Kontrolne liste i plan rada komunalne inspekcije gradske opštine Crveni Krst

image_pdfimage_print

GODIŠNJI PLAN ZA 2018. GODINU – CRVENI KRST


KL- DU- 1 -Odluka o dimničarskim uslugama-za JP

KL- DU- 2 -Odluka o dimničarskim uslugama-korisnik

KL- IKLJ- 1 Odluka o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javnim površinama na teritoriji Grada Niša- za JP

KL- IKLJ- 2- Odluka o mestima i načinu izvođenja kućnih ljubimaca na javnim površinama na teritoriji Grada Niša- za vlasnika

KL- PP-1- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša

KL- PP-2- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša-za vlasnika plovila

KL- PP-3- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša-manifestacije

KL- PP-4- Odluka o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji Grada Niša-zabrane

KL-JP-1- Odluka o javnim parkiralištima

KL-JP-2- Odluka o javnim parkiralištima

KL-JR-1- Odluka o javnoj rasveti

KL-JR-2- Odluka o javnoj rasveti

KL-JČ-1-Odluka o javnim česmama

KL-VK-1-Odluka o vodovodu i kanalizaciji JP

KL-VK-2-Odluka o vodovodu i kanalizaciji-korisnik

KL-VK-3-Odluka o vodovodu i kanalizaciji-isključenje

KL-VK-4-Odluka o vodovodu i kanalizaciji-septičke jame

KL-GIS-1- Odluka o uređivanju i održavanju groblja i sahranjivanju

KL-DŽ-1- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-psi i mačke

KL-DŽ-2- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-ptice i golubovi

KL-DŽ-3- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-kopitari i papkari

KL-DŽ-4- Odluka o uslovima za držanje domaćih životinja-živina

KL-ZH-1- Odluka o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Niša

KL-KR 1 – Odluka o komunalnom redu- Spoljni delovi zgrade

KL-KR 10 – Odluka o komunalnom redu – rashladni uređaji, aparati, dečiji automobili…

KL-KR 11 – Odluka o komunalnom redu – Deponovanje građevinskog materijala, ogrevnog drveta i postavljanje građevinske skele

KL-KR 12 – Odluka o komunalnom redu – Raskopavanje površine javne namene i površine u javnom korišćenju

KL-KR 13 – Odluka o komunalnom redu – Ugostiteljski objekti

KL-KR 2 – Odluka o komunalnom redu – Uređaji na spoljnim delovima zgrada

KL-KR 3 – Odluka o komunalnom redu – Površine oko zgrada i ograde

KL-KR 4 – Odluka o komunalnom redu – Površine javne namene, površine u javnom korišćenju i ostale površine

KL-KR 5 – Odluka o komunalnom redu – Prodaja i smeštaj robe, obavljanje delatnosti

KL-KR 6 – Odluka o komunalnom redu – Kontrola zabrane kretanja, zaustavljanje, parkiranje…

KL-KR 7 – Odluka o komunalnom redu – Podzemni pešački prolazi, tereni za sport i zabavu, stovarišta, ograde…

KL-KR 8 – Odluka o komunalnom redu – Uklanjanje snega i leda sa površine javne namene i površine u javnom korišćenju

KL-KR 9 – Odluka o komunalnom redu – Uslovi i način postavljanja objekata i uređaja

KL-MMO-1-Odluka o manjim montažnim objektima-pokretna tezga

KL-MMO-2-Odluka o manjim montažnim objektima-tenda

KL-MMO-3-Odluka o manjim montažnim objektima- otvorena bašta ugostiteljskog objekta

KL-MMO-4-Odluka o manjim montažnim objektima-zatvorenog tipa bašta ugostiteljskogobjekta

KL-MMO-5-Odluka o manjim montažnim objektima-kiosk

KL-NS-1-Odluka o utvrđivanju i označavanju naseljenih mesta

KL-OG 1 – Odluka o oglašavanju – Oglašavanje na otvorenom prostoru

KL-OG 2 – Odluka o oglašavanju – Oglašavanje na otvorenom prostoru – zabranjene radnje

KL-PI 1 – Odluka o pijacama -Upravljanje pijacama

KL-PI 2 – Odluka o pijacama – Obaveze korisnika pijačnog prostora

KL-PIZ-1-Odluka o održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

KL-PIZ-2-Odluka o održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

KL-PIZ-3-Odluka o održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina

KL-PSO-1-Odluka o podizanju i održavanju spomenika i spomen obeležja na teritoriji Grada Niša

KL-PSO-2-Odluka o podizanju i održavanju spomenika i spomen obeležja na teritoriji Grada Niša

KL-PSO-3-Odluka o podizanju i održavanju spomenika i spomen obeležja na teritoriji Grada Niša

KL-SV-1-Odluka o seoskim vodovodima-odbor

KL-SV-2-Odluka o seoskim vodovodima-korisnik

KL-SG-1-Odluka o seoskim grobljima

KL-SG-2-Odluka o seoskim grobljima

KL-TE-1-Odluka o proizvodnji i snabdevanju toplotnom energijom-za vršioca komunalne delatnosti

KL-TE-2-Odluka o proizvodnji i snabdevanju toplotnom energijom-za korisnika komunalne usluge

KL-ČIO- 3-Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene i upravljanju komunalnim otpadom Grada Niša-zaštita čistoće