Rešenje o prestanku funkcije direktora JP za stambene usluge “Nišstan”

Rešenje o prestanku funkcije direktora JP za stambene usluge “Nišstan”
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP za stambene usluge Nišstan Niš

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JP za stambene usluge Nišstan Niš
Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti o vođenju i preuzimanju radnji u upravnim stvarima

Rešenje o ovlašćenju zaposlenih u Gradskoj upravi za društvene delatnosti o vođenju i preuzimanju radnji u upravnim stvarima
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Naissus

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Naissus
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Naissus

Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Naissus
Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Mediana

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP Mediana
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Mediana

Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Mediana
REŠENJE GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA O PRIHVATANJU REALIZACIJE I FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA NA OSNOVU SPROVEDENOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRASNJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2021.GODINI

REŠENJE GRADSKOG VEĆA GRADA NIŠA O PRIHVATANJU REALIZACIJE I FINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA NA OSNOVU SPROVEDENOG KONKURSA ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRASNJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA U 2021.GODINI
Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno sručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2021. godinu

Rešenje o sufinansiranju projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno sručnih i naučnih istraživanja u kulturi Grada Niša za 2021. godinu
Informacija

Informacija