1

Рани јавни увид у ПДР НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА и ПДР НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГО ЦРВЕНИ КРСТ

Рани јавни увид у ПДР НАСЕЉА КУНОВИЦА, НА ПОДРУЧЈУ ГО НИШКА БАЊА и ПДР НАСЕЉА КРАВЉЕ, НА ПОДРУЧЈУ ГО ЦРВЕНИ КРСТ
Јавни увид у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ-ГРАНИЦА БУГАРСКЕ

Јавни увид у НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА НИШ-ГРАНИЦА БУГАРСКЕ
“Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години“

“Јавни позив за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021. години“

Прилози:

Образац 7- за стипендије ( doc )

Потврда гранског савеза ( doc )
„ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ“

 

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

Нацрт Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2021. годину
” Јавни позив организацијама цивилног друштва и представницима медија за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана Града Ниша 2021-2025.”

”Текст Јавног позива”

”Конкурсна документација-ОЦД”

”Конкурсна документација-Медији”

Решење о измени Решења о образовању радне групе за израду Локалног антикорупцијског плана Града Ниша 2021-2025 на основу резултата Јавног позива организацијама цивилног друштва и представницима медија за подношење кандидатуре за чланство у Радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана Града Ниша 2021-2025. године, бр.1294/2021-11 од 11.05.2021.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА

ЈАВНИ ПОЗИВ – преузми

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ – преузми

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА – преузми

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБРАДИ ПОДАТАКА – преузми

 
Јавни увид у НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021.ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у НАЦРТ ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Јавни увид у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Јавни увид у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ
Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације дела Рујничке реке

Јавни увид У Нацрт плана детаљне регулације дела Рујничке реке

 
Рани јавни увид у Прве измене и допуне Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза

Рани јавни увид у Првих измена и допуна Плана генералне регулације подручја Градске општине Палилула – трећа фаза( документација)