Makedonija

  • Evroregion “EvroBalkan” (triangl Niš-Sofija-Skoplje) obuhvata 15 gradova i opština iz Makedonije.