ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU ZA 2022 god.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU ZA 2022 god.(.pdf)
Javna rasprava o nacrtu PLER-a za 2022. godinu

Odlukom Gradskog veća Program lokalnog ekonomskog razvoja za 2022.godinu u periodu od 22.02. do 01.03. tekuće godine stavlja se na javni uvid/raspravu. Svi zainteresovani privredni subjekti svoje primedbe i sugestije na nacrt dokumenta mogu poslati na mail kler@gu.ni.rs . Nakon isteka roka predviđenog za javni uvid/raspravu, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj razmatraće predloge i sugestije i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Nacrt PLER-a za 2022. godinu

 
Obaveštenje o izlaganju na uvid dela jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Niša za glasanje na izborima za narodne poslanike, Narodne Skupštine Republike Srbije raspisanim za 3.april 2022.godine

Obaveštenje o izlaganju na uvid dela jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Niša za glasanje na izborima za narodne poslanike, Narodne Skupštine Republike Srbije raspisanim za 3.april 2022.godine(.PDF)
Odluka Nadzornog odbora JKP “Parking-servis” – Niš o utvrđivanju cena parkiranja i uklanjanja motornih vozila i postavljanja uređaja kojima se sprečava odvoženje vozila, broj 945/22 od 07.02.2022. godine
NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – ČETVRTA FAZA JUGOISTOK

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – ČETVRTA FAZA JUGOISTOK
 
Svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 11.02.2022.god do 25.02.2022.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.NACRT PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – TREĆA FAZA

NACRT PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE PALILULA – TREĆA FAZA
 
Svako pravno i fizičko lice ima pravo da dostavi primedbu na Nacrt, u periodu od 11.02.2022.god do 25.02.2022.god, u pisanom obliku, na adresu: Grad Niš Gradska uprava za građevinarstvo, ulica Generala Tranijea br.10 Niš, kao i putem linka http://www.eservis.ni.rs/primedbeplanovi/Primedbe.aspx.
 KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO  NA USLUGU PERSONALNOG ASISTENTA ZA  2022. GODINU

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO  NA USLUGU PERSONALNOG ASISTENTA ZA  2022. GODINU

 

 1. Bratislav Kostić
 2. Miloš Stojiljković
 3. Nenad Radenković
 4. Marija Milanović
 5. Bojan Kocić
 6. Aneta Ilić
 7. Jasmina Barać-Perović
 8. Vojislav Ilić
 9. Miljan Cekić
 10. Dragana Rodić-Aranđelović
 11. Ljubinko Veličković
 12. Luka Bulatović
 13. Dimitrije Anđelković
 14. Milica Janković
 15. Miloš Gajić
 16. Danijela Todorović
 17. Matija Tomić
 18. Bojan Stamenković
 19. Stefan Stevanović
 20. Ana Ilić
 21. Ljiljana Stamenković
 22. Ivan Novković
 23. Filip Filipović
 24. Igor Cvetković
 25. Vuk Đorđević
 26. Aleksandar Vojinović
 27. Stevan Mitić
 28. Dalibor Savić
 29. Igor Petreski
 30. Miodrag Radivojević
 31. Dragan Anđelković
 32. Miloš Todorović
 33. Jasmina Todorović
 34. Nebojša Miletić
 35. Zlatan Tacevski
 36. Lidija Spasić
 37. Vlajko Mijajlović
 38. Đura Stanković
 39. Slobodan Simić
 40. Vladimir Bakanj
 41. Anđelina Stanojković
 42. Zorica Jovanović
 43. Srđan Ćirić

 

 

 

 

 

 
Javni poziv za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata Grada Niša u 2022. godini

Javni poziv za stipendiranje  talentovanih učenika i studenata u 2022.godini 
Revidirana preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu

„Revidirana preliminarna rang lista krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2021. godinu“

 

 
Preliminarna lista korisnika sredstava za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu – DRUGI JAVNI KONKURS

Preliminarna lista korisnika sredstava za sufinansiranje projekata smanjenja zagađenja vazduha u gradu Nišu poreklom iz individualnih ložišta za 2021. godinu – DRUGI JAVNI KONKURS

Preliminarna lista korisnika