Kontrolne liste i plan rada komunalne inspekcije gradske opštine Niška Banja

image_pdfimage_print

GODIŠNJI PLAN ZA 2018. GODINU – NIŠKA BANJA


KL-DU-1-Odluka-o-dimničarskim-uslugama-JP

KL-DU-2-Odluka-o-dimničarskim-ulugama-korisnik

KL-KR-1-Odluka-o-komunalnom-redu-spoljni-delovi-zgrade

KL-KR-10-Odluka-o-komunalnom-redu-rashladni-uređaji-aparati-dečiji-automobili…

KL-KR-11-Odluka-o-komunalnom-redu-deponovanje-građevinskog-materijala-ogrevnog-drveta-i-postavlanje-građevinske-skele

KL-KR-12-Odluka-o-komunalnom-redu-raskopaavanje-površina-javne-namemen-i-površina-u-javnom-korišćenju

KL-KR-13-Odluka-o-komunalnom-redu-ugostiteljski-objekti

KL-KR-2-Odluka-o-komunalnom-redu-uređaji-na-spoljnim-delovima-zgrada

KL-KR-3-Odluka-o-komunalnom-redu-površina-oko-zgrada-i-ograde

KL-KR-4-Odluka-o-komunalnom-redu-površina-javne-namene-površina-u-javnom-korišćenju-i-ostale-površine

KL-KR-5-Odluka-o-komunalnom-redu-prodaja-i-smeštaj-robe-obavljanje-delatnosti

KL-KR-6-Odluka-o-komunalnom-redu-kontrola-zabrane-kretanja-zaustavljanje-parkiranje…

KL-KR-7-Odluka-o-komunalnom-redu-podzemni-pešački-prolazitereni-za-sport-i-zabavu-stovarišta-ograde..

KL-KR-8-Odluka-o-komunalnom-redu-uklanjanje-snega-i-leda-sa-površina-javne-namene-i-površina-u-javnom-korišćenju

KL-OG-1-Odluka-o-oglašavanju-oglašavanje-na-otvorenom-prostoru

KL-OG-2-Odluka-o-oglašavanju-oglašavanje-na-otvorenom-prostoru-zabranjene-radnje

KL-PI-1-Odluka-o-pijacama-upravljanje-pijacama

KL-PI-2-Odluka-o-pijacama-obaveze-korisnika-pijačnog-prostora

KL-PIZ-3-Odluka-o-održavanju-parkova-zelenih-i-rekreacionih-površina

KL-VK-1-Odluka-o-vodovodu-i-kanalizaciji-JP

KL-DŽ-1-Odluka-o-uslovima-za-držanje-domaćih-životinja-psi-i-mačke

KL-DŽ-2-Odluka-o-uslovima-za-držanje-domaćih-životinja-ptice-i-golubovi

KL-DŽ-3-Odluka-o-uslovima-za-držanje-domaćih-životinja-kopitari-papkari

KL-DŽ-4-Odluka-o-uslovima-za-držanje-domaćih-životinja-živina

KL-GIS-1-Odluka-o-uređivanju-i-održavanju-groblja-i-sahranjivanju-JP

KL-IKLJ-1-Odluka-o-mestima-i-načinu-izvođenja-kućnih-ljubimaca-na-javnim-površinama-na-teritoriji-Grada-Niša-JP

KL-IKLJ-2-Odluka-o-mestima-i-načinu-izvođenja-kućnih-ljubimaca-na-javnim-površinama-na-teritoriji-Grada-Niša-za-vlasnika

KL-JP-1-Odluka-o-javnim-parkiralištima

KL-JP-2-Odluka-o-javnim-parkiralištima

KL-JR-1-Odluka-o-javnoj-rasveti

KL-JR-2-Odluka-o-javnoj-rasveti

KL-JČ-1-Odluka-o-javnim-česmama

KL-MMO-1-Odluka-o-manjim-montažnim-objektima-pokretna-tezga

KL-NS-1-Odluka-o-utvrđivanju-i-označavanju-naseljenih-mesta

KL-PIZ-1-Odluka-o-održavanju-parkova-zelenih-i-rekreacionih-površina

KL-PIZ-2-Odluka-o-održavanju-parkova-zelenih-i-rekreacionih-površina

Kl-PP-1-Odluka-o-postavljanju-plovila-na-delu-obale-i-vodnog-prostora-na-teritoriji-Grada-Niša

KL-PP-2-Odluka-o-postavljanju-plovila-na-delu-obale-i-vodnog-prostora-na-teritoriji-Grada-Niša-za-vlasnika-plovila

KL-PP-3-Odluka-o-postavljanju-plovila-na-delu-obale-i-vodnog-prostora-na-teritoriji-Grada-Niša-manifestacije

KL-PP-4-Odluka-o-postavljanju-plovila-na-delu-obale-i-vodnog-prostora-na-teritoriji-Grada-Niša-zabrane

KL-PSO-1-Odluka-o-podizanju-i-održavanju-spomenika-i-spomen-obeležja-na-teritoriji-Grada-Niša

KL-PSO-2-Odluka-o-podizanju-i-održavanju-spomenika-i-spomen-obeležja-na-teritoriji-Grada-Niša

KL-PSO-3-Odluka-o-podizanju-i-održavanju-spomenika-i-spomen-obeležja-na-teritoriji-Grada-Niša

KL-SV-1-Odluka-o-seoskim-vodovodima-odbor

KL-SV-2-Odluka-o-seoskim-vodovodima-korisnik

KL-TE-1-Odluka-o-proizvodnji-i-snabdevanju-toplotnom-energijom-za-vršioca-komunalne-delatnosti

KL-VK-2-Odluka-o-vodovodu-i-kanalizaciji-korisnik

KL-VK-3-Odluka-o-vodovodu-i-kanalizaciji-isključenje

KL-VK-4-Odluka-o-vodovodu-i-kanalizaciji-septičke-jame

KL-ZH-1-Odluka-o-obavljanju-komunalne-delatnosti-zoohigijene-na-terirtoriji-Grada-Niša

KL-ČIO-3-Odluka-o-održavanju-čistoće-na-površinama-javne-namene-i-upravljanju-komunalnim-otpadom-Grada-Niš-zaštita-čistoće

KL-MMO-2-Odluka-o-manjim-montažnim-objektima-tenda

KL-MMO-3-Odluka-o-manjim-montažnim-objektima-otvorena-bašta-ugostiteljskog-objekta

KL-MMO-4-Odluka-o-manjim-montažnim-objektima-zatvorenog-tipabašta-ugostiteljskog-objekta

KL-MMO-5-Odluka-o-manjim-montažnim-objektima-kiosk

KL-TE-2-Odluka-o-proizvodnji-i-snabdevanju-toplotnom-energijom-za-korisnika-komunalne-usluge