Obaveštenje o produžetku roka- PROJEKTI OCD-2

Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje predloga projekata organizacija civilnog društva na Javnom konkursu za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” (dokument “Produžetak roka – PROJEKTI OCD-2)

 
Pitanja i odgovori u vezi sa Javnim konkursom za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata, raspisanog 13.3.2020. u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.

Pitanja i odgovori u vezi sa Javnim konkursom za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata, raspisanog 13.3.2020. u partnerstvu sa Programom ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.
Obaveštenje o izmeni Konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta : “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o izmeni Konkursa za organizacije civilnog društva za predaju predloga projekata u okviru projekta : “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”
Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” i Upitnik za mentore

Obaveštenje o radu sa mentorima za organizacije civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” 
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje Kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor projekata u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”, od dana, 06.04.2020. godine
Obaveštenje o terminima treninga za organizacije civilnog društva u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Obaveštenje o terminima treninga za organizacije civilnog društva u okviru projekta: “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

Tekst Obaveštenja

Prijavni list

Finalni Plan Održavanja

Materijali

 
Obaveštenje o izmeni Javnog poziva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.

Obaveštenje o izmeni Javnog poziva za podnošenje kandidature za članstvo u posebnoj komisiji za izbor predloga projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”.
Produženje roka za podnošenje projekata organizacija civilnog društva u okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama”

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI KONKURS ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA
ZA PREDAJU PREDLOGA PROJEKATA
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06. MAJA 2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs

 
Produžetak roka konkursa za poziv za članstvo u Komisiji za izbor projekata OCD

GRAD NIŠ, U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ, U SKLOPU PROJEKTA PLATFORMA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA RASPISAO JE 13.03. 2020. JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA
PODNOŠENJE KANDIDATURE ZA ČLANSTVO U POSEBNOJ KOMISIJI ZA IZBOR PREDLOGA PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA.
OBAVEŠTAVAMO SVE ZAINTERESOVANE ORGANIZACIJE DA JE ROK ZA PREDAJU KANDIDATURA PRODUŽEN DO 06.04.2020. GODINE U 15:00 ČASOVA.
DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI PUTEM ELEKTRONSKE POŠTE: projects@gu.ni.rs
PrilogJavni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini