1

Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање-коначно

Бодовна листа Лични пратиоци 2020 за објављивање – коначна 1
Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

Бодовне листе за личне пратиоце и Персоналне асистенте

 

Бодовна листа Лицни пратиоци 2020 за објављивање

Бодовна листа Персонални асистенти 2020. за објављивање
Комисија  за избор корисника  15 стамебних јединица за социјално становање у заштићеним условима утврдила је Коначну листу реда првенства

Комисија  за избор корисника  15 стамебних јединица за социјално становање у заштићеним условима утврдила је Коначну листу реда првенства.

На основу утврђене листе комисија обавештава јавност  да је услов за давање на коришћење 1.стамебне јединице  намењене за социјално становање у заштићеним условима н територији Града Ниша , а на основу броја бодова додељених у складу са мерилима  за избор корисника  у оквиру коначне листе  реда првенства,испунило једно лице и то:

Ђурић Мара ,број предмета 02-1685 са укупним бројем бодова 40 .
ЈАВНИ ПОЗИВ За решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за решавање стамбених потреба избеглица доделом 10 пакета грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Ниша

 
ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 10 сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији града ниша

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за куповину 10 сеоских кућа са окућницом, односно одговарајуће непокретности намењене становању за побољшање услова становања интерно расељеним лицима док су у расељеништву на територији града ниша
КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2020. години

КОНКУРС за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења-организације особа са инвалидитетом у области социјалне заштите и заштите особа са инвалидитетом на територији Града Ниша у 2020. години

АНЕКС-1-Изјава подносиоца пријаве на Конкурс 2020

Прилог 1- Образац за писање програма
Прилог 2 – Образац буџета програма
Прилог 3- Образац месечног плана  ктивности
Прилог 4 – Извршни преглед програма
Прилог 5 – Наративни буџет програма
Прилог 6 – Упутство за писање програма
Прилог 7- Упутство за састављање буџета
Смернице за подносиоце програма
Упутство за попуњавање Прилога 3

Ближа мерила за избор програма са допунским критеријумима (начин бодовања) (3)
Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања ,који је објављен дана 27.12.2019. године

Оглас за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања од 27.12.2019. године до 27.01.2020. године
ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ УЗИМАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу Решења Градоначелникa града Ниша број: 5072/2019-01 од 26.12.2019. године, Секретаријат за имовинско правне послове  расписује

 

ОГЛАС ЗА   ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА РАДИ УЗИМАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 

I           Расписује се оглас ради узимања у закуп пословног простора у Нишу, за потребе Града Ниша, Секретаријатa за културу и информисање, у обухвату улица:

Екстра зона-ул. Генерала Милојка Лешјанина до ул. Кнегиње Љубице, ул. Кнегиње Љубице до Трга Kраља Александра Ујединитеља, Трг Краља Александра Ујединитеља, Трг Павла Стојковића, ул. Обилићев венац до ул. Југ-Богданове, ул. Обреновићева од ул. Цара Душана до Трга 14. октобар, Трг 14. октобар, ул. Цара Душана до Војводе Мишића, ул. Косте Стаменковића, Трг Републике, ул. Николе Пашића, ул. Наде Томић, Синђелићев трг, ул. Краља Стевана Првовенчаног до ул. 7. јула, ул. Вожда Карађорђа од Трга Краља Милана до ул. Краља Стевана Првовенчаног, пословни простор у ТПЦ „Калча“ и ТПЦ „Горча“, ул. Ђуке Динић од Јадранске до Булевара 12. фебруар и Булевар Немањића од броја 46 до улице Бошко Буха, ул. Бошко Буха до ул. Мајора Генића,

I ЗОНА

Подручје Ниша од моста Младости дуж улице Краља Стевана Првовенчаног до ул. 7. јули, улицом 7. јули до ул. Првомајске, од ул. Првомајске до ул. Зеленгорске, улицом Зеленгорском до ул. Војводе Мишића, улицама Војводе Мишића, Ратка Вукићевића и Филипа Вишњића до железничке пруге Ниш-Димитровград, пругом до раскрснице улица Хајдук Вељкове и Епископске, ул. Епископском до Трга 14. октобар, ул. Пријездином до ул. Цара Душана, ул. Обилићев венац од Југ Богданове до пруге Београд-Димитровград, пругом до ул. Генерала Милојка Лешјанина, улицом Генерала Милојка Лешјанина до ул. Кнегиње Љубице, ул. Кнегиње Љубице преко Каменог моста, Булеваром 12. фебруар до ул. Ђуке Динић.

Наведено подручје обухвата улице:

Кеј 29. Децембра, Милентијева, Јеронимова, 7. Јули од Краља Стевана Првовенчаног до Трга Краља Милана, Светосавска, Мачванска, Лоле Рибара, Орловића Павла, Страхињића Бана, Добриле Трајковић, Тодора Миловановића од Зеленгорске до Првомајске, Зеленгорска , Првомајска, Вожда Карађорђа од Краља Стевана Првовенчаног до Бул. Зорана Ђинђића, Генерала Боже Јанковића, Приморска, Прешернова, Војводе Вука, Краља Вукашина, Јосифа Панчића, Мије Петровића, Хајдук Вељкова, Учитељ Милина, Томе Роксандића, Рајићева, Трг Учитељ Тасе, Добричина, Чаирска од Филипа Вишњића до Епископске,Епископска од Хајдук Вељкове до Трга 14. октобар, Ивана Гундулића, Бранислава Нушића, Љубичка, Трг Учитељ Тасе, Учитељ Тасина, Јанка Веселиновића, Облачића Рада, Пријездина, Југ Богданова од ул. Обилићев венац до Трга Павла Стојковића, Козарачка, Топличина, Југовићева, Сретена Стефановића, Новопазарска, Јована Ристића до пруге Београд-Димитровград, Вардарска, Соколска, Петра Вучинића, Власинска, Кеј Мике Палигорића до Јадранске, Јелене Димитријевић, Шуматовачка од бул. 12. Фебруар до Трга Братства и Јединства, Трг Братства и Јединства, Анете Андрејевић, Франца Розмана, Добричка, Јадранска, Кеј Српских Сестара, Марка Орешковића, Скопљанска, Давидова (ранији назив: Руђера Бошковића), Балканска, Светозара Марковића (без дела који припада централној зони), Дрварска, Караџићева, Генерала Транијеа, Нишка Тврђава, Боривоја Гојковића, Александра Ненадовића и пословни простор у ул. Војводе Гојка бр.2.

Подручје Нишке Бање које обухвата ул. Српских јунака, ул. Рузвелтову, Трг Републике и ул. Хајдук Вељкову.

површине око 1000 м2  пословног простора који треба да садржи велику салу са бином, пратећим холом са гардеробером, одвојеним мушким и женским тоалетима, галеријом, одвојеним свлачионицама, вип собом за предавача, мултимедијалном салом и великом салом са пратећим просторијама за потребе градских манифестација, за хорске наступе, за стручна и семинарска предавања, за промоције, за глумачке наступе, за видео представе, за изложбе, за званичне пријеме и др. на период до 31.12.2020. године уз могућност продужења уговора о закупу, а што би се регулисало Анексом уговора о закупу, уколико постоји потреба Града Ниша, за наставак коришћења закупљеног пословног простора.

Пословни простор се узима без обавезе плаћања комуналних трошкова.

II    Избор најповољније понуде извршиће се ако је на оглас у року поднета најмање једна понуда која је у складу са условима овог огласа.

III  Писана понуда треба да садржи износ месечне закупнине до 166.666,00 динара  без обрачунатог ПДВ-а, назив понуђача и адресу пословног простора који је предмет закупа, доказ о праву својине или праву располагања на пословном простору као и остале потребне елементе.

Подносилац пријаве који је у систему ПДВ потребно је да искаже цену без и са ПДВ, а подносилац пријаве који није у систему ПДВ потребно је да искаже само цену без ПДВ са напоменом да није у систему ПДВ.

Пријаве подносилаца који су у систему ПДВ и пријаве подносилаца који нису у систему ПДВ оцењиваће се тако што ће се упоређивати њихове цене исказане без ПДВ.

IV Уколико писану понуду доставља физичко лице, уз пријаву доставити и оверену фотокопију личне карте.

Уколико писану понуду доставља правно лице уз пријаву доставити: оверену фотокопију извода из регистра привредних субјеката, порески идентификациони број (ПИБ), име и презиме директора и његов потпис (ОП образац), и име и презиме овлашћеног лица за подношење писане понуде, са овереним пуномоћјем, уколико директор правног лица није присутан на отварању.

V         Рок за достављање писаних понуда је 12 (дванаест)  дана од дана објављивања огласа  у дневном листу  „АЛО“  на сајту Града Ниша www.ni.rs и на огласној табли органа и служби Града.

VI        Пријаве се подносе Градској управи града Ниша, Секретаријату за имовинско правне послове у Нишу, ул.Николе Пашића бр.24. канцеларија број 22. на првом спрату у времену од 08,00 до 15,30 часова или препорученом пошиљком односно брзом поштом у затвореним ковертама на исту адресу са јасно видљивом назнаком: „не отварати-понуда на оглас“ с тим што све пријаве морају бити достављене до последњег дана рока за подношење пријава до 15,30 часова, без обзира на начин достављања пријава.

На коверти у којој се доставља писана понуда треба да се налази само адреса на коју се подноси пријава и ознака „не отварати-понуда на оглас“.

VII      Пријаве које нису у складу са условима огласа или које су поднете после одређеног рока неће се узети у разматрање.

Последњи рок за подношење пријава је 08.01.2020.године.

VIII     Отварање писаних понуда одржаће се дана 09. 01. 2020.године, у просторијама Градске управе, улица Николе Пашића број 24, у Скупштинској сали бр. 30, на првом спрату, са почетком у 10,00 часова.

Поред подносилаца пријава, отварању писаних понуда могу присуствовати и друга заинтересована лица.

IX      О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити обавештени у року од 3 (три) дана од дана доношења коначног решења.

Након разматрања приспелих понуда, разгледања понуђеног пословног простора, сачињавања записника о утврђивању стања и комуналне опремљености понуђеног пословног простора, доношења решења Градоначелника и достављеног мишљења Правобранилаштва града Ниша на предлог уговора о закупу пословног простора који би био закључен између Града Ниша и најповољнијег понуђача, Град  ће приступити закључењу уговора.

X     Избор најповољнијег понуђача Комисија ће објавити на сајту града Ниша и на огласној табли органа и служби града, у року од 3(три) дана од дана доношења коначног решења.

Све информације у вези огласа могу се добити у Секретаријату за имовинско правне послове у Нишу, ул. Николе Пашића бр.24, канцеларија број 22, на првом спрату или телефоном број 018/504-646, 504-645.

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

                                                                
Одлукa о усвајању акционог плана расељавања за потребе изградње железничке обилазнице око Ниша

Одлукa о усвајању акционог плана расељавања за потребе изградње железничке обилазнице око Ниша (.docx)

Одлукa о усвајању акционог плана расељавања за потребе изградње железничке обилазнице око Ниша (.pdf)

АКЦИОНИ ПЛАН РАСЕЉАВАЊА  ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО НИША(.pdf)

 
Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш број 6108/6 од 29.11.2019. год. са oбразложењем

Одлука Надзорног одбора ЈКП “Градска топлана“ Ниш број 6108/6 од 29.11.2019. год. са oбразложењем