Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST

Rani javni uvid u PDR NASELJA KUNOVICA, NA PODRUČJU GO NIŠKA BANJA i PDR NASELJA KRAVLJE, NA PODRUČJU GO CRVENI KRST
Javni uvid u NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ-GRANICA BUGARSKE

Javni uvid u NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ-GRANICA BUGARSKE
“Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2021. godini“

“Javni poziv za dodelu stipendija talentovanim sportistima u 2021. godini“

Prilozi:

Obrazac 7- za stipendije ( doc )

Potvrda granskog saveza ( doc )
„POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU“

 

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU O NACRTU PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU

Nacrt Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu
” Javni poziv organizacijama civilnog društva i predstavnicima medija za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Niša 2021-2025.”

”Tekst Javnog poziva”

”Konkursna dokumentacija-OCD”

”Konkursna dokumentacija-Mediji”

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju radne grupe za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Niša 2021-2025 na osnovu rezultata Javnog poziva organizacijama civilnog društva i predstavnicima medija za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana Grada Niša 2021-2025. godine, br.1294/2021-11 od 11.05.2021.
JAVNI POZIV ZA STIPENDIRANJE TALENTOVANIH UČENIKA I STUDENATA

JAVNI POZIV – preuzmi

OBRAZAC PRIJAVE ZA STUDENTE – preuzmi

OBRAZAC PRIJAVE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA – preuzmi

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA – preuzmi

 
Javni uvid u NACRT IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021.DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

Javni uvid u NACRT IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU
Javni uvid u NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

Javni uvid u NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE
Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije dela Rujničke reke

Javni uvid U Nacrt plana detaljne regulacije dela Rujničke reke

 
Rani javni uvid u Prve izmene i dopune Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – treća faza

Rani javni uvid u Prvih izmena i dopuna Plana generalne regulacije područja Gradske opštine Palilula – treća faza( dokumentacija)