Marina Janković

image_pdfimage_print

MARINA JANKOVIĆ

Marina Janković, rođena je 14.02.1970. godine u Nišu.

Po profesiji je diplomirani pravnik, sa položenim pravosudnim ispitom. Radno iskustvo u struci stekla je na poslovima advokatskog i sudijskog pripravnika, advokata, u privatnoj kompaniji.

U organima Grada Niša bila je zaposlena u Sekretarijatu za skupštinske poslove, poslove Gradskog veća i međunarodnu saradnju, u Upravi za građanska stanja i opšte poslove obavljala je poslove radnih mesta: šef Odseka za građanska stanja i šef Odseka za radne odnose. Na dužnosti Sekretara Gradskog veća bila je u mandatu 2008. – 2012. Godine.

Učesnik je u više projekata koji se odnose na reformu državne uprave i lokalne samouprave.

Govori engleski i francuski jezik.