1

План детаљне регулације насеља Сићево, на подручју ГО Нишка Бања

Поновљени јавни увид у План детаљне регулације насеља Сићево, на подручју ГО Нишка Бања (документација)
Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Медијана – парцијалне измене

Четврте измене и допуне Плана генералне регулације подручја ГО Медијана – парцијалне измене
Рани јавни увид у План генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст

Рани јавни увид у План генералне регулације насеља Берчинац, на подручју Градске општине Црвени Крст(Документација)
НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉКОВАЦ И ЛОКАЛИТЕТА ВИДРИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉКОВАЦ И ЛОКАЛИТЕТА ВИДРИШТЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ(документација)
НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА ТРНАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ГОРЊА ТРНАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ (Документација)
Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2020. години

Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша расписује Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2020. години – Групе 1, 2 и 3 за превоз деце од 9 до 36кг.

Позивају се родитељи или старатељи са територије Града Ниша чија су деца рођена током 2020. године да поднесу захтев за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила.

Јавни позив је објављен на сајту Града Ниша и огласној табли Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове у улици Вожда Карађорђа број 24.

Образац захтева може се преузети са следећег линка – word документ у прилогу.

Рок за подношење захтева је 12.02.2021. године до 15 часова.

Пријаве (попуњен oбразац захтева (пријавни формулар) са пратећом документацијом) подносе се искључиво преко писарнице Градских управа Града Ниша (ул. Николе Пашића бр. 24).

 

Прилози:

Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу рођену у 2020. години

Образац за пријаву

 
Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима за избор корисника

Јавни позиви за личне пратиоце и персоналне асистенте са обрасцима захтева и Критеријумима за избор корисника, објављени 22.01.2021. године:

 
Oглас за јавни конкурс за извршилачко место Правобранилачки помоћник 2 – саветник у Правобранилаштву Града Ниша

Oглас за јавни конкурс за извршилачко место Правобранилачки помоћник 2 – саветник у Правобранилаштву Града Ниша, од 22.01.2021. године
Јавни позив за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша Награде „11. јануар“

Јавни позив за достављање предлога за доделу највишег јавног признања Града Ниша Награде „11. јануар“, усвојен на 1. седници Комисије за доделу награда Града Ниша, одржаној 26.11.2020. године.

Јавни позив траје од 01.12.2020. до 15.12.2020. године.

Прилог: Јавни позив “11 Јануар”
Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Тематским радним групама у оквиру израде Плана развоја Града Ниша за период 2021. – 2027. године

Јавни позив

Анекс 1 – Пријавни формулар

Анекс 2 – Образац о реализованим пројектима

Бодовна листа