Masena aktivnost radionuklida

Tabela 2 MASENA AKTIVNOST RADIONUKLIDA U UZORCIMA ZEMLJIŠTA ZA PERIOD PROLEĆE 2017. GODINE

Tabela 1 MASENA AKTIVNOST RADIONUKLIDA U UZORCIMA ZEMLJIŠTA ZA PERIOD PROLEĆE 2017. GODINE
Rezultati merenja radionuklida u uzorcima zemlje period proleće 2017 godine
Raspodela aktivnosti radionuklidaza period proleće 2017. godine Grafikon 01-06
Konačni izveštaj za prolećni period 2017. godine
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 50
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 49
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 48
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 47
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 46
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 45
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 44
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 43
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 42
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 41
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 40
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 39
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 38
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 37
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 36
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 35
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 34
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 33
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 32
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 31
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 30
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 29
Izveštaj o ispitivanju Uzorak 28

Izveštaj o ispitivanju Uzorak 27

Izveštaj o ispitivanju Uzorak 26