Kontrolne liste i plan rada komunalne inspekcije gradske opštine Pantelej

image_pdfimage_print

GODIŠNJI PLAN ZA 2018. GODINU – PANTELEJ


KL-BK-1-Odluka o vodovodu i kamalizaciji JP

KL-JP-1-Odluka o parkiralištima

KL-KR 1-Odluka o komunalnom redu- spoljni delovi zgrade

KL-KR 10-Odluka o komunalnom redu-rashladni uređaji, aparati, dečiji automobili…

KL-KR 11-Odluka o komunalnom redu- deponovanje građevinskog materijala, ogrevnog drveta i postavlanje građevinske skele

KL-KR 12-Odluka o komunalnom redu-raskopaavanje površina javne namemen i površina u javnom korišćenju

KL-KR 13-Odluka o komunalnom redu-ugostiteljski objekti

KL-KR 2-Odluka o komunalnom redu-uređaji na spoljnim delovima zgrada

KL-KR 3- Odluka o komunalnom redu-površina oko zgrada i ograde

KL-KR 4- Odluka o komunalnom redu-površina javne namene, površina u javnom korišćenju i ostale površine

KL-KR 5- Odluka o komunalnom redu- prodaja i smeštaj robe, obavljanje delatnosti

KL-KR 6-Odluka o komunalnom redu- kontrola zabrane kretanja, zaustavljanje, parkiranje…

KL-KR 7-Odluka o komunalnom redu- podzemni pešački prolazi,tereni za sport i zabavu, stovarišta, ograde..

KL-KR 8- Odluka o komunalnom redu- uklanjanje snega i leda sa površina javne namene i površina u javnom korišćenju

KL-KR 9-Odluka o komunalnom redu-uslovi i način postavljanjaobjekata i uređaja na površinama javne namene i površ. u javnom ko

KL-OG 1-Odluka o oglašavanju-oglašavanje na otvorenom prostoru

KL-OG 2-Odluka o oglašavanju-oglašavanje na otvorenom prostoru-zabranjene radnje

KL-PI 1-Odluka o pijacama-upravljanje pijacama

KL-PI 2-Odluka o pijacama-obaveze korisnika pijačnog prostora

KL- DU- 1 -Odluka o dimničarskim uslugama-za JP

KL- DU- 2 -Odluka o dimničarskim uslugama-korisnik

JP-1- Odluka o javnim parkiralištima

JP-2- Odluka o javnim parkiralištima

JR-1- Odluka o javnoj rasveti

JR-2- Odluka o javnoj rasveti

JČ-1-Odluka o javnim česmama

VK-2-Odluka o vodovodu i kanalizaciji-korisnik

VK-3-Odluka o vodovodu i kanalizaciji-isključenje

VK-4-Odluka o vodovodu i kanalizaciji-septičke jame

GIS-1- Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

DŽ-1- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-psi i mačke

DŽ-2- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-ptice i golubovi

DŽ-3- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-kopitari i papkari

DŽ-4- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-živina

ZH-1- Odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Niša

IKLJ- 1 Odluka o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javnim površinama na teritoriji Grada Niša- za JP

IKLJ- 2- Odluka o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javnim površinama na teritoriji Grada Niša- za vlasnika

MMO-1-Odluka o manjim montažnim objektima-pokretna tezga

MMO-2-Odluka o manjim montažnim objektima-tenda

MMO-3-Odluka o manjim montažnim objektima- otvorena bašta ugostiteljskog objekta

MMO-4-Odluka o manjim montažnim objektima-zatvorenog tipa bašta ugostiteljskog objekta

MMO-5-Odluka o manjim montažnim objektima-kiosk

NS-1-Odluka o utvrđivanju i označavanju naseljenih mesta

PIZ-1-Odluka o održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

PP-1- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša

PP-2- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša-za vlasnika plovila

PP-3- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša-manifestacije

PP-4- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša-zabrane