnim grupama i razvoju nove turističke ponude zasnovane na graditeljskoj baštini i povezivanje istih tih aktivnosti sa vrednovanjem prirodnih i lokalnih poljoprivrednih potencijala, što će biti predmet obučavanja osoblja u Upravi za poljoprivredu i razvoj sela i Turističke organizacije Niš kroz definisanje novih turističkih proizvoda u toj oblasti kako bi se uspostavila veza sa bogatom ponudom istorijske baštine Grada Niša.

Pored saradnje tekuće saradnje naših visokoškolskih ustanova sa Žirondinskim univerzitetskim partnerima (Erazmus projekti departmana za francuski jezik i književnost i istorije Filozofskog fakulteta), u pripremi je saradnja sa Institutom za istraživanje Antike i Srednjeg veka Ozonijus iz Bordoa sa Fondacijom Naisus, telom nedavno osnovanim od strane Grada Niša, SANU, Arheološkog instituta i Balkanološkog instituta SANU, u cilju arheoloških istraživanja, prezentacije i valorizacije antičkog kulturnog nasleđa Grada Niša, sa posebnim naglaskom na područje Gradskog polja.

Saradnja koja je toku između žirondinskog Arhiva i Narodnog muzeja omogućila je trodnevni studijski boravak predstavnika Narodnog muzeja u Nišu tokom 2016. godine, odnosno razmenu istraživača arhivske građe u Bordou i Nišu na temu stradanja jugoslovenskih zatočenika tokom Drugog svetskog rata u logoru Merinjak-Bodezer, odnosno Francuza u Logoru Crveni Krst koja će rezultirati u zajedničkog izložbi i dvojezičnoj publikaciji.

Nastavak te saradnje je uključio rad sa školskom decom u Žirondi (kolež „Alfred Mogen“ iz Gradinjana) i Nišu (OŠ „Ivo Andrić“) na razvijanju sećanja na stradanja u pomenutim logorima. Rezultat tog rada jeste zajednička izložba tih škola koja je bila predstavljena u Bordou u aprilu 2017. godine, a u Nišu je održana 15. novembra u Oficirskom domu.

Sledeća faza ovog projekta biće pisanje dela „Francuski poljubac“ autora Nebojše Ozimića i njegova adaptacija u dvojezični pozorišni komad, od strane niškog glumca i reditelja Aleksandra Mihailovića, a u produkciji NKC i žirondinskog udruženja Dromosfera čija premijera će biti održana Nišu u proleće 2018. godine, a francuskog izdanje u jesen iste godine.

Naredni projekat koji je u toku započeo je tronedeljnom umetničkom rezidencijom niškog strip autora Tonija Radeva u Žirondi u januaru ove godine i njegovim pedagoškim radom sa decom koleža „Alfred Mogen“ iz Gradinjana i OŠ „Ivo Andrić“ na senzibilizaciji strip umetnosti i razvoju francusko-srpskog strip izdanja na temu osnovnih vrednosti ljudskih prava sačinjenog od rezultata radionica sa žirondinskom i niškom školskom decom, a koje će biti predstavljeno u produkciji NKC na narednom izdanju Nifest-a u 2018. godini.

 

2015.

 • Grad Niš i Francuski institut u Srbiji potpisali su Sporazum o daljoj saradnji u oblasti kulture. Francuski institut u Srbiji ogranak u Nišu važi za referentnog partnera u kulturi u službi partnerstva između Južne Srbije i francuskih kulturnih poslenika. Ovim sporazumom definiše se zajednički okvir delovanja Grada Niša i Francuskog instituta, tačnije njegovog ogranka u gradu.

2014.

 • U organizaciji Ambasade Francuske u Srbiji i Uprave za poljoprivredu i razvoj sela Grada Niša održan je seminar „Politika ruralnog razvoja: sredstvo ekonomskog razvoja u službi lokalnih zajednica”. Predstavnici jedinica lokalnih samouprava i institucija podrške ruralnom razvoju sa teritorije Nišavskog, Pirotskog, Topličkog, Pčinjskog i Jablančkog okruga imali su priliku da se upooznaju sa mogućnostima i izazovima u korišćenju predpristupnih fondova namenjenih ruralnom razvoju i razmene primere dobre prakse sa francuskim kolegama.
 • Saradnja između Grada Niša i oblasti Žirond u Francuskoj započeta je u oktobru 2012. godine nakon posete šefa Sektora za međunarodnu saradnju i odnose pri Generalnom savetu Žironda, g-dina Filipa-Anri Ledria, a na iniicijativu Ambasade Francuske u Srbiji. Tada je dogovoreno da se započne saradnja koja će biti posvećena mladima, kulturi i zaštiti životne sredine. Ovakav dogovor je doveo do konkretnih projekata saradnje čiji su akteri iz oblasti obrazovanja, kulture i civilnog društva. Neki od projekata uključuju školske aktivnosti dece iz Žironda sa OŠ Kralj Petar na zajedničkoj adaptaciji književnog dela Mali princ. Ostvarena je i saradnja sa Muzičkom školom iz Niša na adaptaciji i zajedničkom izvođenju dela klasične i džez muzike. Francuski pisac, reditelj, muzičar i glumac Đani Gregori Forne sarađuje sa akademskim pozorištem SKC Niš u pisanju i reziranju pozorišne predstave posvećene mladima u Nišu.

2013.

 • Predstavnici Grada Arla, g-din Kristijan Murizar, pomoćnik gradonačelnika za turizam i kulturno-istorijsko nasleđe boravili su u zvaničnoj poseti Gradu Nišu. Gradovi Arl i Niš održavaju posebne odnose saradnje u oblasti prezentacije istorijske i kulturne baštine u kontekstu lokalnog ekonomskog razvoja. Ova saradnja, inicirana od strane francuske ambasade u Beogradu, dobila je finansijsku podršku od strane francuskog Ministarstva za inostrane i evropske poslove u oblasti jačanja kapaciteta upravljanja kulturno-istorijskom baštinom. Poseta delegacije iz Arla je nastavak decentralizovane saradnje uspostavljene sa Gradom Nišom i Gradskom opštinom Medijana na temu valorizacije i upravljanja kulturno-istorijskim nasleđem. Tokom razgovora bilo je reči o realizaciji druge faze saradnje dva grada koja između ostalog obuhvata zajedničko sastavljanje plana upravljanja za Tvrđavu i pešačku ulicu koji bi bio zvanično predstavljen krajem 2013 ili tokom 2014. godine. Takoće saradnja se odnosi i na predstavljanje francuskog lokalnog administrativnog aparata za upravljanje graditeljskim nasleđem kao i organizovanje susreta studenata Škole arhitekture iz Strazbura sa studentima GAF Niš i seminar sa Školom arhitekture Strazbur i izbor lokacija za primenu metode arhitektura-arheologija definisanu od strane profesora i studenata Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu.

2010.

 • April:
  • Na predlog ambasadora Francuske u Srbiji Žan Fransoa Terala u Nišu boravi delegacija udruženja ”Udruženi gradovi Francuske” (Cités Unies France) koju predvodi njen predsednik Šarl Žoslen. “Udruženi gradovi Francuske ” su organizacija koja okuplja oko 500 lokalnih zajednica u 15 od ukupno 22 francuska regiona, a cilj njihove posete Gradu bilo je istraživanje mogućnosti razvoja decentralizovane saradnje između Francuske i Jugoistočne Evrope u oblasti razvoja sela, turizma, novih tehnologija, kulture i drugih oblasti. Predstavnike ove organizacije u Gradskoj kući primili su gradonačelnik Miloš Simonović, predsednik Gradske opštine Medijana Dragoslav Ćirković i počasni konzul Francuske u Nišu Saša Miljković. Gradonačelnik Simonović ocenio je da je saradnja Grada Niša i republike Francuske veoma bliska i intenzivna u svim oblastima, od kulture i obrazovanja do privrednih aktivnosti. Predsednik Udruženih gradova Francuske Šarl Žoslen istakao je da ova asocijacija sprovodi takozvanu “decentralizovanu saradnju”, odnosno međunarodnu saradnju između lokalnih samouprava Francuske i drugih lokalnih zajednica u svetu.
 • Mart:
  • Dani francuske kulture
  • Počasni konzul Srbije u Francuskoj Rober Liris uručio je pismo nadležnih iz Muzeja prirodnih nauka u Parizu kojim se upućuje inicijativa srpskim antropolozima ali i Narodnom muzeju u Nišu o budućoj saradnji u oblasti arheoloških istraživanja. Počasni konzul Liris  dugi niz godina promovisao je, između ostalog i banjski turizam u Srbiji. On je predložio bližu saradnju Niške Banje i francuskih lečilišta.
  • Održan je prijem u Gradskoj kući za 10 post-diplomaca i dva profesora sa univerziteta Provans Eks Marsej u Francuskoj. Cilj njihovog boravka je upoznavanje grupe studenata sa graditeljskom baštinom Niša, kao i dalji nastavak saradnje Niša i Arla na valorizaciji istorijske baštine grada. Inače, ova grupa studenata ima zadatak da izradi detaljnu studiju vezanu za objekete unutar Tvrđave u Nišu, a sve u cilju iskorišćavanja punih potencijala tih lokaliteta. Istovremeno, njihov zadatak je i da predlože program za poboljšanje fizičkog stanja objekata u Tvrđavi.
 • Februar:
  • Predstavnici Francuskih kulturnih centara iz Beograda i Niša učestvovali su na konferenciji pod nazivom Pravci i modaliteti međunarodne saradnje grada Niša u oblasti kulture. Konferencija je deo projekta “Izrada programske osnove i promocija Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture”. Prvi dan konferencije predstavljao je  finalni korak pred ustanovljenje Kancelarije grada Niša za međunarodnu saradnju u oblasti nauke, obrazovanja i kulture. Njegova svrha, je  bila da se, nakon prvih internih konsultacija, čuju mišljenja i sugestije važnih partnera izvan grada – predstavnika Ministarstva kulture i Ministarstva inostranih poslova Republike Srbije, kulturnih atašea ambasada i kulturnih centara u Srbiji, predstavnika donatorske zajednice i domaćih eksperata za oblast kulturne politike. Drugi dan konferencije bi je posvećen prezentacijama i razmeni iskustva na polju istraživanja, zaštite, valorizacije i promocije kulturnog nasleđa Konstantinovih gradova: Trir (Nemačka), Arl (Francuska), Milano (Italija), Izmit (Turska), Karnuntum-Petrpneli (Austrija), Jork (Velika Britanija) i Niš (Srbija).

2009.

 • Decembar:
  • Otovoren je Mr. Brikolaž. Otvaranjem ovog objekta svoju poslovnu šansu je dobilo je 75 naših sugrađana. Msje Brikolaž Grupa je najveći evropski “uradi sam” lanac hipermarketa kada je reč o broju prodajnih objekata. Posluju posredstvom 705 prodavnica i zapošljavaju oko 11.000 ljudi širom sveta.
  • U Gradskoj kući u Nišu, NJ.E. ambasador Francuske u Srbiji Žan Fransoa Teral uručio je zvaničnu odluku Vlade Republike Francuske i Ministarstva spoljnih poslova Srbije o imenovanju Saše Miljkovića za počasnog konzula Francuske u Nišu. NJ.E. Žan Fransoa Teral izrazio je veliko zadovoljstvo što će Francuska ubuduće imati i zvaničnog predstavnika u Nišu. Ovom prilikom saopšteno je da je u gimnaziji “Svetozar Marković” inicirano formiranje dvojezičnog deljenja koje će nastavu pratiti i na francuskom jeziku. Na taj način, budući studenti koji govore francuski jezik imaće priliku da postanu korisnici stipendija koje dodeljuje Republika Francuska.
 • Oktobar:
  • Grad Niš je pristupio Asocijaciji evropskih gradova kulure (Alliance de Villes Européennes de Culture – AVEC). AVEC je međunarodna mreža 30 kulturno-istorijskih gradova iz 11 zemalja Evrope, kojoj su do sada pristupili gradovi iz Belgije, Bugarske, Hrvatske, Španije, Francuske, Mađarske, Italije, Malte, Portugalije, Rumunije i Srbije. Mreža je formirana 1997. godine sa sedištem u u francuskom gradu Arlu. Centralna kancelarija ove Asocijacije nalazi u Turu u Francuskoj. AVEC danas okuplja gradove i teritorije evropskih zemalja koji imaju bogatu istoriju i kulturno nasleđe, a posvećeni su tome da svoju baštinu upotrebe kao dobru bazu na kojoj treba graditi održive gradove, odnosno kao vektor održivog razvoja.Cilj pristupanja Asocijaciji je usvajanje evropskih standarda kvaliteta u upravljanju kulturnom i istorijskom baštinom grada, kao i upravljanju aktuelnim kulturnim stvaralaštvom i njihovo razvijanje u skladu sa principima održivog razvoja. Zajednički cilj članova Asocijacije je izgradnja evropskih regiona zasnovanih na uvažavanju različitosti i interakciji između kultura. Jedan od najvažnijih ciljeva članova jeste da se lokalno nasleđe učini jednim od glavnih potencijala za ekonomski, društveni i kulturni razvoj gradova i teritorija u duhu Povelje AVEC mreže, koja obavezuje članove da poštuju evropske standarde u upravljanju kulturnom i istorijskom baštinom koji podrazumevaju, između ostalog, zaštitu kulturnih dobara od komercijalne zloupotrebe.Gradonačelnik Niša Miloš Simonović zajedno sa predsednikom GO Medijana Dragoslavom Ćirkovićem učestvovao je po pozivu na godišnjem zasedanju Administrativnog saveta AVEC-a održanog 30.10.2009. g. u Santaremu, Portugal, gde je u prisutvu članova asocijacije održao prezentaciju o Nišu i njegovom kulturno-istorijskom nasleđu.
 • Jun:
  • Gradonačelnik Grada Niša Miloš Simonović, francuski ambasador u Srbiji Žan Fransoa Teral, bugarski ambasador Georgi Dimitrov i predstavnici kompanije Mr.Bricolage Bruno Kantoni i Milen Hristov postavili su na Bulevaru Medijana u Nišu kamen temeljac budućeg hipermarketa Mr.Bricolage. To je prvi srpski hipermarket ovog poznatog trgovinskog lanca po sistemu “uradi sam” u sklopu kojeg će biti sagrađen i logistički centar za koordiniranje aktivnostima te kompanije. Ova investicija, vredna 9 miliona evra, dovesti otvoriće 140 novih radnih mesta, 90 ove i još 50 naredne godine.
 • Mart:
  • U Gradskoj kući u Nišu potpisan je Protokol o saradnji između Grada Niša, Vlade Srbije i francuske kompanije Sažem. Dokument su potpisali gradonačelnik Niša, Miloš Simonović, potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije, Božidar Đelić i predsednik kompanije Sažem, Patrik Sevian.  Internacionalna kompanija Sažem ima godišnji promet od 1,6 milijardi evra i upošljava 6.500 radnika. Iako je trenutno predviđeno da se u Nišu, u pogonu Sažema, uposli 200 radnika, Patrik Sevian izrazio je nadu da bi u narednom periodu u novootvorenoj proizvodnji moglo da se zaposli oko 600. Očekuje se da će prvi proizvodni proces biti započet u narednih nekoliko meseci.

2008.

 • Novembar: 
  • Zahvaljujući ambasadoru Francuske Žan Fransoa Teralu,  Grad Niš prvi put bio je domaćin ambasadorima zemalja članica Evropske Unije, kojom je u tom trenutku predsedavala Francuska. 22 ambasadora zemalja EU u Srbiji i šef Delegacije Evropske komisije Žozep Ljoveras prvi put su u Nišu, u Gradskoj kući, održali svoj redovni sastanak.

2004.

 • Maj:
  • Održan sastanak između gradonačelnika Niša i gradonačelnika Tura.
 • April: 
  • Povodom početka manifestacije Dani francuske kulture, u Skupštini grada je priređen prijem za atašea za kulturu Ambasade Francuske u SCG Denija Gajara i Menadžera Francuskog kulturnog centra u Nišu Než Pruvo.

2003.

 • April:
  • Otvoren je Francuski kulturni centar u Nišu .

2001.

 • Oktobar:
  • Grad Niš dobio je na korišćenje deset autobusa pariske kompanije za gradski prevoz RATP. Na prijemu za ambasadora Gabrijela Kelera, najavljen je dolazak u Niš lektora za francuski jezik, gospođice Severin Bleze, koja će šest meseci raditi sa profesorima francuskog jezika u niškim školama. Ova saradnja će se dalje nastaviti u vidu seminara za profesore francuskog jezika jugoistočne Srbije i koncerta džez muzike, koje će organizovati beogradski Francuski kulturni centar.
 • Septembar:
  • Delegacija Nacionalne skupštine Republike Francuske posetila je Niš i imala sastanak sa sa predstavnicma grada Niša.
  • Elektrodistribucija u Nišu dobila od francuske vlade tri trafoa. Postavljanjem  desetkilovatnih trafo stanica pojačala se lokalna niskonaponska oprema na tri najugroženija područja u gradu. Nove trafo stanice su značajno popravile snabdevanje strujom.
 • April:
  • Povodom obeležavanja godišnjice okončanja srpske golgote na jugu Albanije tokom Prvog svetskog rata, tročlana delegacija boračkih organizacija Francuske  posetila je Niš kao gosti Udruženja ratnika i potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije od 1912. do 1920. godine.
 • Januar:
  • Delegacija iz Francuske na čelu sa Yves Dange, zamenikom gradonačelnika grada Shinon i Suzanne Rousselot, predsednikom Generalnog saveta pokrajine Gornja Rajna posetili su Niš i prilikom ove posete nagoveštena je čvršća saradnja gradova Francuske i Srbije. Ideja Francuske vlade je partnerstvo na jednakim osnovama i direktni kontakti gradova u cilju što čvršće međusobne saradnje i realizovenja određenih projekata.