Revidirana preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

„Revidirana preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu“

 

 
INFORMACIJE O REPUBLIČKOM REFERENDUMU RASPISANOM ZA 16.01.2022. GODINE

Akt o promeni Ustava Republike Srbije

Odluka o raspisivanju referenduma

RIK
Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. Godinu

Objavljena je preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. Godinu(.Pdf)

 

Na osnovu Ugovora o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovodi Grad Niš (broj 1743/2021-01 od 25.06.2021), Rešenja Gradskog veća Grada Niša o realizaciji i sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 800-1/2021-03 od 08.07.2021), Rešenja o usvajanju Pravilnika o i sufinansiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova (broj 1170-1/2021-03 od 23.09.2021), Rešenja o izmeni rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritriji Grada Niša za 2021. godinu, br. 1303-2/2021-03 od 20.10.2021. godine, Rešenja o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije br. 2549/2021-01 od 02.08.2021. godine i Poslovnika o radu Komisije za realizaciju mera energetske sanacije broj: 2110-2 od 18.08.2021. godine, imenovana Komisija utvrdila je Preliminarnu rang listu krajnjih korisnika, u vezi sprovođenja mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu.

Preliminarna rang lista objavljena je na oglasnoj tabli Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs , kao i na sajtu Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, dana 08. decembra 2021. godine.

Podnosioci prijava imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Na preliminarnu rang listu, podnosioci prijava imaju pravo prigovora Komisiji, u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja. Prigovor se može podneti  poštom ili neposredno na pisarnici Grada Niša, u ul. Nikole Pašića br. 24. – Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije.

PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA

 
Predlog rang liste za zakup stana

1.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – JEDNOSOBAN
1.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – JEDNOSOBAN
2.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
2.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
3.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
3.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOSOBAN
4.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – DVOIPOSOBAN
4.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – DVOIPOSOBAN
5.NERANGIRANI KANDIDATI ZA ZAKUP STANA – TROSOBAN
5.PREDLOG RANG LISTE ZA ZAKUP STANA – TROSOBAN
Rešenja o prestanku funkcije direktora i imenovanju VD direktora

Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Gradska toplana Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Objedinjena naplata Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Parking-servis Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JKP Tržnica Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Gradska stambena agencija Niš
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
Rešenje o imenovanju VD direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Gradska toplana Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Objedinjena naplata Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Parking-servis Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JKP Tržnica Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Gradska stambena agencija Niš
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Direkcija za izgradnju Grada Niša
Rešenje o prestanku funkcije direktora JP Zavod za urbanizam Niš
Konačne rang liste za konkurs za prodaju stanova

1. KONAČNA RANG LISTA JEDNOSOBAN

1. NERANGIRANI KANDIDATI JEDNOSOBAN

2. KONAČNA RANG LISTA DVOSOBAN

2. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN

3. KONAČNA RANG LISTA DVOSOBAN

3. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN

4. KONAČNA RANG LISTA DVOIPOSOBAN

4. NERANGIRANI KANDIDATI DVOIPOSOBAN

5. KONAČNA RANG LISTA TROSOBAN

5. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN

6. KONAČNA RANG LISTA TROSOBAN

6. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN
Predlog rang liste -Konkurs za prodaju stanova

1. PREDLOG RANG LISTE JEDNOSOBAN.pdf
1. NERANGIRANI KANDIDATI JEDNOSOBAN.pdf
2. PREDLOG RANG LISTE DVOSOBAN .pdf
2. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN .pdf
3. PREDLOG RANG LISTE DVOSOBAN .pdf
3. NERANGIRANI KANDIDATI DVOSOBAN .pdf
4. PREDLOG RANG LISTE DVOIPOSOBAN.pdf
4. NERANGIRANI KANDIDATI DVOIPOSOBAN.pdf
5. PREDLOG RANG LISTE TROSOBAN .pdf
5. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN .pdf
6. PREDLOG RANG LISTE TROSOBAN .pdf
6. NERANGIRANI KANDIDATI TROSOBAN .pdf
KONKURS za zakup stanova izgrađenih u ulici Majakovskog br. 10A, 8B i 8A

Dokumenta koja se odnose na zakup stanova u ul. Majakovskog (.zip)
Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST

Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST
Odluka Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o cenama vode i odvođenja otpadnih voda

Odluka Nadzornog odbora JKP „Naissus“ Niš o cenama vode i odvođenja otpadnih voda, broj 10368/1-1 od 26.03.2021. godine;

Obrazloženje promene cena vode i odvođenja otpadnih voda sa elementima za formiranje cene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima; 

Mišljenje Savetodavnog tela, broj 10362/1 od 26.03.2021. godine.